رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای ایمان رجبی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
ایمان رجبی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    053330xxxx
  • صادره از  اراک
  • شرکت‌ها  2
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1398/3/25
آگهی 14577481
آگهی تغییرات بین المللی سفیران آذر مهر ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای پیمان عباس زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کرامت امیری دوماری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آرش نعیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان رجبی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردأ همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضا ایمان رجبی ( عضو هیئت مدیره ) همراه با مهر موسسه دارای اعتبار می‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/3
آگهی 14556315
آگهی تغییرات سفیران نسل نو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شعبان عباس زاده کدملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء موسسه خارج شد . خانم فاطمه خالق زاده کدملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء موسسه خارج شد . بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت . لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد . آقای مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای کرامت امیری دوماری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای آرش نعیمی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال آقای ایمان رجبی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای پیمان عباس زاده به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/2/3
آگهی 14556327
آگهی تغییرات سفیران نسل نو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیئت مدیره متشکل از 5 مدیر خواهد_بود که ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت . آقای مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت . آقای کرامت امیری دوماری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت . آقای آرش نعیمی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرارگرفت . آقای ایمان رجبی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت . آقای پیمان عباس زاده به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم خود را به وارد شوید ریال افزایش داد . لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش به شرح می‌باشد فاطمه خالق زاده کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال شعبان عباس زاده کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال پیمان عباس زاده دارای وارد شوید ریال مهدی حسینی دارای وارد شوید ریال کرامت امیری دوماری دارای وارد شوید ریال آرش نعیمی دارای وارد شوید ریال ایمان رجبی دارای وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/1/24
آگهی 11746055
آگهی تاسیس شرکت گسترش تیوا پرگاس خاورمیانه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ 21/12/89 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی10320498156 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/12/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: طراحی محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی بتنی چوبی آجری سنگی سبک و سنگین مشارکت در ساخت بازسازی ابنیه و بافت‌های فرسوده شهری انبوه‌سازی راه و باند فرودگاه سیویل زهکشی محوطه‌سازی آسفالت خیابان‌ها جدول‌کشی پیاده‌روسازی محوطه‌سازی انجام پروژه‌های فضای سبز ساخت و نصب آبنماها و سکوهای شهری رنگ‌آمیزی معابر شهری انجام امور دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان سدسازی پل‌سازی اسکله‌سازی انتقال خطوط آب و گاز و نفت و خطوط انتقال نیرو اعم از فشار ضعیف و فشار متوسط و فشار قوی ساخت و نصب پستهای توزیع برق و سیستم‌های کنترل برق و ابزار دقیق حفر کانال و تونل ساخت و نصب خطوط ریلی و سیستم‌های انتقال هوایی پایه‌دار و نیز کلیه امور تاسیساتی اعم از مکانیکی الکتریکی حرارتی و برودتی و نگهداری موتورخانه‌ها و شوفاژخانه‌ها همچنین ساخت و نصب دربهای اتوماتیک پله‌برقی آسانسورها و انواع سیستم‌های اعلام حریق و دوربین‌های مداربسته تهیه توزیع خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمان‌های دولتی و خصوصی.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ قلعه‌مرغی خ امامی محرم خ نعیمی کوچه موذنی پ33 ط سوم ـ کد پستی 1359858814.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به یکصد سهم 000/500 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ 000/500/17 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 1/12/1389 نزد بانک پارسیان شعبه ایلام پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5ـ آقای عادل جلیلیان به شماره ملی6419939607 به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ 5ـ خانم طیبه جلیلیان به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ 5ـ آقای محمدجواد صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

4ـ 5ـ آقای محمدجواد صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ8ـ آقای ایمان رجبی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8ـ آقای یاشار قاسمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi