رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای حسین عمرانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حسین عمرانی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    610998xxxx
  • صادره از  شبانکاره
  • شرکت‌ها  9
  • آگهی‌ها  22
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   9

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  22
تاریخ
متن آگهی
1400/2/8
آگهی 15773365
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تکنو تایر آسیا شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 19785 و شناسه ملی 14005710618
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تکنو تایر آسیا شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای اسماعیل عمرانی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 4.000.000.000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد . - آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 4.000.000.000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد . - آقای حسن علی عمرانی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 4.000.000.000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد . - در نتیجه سرمایه شرکت از 20.000.000.000 ریال به مبلغ 8.000.000.000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . - میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: - آقای محمدرضا عرفی دارای 7.000.000.000 ریال سهم الشرکه - آقای مهرزاد قایدی دارای 1.000.000.000 ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/12/27
آگهی 15718064
آگهی تغییرات شرکت پی تی سی گروپ آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18570 و شناسه ملی 14005701521
آگهی تغییرات شرکت پی تی سی گروپ آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای محمدرضا عرفی به شماره ملی وارد شوید - آقای علیرضا عرفی به شماره ملی وارد شوید - خانم آنیتا عرفی به شماره ملی وارد شوید - آقای سیروس وفایی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/1/25
آگهی 15153636
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه عمرانی هفتصد وهفتاد و هفت در تاریخ 19/01/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید وتولید و فروش و پخش و صادرات و واردات مواد غذایی و نوشیدنی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال/ سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله بهجت آباد، بلوار کریم خان زند، کوچه شاهد، پلاک 18، طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 10 سهم وارد شوید ریالی تعداد 10 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 14/12/1398 نزد بانک صادرات هرمزگان شعبه بندرعباس با کد 103 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای عادل کمالی به شماره ملی 3520921731و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای امید عمرانی به شماره ملی 6100002760و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن علی عمرانی به شماره ملی 6109822140و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین عمرانی به شماره ملی 6109986801و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سیده محبوبه موسوی اصل به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم گلشن امیری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کیمیای وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ990119284784440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/8/6
آگهی 14857770
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شعبه ای از شرکت دراستان تهران واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان کریم خان، نرسیده به میدان ولی عصر ، کوچه شاهد ، پلاک 18 ، واحد یک کدپستی وارد شوید و به مدیریت آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید تاسیس گردید. ش980725724425923  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/4
آگهی 14808618
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تکنو تایر آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۹۱۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۰۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل عمرانی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای حسن علی عمرانی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید نام شرکا و میزان سهم الشرکه شرکا بعداز افزایش سرمایه: آقای محمد رضا عرفی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید یال سهم الشرکه آقای مهرزاد قائدی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای اسماعیل عمرانی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای حسن علی عمرانی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای حسین عمرانی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه
پ980627522150692  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/7/3
آگهی 14808628
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تکنو تایر آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۹۱۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۰۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/4/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا عرفی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان وارد شوید ریال افزایش داد. آقای مهرزاد قائدی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان وارد شوید ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید نام شرکا و میزان سهم الشرکه شرکا بعداز افزایش سرمایه: آقای محمد رضا عرفی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید یال سهم الشرکه آقای مهرزاد قائدی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای اسماعیل عمرانی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای حسن علی عمرانی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای حسین عمرانی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه
پ980627248148389  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/6
آگهی 14714075
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت پیام عمرانی درتاریخ 29/04/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : صادرات و واردات مواد اولیه و کالا بسته بندی کالا صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی و تایر صادرات و واردات مواد غذایی و حبوبات و ادویه فعالیت در زمینه کشاورزی و دامپروری صادرات و واردات میوه اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی . اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس ، سورو قدیم ، بلوار دانشمند ، کوچه ساحلی 3 ، پلاک 12 ، طبقه اول کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 31/02/1398 نزد بانک بانک صادرات شعبه 103 با کد 103 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای اسماعیل عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن علی عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضا خانم محدثه افراسیابی به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حسن عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای نگین بارگاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/2
آگهی 14694373
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هرمز تجارت لیان درتاریخ 17/04/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : صادرات و واردات مواد اولیه و کالا بسته بندی کالا صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی و تایر صادرات و واردات مواد غذایی و حبوبات و ادویه فعالیت در زمینه کشاورزی و دامپروری صادرات و واردات میوه اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی . اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس ، سورو قدیم ، بلوار دانشمند ، کوچه ساحلی 3 ، پلاک 12 ، طبقه اول کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 29/103/22 مورخ 31/02/1398 نزد بانک صادرات شعبه بندرعباس با کد 103 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسن عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اسماعیل عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضا آقای حسن عمرانی به کد ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم حقیقی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نگین بارگاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/7
آگهی 14490589
آگهی تغییرات شرکت پی تی سی گروپ آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۱۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد رضا عرفی به کدملی وارد شوید آقای ناصر عرفی به کدملی وارد شوید خانم نیک مهر عمرانی به کدملی وارد شوید آقای سیروس وفایی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/28
آگهی 14481641
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت امیری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۸۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای مسلم امیری به شماره ملی وارد شوید خانم مرجان امیری به شماره ملی وارد شوید خانم صدیقه خرم دین به شماره ملی وارد شوید آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای رستم جنگجو برازجانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/9
آگهی 14463624
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : - آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم زهرا عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم نیک مهر عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/12/9
آگهی 14463638
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : - آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - خانم زهرا عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/16
آگهی 13358250
آگهی تغییرات شرکت نوین گسترش ابدام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۶۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خلیل ابدام به شماره ملی وارد شوید خانم آمنه ابدام به شماره ملی وارد شوید آقای جلیل ابدام به شماره ملی وارد شوید آقای امید عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی، آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/17
آگهی 13267844
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره خانم زهرا عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/17
آگهی 13267849
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم زهرا عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای نیک مهرعمرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/11/12
آگهی 13045652
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت امیری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۸۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسلم امیری با شماره ملی وارد شوید مرجان امیری با شماره ملی وارد شوید صدیقه خرم دین به شماره ملی وارد شوید آقای حسین عمرانی با شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و رستم جنگجو برازجانی با شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/11/11
آگهی 9403597
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین عمرانی به شماره ملی6109986801 خانم زهراء عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم زینب عمرانی به شماره ملی وارد شوید ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ خانم منا حسین پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین باژیان به شماره ملی3390524983 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ش931104483470833 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/11/11
آگهی 9403598
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیدا مدیره خانم زهراء عمرانی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره خانم زینب عمرانی به شماره ملی6109919195 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش931104527699631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/4/4
آگهی 1493430
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت امیری سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۸۲۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مسلم امیری کد ملی وارد شوید خانم مرجان امیری کد ملی وارد شوید خانم صدیقه خرم دین کد ملی 3520324717
ـ آقای حسین عمرانی کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای رستم جنگجو کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش86759000011134599461 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/15
آگهی 15222955
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره دریای عمرانی درتاریخ 31/02/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تخلیه و بارگیری کالا در تمامی بنادر کشور ـ انجام امور بندری شامل: خن کاری و بارشماری ـ انجام امور گمرکی و انبار داری و حمل و نقل دریایی بار و مسافر و کشتیرانی و تدارکات کشتی ها شامل آبرسانی ،سوخت رسانی ، تحویل آذوقه ، قطعات یدکی و خرید و فروش و تامین نیروی انسانی و تجهیزات عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا کارگزاری ترابری دریایی انواع تخلیه و بارگیری و بازرسی کشتی و کالا کشتی ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مرکزی ، شهر بندرعباس، محله سورو قدیم ، بلوار فرزانگان ، کوچه ساحلی 3 ، پلاک 2 ، ساختمان عمرانی گروه ، بلوک 2 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی وارد شوید شعب شناسه ملی: نشانی: استان هرمزگان ، شهرستان جاسک ، بخش مرکزی ، شهر بندرجاسک، محله کوی فرهنگیان ، میدان حر ، خیابان مصطفی خمینی ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید آقای ابراهیم عمرانی به سمت مدیرشعبه سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 01/12/1398 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندعباس با کد 0103 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای اسحاق عزیزالهی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن علی عمرانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء آقای ابراهیم عمرانی به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای اسحاق عزیزالهی به شماره ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امیر عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش990301109799569  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/5/14
آگهی 15319695
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید - خانم نیک مهرعمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی ، خانم محدثه افراسیابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/2
آگهی 15319696
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای حسین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضوهییت مدیره خانم منیژه عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای آرین عمرانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل وبا مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi