تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

خانم سکینه الماسی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سکینه الماسی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  609984xxxx
 • صادره از  جم
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
متولد 1357 در جم کنگان دیر
سمت(ها):
 • سازمان بهزیستی

تحصیلات:
 • دکتری جامعه شناسی توسعه
 • اقتصاد
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان بوشهر مرکز جم کنگان دیر
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون انرژی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1398/12/5
آگهی 15092946
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه مهرورزان الماس جنوب جم درتاریخ 26/11/1398 به شماره ثبت 40 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: در راستای کمک به بانوان بی سرپرست و بدسرپرست و کودکان ـ تهیه جهیزیه ـ کمک به نیازمندان ـ ساخت مسکن ـ تهیه نوشت افزار ـ تهیه البسه و غذا برای نیازمندان ـ کمک به اشتغال بانوان تحت پوشش ـ تهیه لوازم ضروری زندگی ـ کمک به خانواده های زندانیان ـ کمک به پرداخت جریمه زندانیان بی بضاعت ـ هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان بی بضاعت ـ تهیه لوازم بهداشتی برای بیماران کم بضاعت ـ پرداخت کمک هزینه تحصیلی شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 06/08/1398 مرجع صادرکننده از اداره بهزیستی جم در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر، شهرستان جم، بخش مرکزی، شهر جم، محله ولایت، خیابان بهار، کوچه جمی، پلاک 9، طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حامد صادقی به شماره ملی وارد شوید دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه خانم مریم ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا اسیوند به شماره ملی وارد شوید دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه خانم اعظم آذرباد به شماره ملی وارد شوید دارنده 930,000 ریال سهم الشرکه خانم لادن کریم آقایی به شماره ملی وارد شوید دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه آقای سعید عسکری به شماره ملی وارد شوید دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه خانم سکینه الماسی به شماره ملی وارد شوید دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه خانم سارا محمدی به شماره ملی وارد شوید دارنده 10,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای حامد صادقی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال خانم اعظم آذرباد به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال آقای سعید عسکری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم سکینه الماسی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم سارا محمدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال آقای محمدرضا ایسو به شماره ملی وارد شوید بسمت خزانه دار به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه اعم از چک ـ سفته با امضای خانم اعظم آذرباد فرزند خداداد به شماره ملی وارد شوید (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود. نامه های عادی و اداری با امضاء خانم اعظم آذرباد به شماره ملی وارد شوید (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) در صورت غیاب ایشان حق امضا یا آقای حامد صادقی به شماره ملی وارد شوید (رییس هیات مدیره)یا خانم سارا محمدی به شماره ملی وارد شوید (نایب رییس هیات مدیره)یا با آقای محمدرضا اسیوند به شماره ملی وارد شوید (خزانه دار) همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه خانم مرضیه ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و خانم لادن کریم آقایی به شماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش981126866472112  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/7
آگهی 13667431
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت در تاریخ 26/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: بهداشت و درمان و ارتقای سطح سلامت مناطق محروم داخل و خارج از کشور شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 11/06/1396 مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران درکه خیابان درکه خیابان کوهپایه پلاک 3 ساختمان یاس 2 ورودی 1 طبقه چهارم واحد 10 کدپستی وارد شوید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای مسعود چینی گرزاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای موسی بفخم به شماره ملی وارد شوید و به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی اصغر بخشیان به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای احمد همتی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سکینه الماسی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای شکراله محمدی محمودآبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدعلی فلاح مهر جردی بشماره ملی وارد شوید و خانم فاطمه غفاری فر بشماره ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل انجمن برای مدت 1 سال مالی دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi