آقای داود محمدی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
داود محمدی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  038075xxxx
 • صادره از  قم
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1329 در قم
سمت(ها):
 • مشاور شاهد و ایثارگران
 • دبیر کل انجمن اسلامی معلمان کشور

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی
 • کارشناسی فیزیک
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز تهران
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1395/2/26
آگهی 12782105
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری ندای فرهنگ نیایش درتاریخ 18/02/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: طبق مصوبه شماره 152423/94/75 هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوعات ذیل تصویب گردید. طراحی و اجرای نظامهای اطلاع رسانی، طراحی سایت، بانکهای اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات در زمینه‌های فرهنگی هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی. گردآوری، تألیف، تدوین مقالات، ترجمه (غیررسمی) متون و کتاب به زبانهای خارجی و یا بالعکس. انجام فعالیتهای انتشاراتی به منظور انتشار کتاب.) با اخذ مجوز لازم. طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فرهنگی و هنری (طبق نظر استان). تهیه فیلمهای تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه‌ای بلند و کوتاه اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه. تهیه و عرضه و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، فیلمهای ویدئویی و اقلام رایانه‌ای مجاز به ویژه در زمینه‌های معارف اسلامی و ادبیات فارسی. حروفچینی، ویرایش و تصحیح، تنظیم، طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریه. تأسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری. مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران میدان رسالت ضلع شمال غربی ابدای نیروی دریایی خیابان فتحی جنب ساختمان بهنام ساختمان گوهرشاد کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه: مهدی کفراشی به سمت مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضا و سهامداران) محمد حسین کفراشی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده وارد شوید ریال فاطمه صادقی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره دارنده وارد شوید ریال امین صارمی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره دارنده وارد شوید ریال برای مدت سه سال انتخاب شدند. تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای آقای مهدی کفراشی مدیرعامل و ممهور به مهر مؤسسه معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل مؤسسه صادر خواهد_شد. آقای داود محمدی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب نامه شماره 158445/94/75 مورخ 24/11/94 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi