رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای احمد صالحی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
احمد صالحی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    049270xxxx
  • صادره از  شهرری
  • شرکت‌ها  5
  • آگهی‌ها  16
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   5

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  16
تاریخ
متن آگهی
1400/5/24
آگهی 15966906
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 18984 و شناسه ملی 10101874688
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1399 که طی نامه شماره 4554 مورخ 12/3/1400 به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد صالحی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی وارد شوید برای بقیه مدت ماموریت هییت مدیره انتخاب گردید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/6/29
آگهی 15900299
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان ایده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561751 و شناسه ملی 14009299967
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان ایده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد صالحی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و آقای سید پوریا صدقی قاسمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی سرمایه انسانی مهر امداد (سهامی خاص) به شناسه ملی 14006825773به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای عباس ابوطالب به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعت آفرینان امداد (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند - امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره و یک تن از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و یا رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. - کلیه اختیارات خود بشرح مندرج در بندهای (1). نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. (4). نصب و عزل کلیه ی ماموران کارکنان شرکت و تعیین شغل حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج ان ها از خمدت و مرخصی و با زنشستگی و مستمری وراث انها. (7). دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. (12). تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مغتضی باشد. (13). اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوا و یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه،تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه ی تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از ان تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطا ی مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.- تعیین میزان استهلاک ها . - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن ها . - ذیل ماده 41 اساسنامه را به مدیر عامل شرکت تفویض گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/13
آگهی 15314473
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان ایده پایدار درتاریخ 29/04/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ماده 2- موضوع فعالیت شخصیت حقوقی : ـ تشکیل و تاسیس شرکت های جدید و مشارکت در سایر شرکت ها با هدف کسب انتفاع. ـ اخذ گواهی سپرده بانکی و سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. ـ مشارکت در پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ـ مشارکت در فعالیت های مجاز اقتصادی اعم از صنعتی، بازرگانی و خدماتی ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی داخلی یا خارجی، تحصیل دارایی، افتتاح اسناد اعتباری بانکی، مبادرت به واردات و یا صادرات کالا و انجام امور گمرکی مربوطه، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی نماید. انجام و ارایه خدمات بازرگانی، ارایه خدمات مطالعاتی و مشاوره ای در حیطه های مختلف اعم از اقتصادی، مدیریتی، بازار و مهندسی صنایع، تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی، طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی، کنترل مهندسی، نظارت بر اجرای طرح، نصب، برنامه ریزی و کنترل پروژه، مهندسی ارزش، خدمات مدیریت ، پایش و ارزشیابی طرح ها، خدمات جنبی، بهره برداری و نگهداری ، مطالعه و ارزیابی و توسعه، برگزاری نمایشگاه ها، تأمین و فروش کلیه لوازم و تجهیزات، ایجادفروشگاه های اینترنتی، تجارت الکترونیک و باشگاه مشتریان، مدیریت پروژه، ارایه کلیه خدمات مهندسی، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی غیر شبکه ای و غیر هرمی، مدیریت توزیع ، تأمین و فروش کلیه لوازم ضروری و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، ایجاد فروشگاه های مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، بلوار نلسون ماندلا ، خیابان شهید علی یزدان پناه ، پلاک 1 ، طبقه همکف ، واحد غربی کدپستی 1968874914 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 179/115 مورخ 10/04/1399 نزد بانک سینا شعبه بلوار کشاورز با کد 115 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای عباس ابوطالب به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای احمد صالحی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد به شناسه ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای عباس ابوطالب با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صنعت آفرینان امداد به شناسه ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدپوریا صدقی قاسمی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از مهندسی سرمایه انسانی مهر امداد به شناسه ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و یک تن از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احمد صالحی فر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/9/17
آگهی 14927066
آگهی تغییرات شرکت آینده گسترش عمران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 215849 و شناسه ملی 10102572114
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای محمد صالحی (به شماره ملی 0493210520) و آقای احمد صالحی (به شماره ملی 0492706387) و خانم هاجر کریمی (به شماره ملی 0579912698) برای مدت دو سال انتخاب شدند - خانم مریم قاسم پور (به شماره ملی 0491568592) به سمت بازرس اصلی و خانم پرستو معماری نمین (به شماره ملی 0077742842) به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت پ980911318664849  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/9/17
آگهی 14927078
آگهی تغییرات شرکت آینده گسترش عمران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 215849 و شناسه ملی 10102572114
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای محمد صالحی (به شماره ملی 0493210520) به سمت رئیس هیات مدیره -آقای احمد صالحی (به شماره ملی 0492706387) به سمت نایب رئیس -آقای محمد صالحی (به شماره ملی 0493210520) به سمت مدیرعامل 4-خانم هاجر کریمی (به شماره ملی 0579912698) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ980911210731313  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/6/17
آگهی 14777342
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارم مال یکتا در تاریخ 06/06/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، محاسبه، مشاوره، نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوهسازی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین، معماری، شهرسازی و انبوهسازی و تاسیسات مربوطه، طراحی، انجام کلیه خدمات فنی، طراحی مهندسی، نگهداری و تعمیرات جزئی و اساسی نوسازی، بازسازی، صنعت عمران و ساختمان و ابنیه تزیینات داخلی و خارجی ساختمان، ارائه خدمات نگهداری و فعالیت در امور فضای سبز ـ خدمات شهری ـ تزئینات کلی و جزئی ساختمانهای اداری تجاری مسکونی سایر خدمات دیگر ـ انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به رشته های ساختمانی ـ ابنیه ـ باغبانی و فضای سبز، اخذ پروانه و پایان کار ساختمانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاها و "خدمات" مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکها، عقد قرارداد با کلیه افراد حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اعم از دولتی و خصوصی برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، چیتگر، خیابان شهید محمدمیرکمالی، خیابان طراوت، پلاک 0، برج (پاریز) شهرک صبانفت ـ بلوک C، طبقه پنجم، واحد 1 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 66 مورخ 01/05/1398 نزد بانک بانک ملی ایران شعبه مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران با کد 619 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم ثریا فرقانی به شماره ملی 0048672785و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پرستو معماری نمین به شماره ملی 0077742842و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای احمد صالحی به شماره ملی 0492706387و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن زمانی شالکوهی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مسعود زمانی شالکوهی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ980606416410140  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/9/28
آگهی 13756280
آگهی تغییرات شرکت آینده گسترش عمران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/9/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صالحی (به شماره ملی 0493210520) احمد صالحی (به شماره ملی 0492706387) و هاجر کریمی (به شاره ملی 0579912698) بعنوان اعضاء مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مریم قاسم پور (به شماره ملی 0491568592) به سمت بازرس اصلی و پرستو معماری نمین (به شماره ملی 0077742842) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 بتصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/9/28
آگهی 13756353
آگهی تغییرات شرکت آینده گسترش عمران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/9/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صالحی (به شماره ملی 0493210520) به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره احمد صالحی (به شماره ملی 0492706387) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و هاجر کریمی (به شماره ملی 0579912698) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/12/13
آگهی 12679462
آگهی تغییرات شرکت اینده گسترش عمران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد صالحی (ش ملی 0493210520) به سمت رئیس هیات مدیره - آقای احمد صالحی (ش ملی 0492706387) به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای محمد صالحی (ش ملی 0493210520) به سمت مدیرعامل - خانم هاجر کریمی (ش ملی 0579912698) به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/9
آگهی 12347202
آگهی تغییرات شرکت اینده گسترش عمران سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۲۱۵۸۴۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۷۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مریم قاسم پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی آقای حسن کریمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محمد صالحی به شماره ملی وارد شوید آقای احمد صالحی به شماره ملی وارد شوید خانم هاجرکریمی به شماره ملی 0579912698
پ940603244890214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/9
آگهی 12347235
آگهی تغییرات شرکت اینده گسترش عمران سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۲۱۵۸۴۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۷۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد صالحی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای احمد صالحی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم هاجر کریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پ940603382148442 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/22
آگهی 12386648
آگهی تغییرات شرکت اینده گسترش عمران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۵۸۴۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۷۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مریم قاسم پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی آقای حسن کریمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محمد صالحی به شماره ملی وارد شوید آقای احمد صالحی به شماره ملی وارد شوید خانم هاجرکریمی به شماره ملی 0579912698
پ940603244890214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/22
آگهی 12386653
آگهی تغییرات شرکت اینده گسترش عمران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۵۸۴۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۷۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد صالحی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای احمد صالحی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم هاجر کریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پ940603382148442 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/5
آگهی 1287572
آگهی تغییرات شرکت اینده گسترش عمران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۵۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد صالحی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد صالحی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس ئو هاجر کریمی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1755698 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/10/26
آگهی 1275410
آگهی تغییرات شرکت اینده گسترش عمران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۵۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۲۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقایان محمد صالحی به شماره ملی 0493210520، احمد صالحی به شماره ملی وارد شوید و خانم هاجر کریمی به شماره ملی وارد شوید آقای حسن کریمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم قاسم پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پ1751051 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/7/21
آگهی 9958814
آگهی تصمیمات شرکت آینده گسترش عمران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۵۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۲۱۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ 4/6/90 شرکت مزبور که در تاریخ 3/7/90 واصل گردید: حسن کریمی به ش ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مریم قاسم‌پور به ش ملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد صالحی و احمد صالحی و هاجر کریمی به ش ملی وارد شوید مرکز اصلی شرکت به تهران صادقیه بلوار آیت‌اله کاشانی خ مهران کوچه هشتم پلاک 17 واحد دوم شرقی کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 4/6/90 محمد صالحی به ش ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و احمد صالحی به ش ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi