الهیار ملکشاهی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
الهیار ملکشاهی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  598983xxxx
 • صادره از  رومشکان
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1340 در کوهدشت
سمت(ها):
 • قاضی
 • معاون دیوان عدالت اداریرئیس کل دادگستری استان لرستان و کرمانشاه

تحصیلات:
 • دانشجوی دکتری حقوق عمومی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان لرستان مرکز کوهدشت
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در سال دوم
 • رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان لرستان مرکز کوهدشت
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در سال چهارم
 • رئیس کمیسیون تحقیق در سال چهارم
 • رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در سال سوم
 • رئیس کمیسیون تحقیق در سال سوم
 • رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در سال دوم
 • رئیس کمیسیون تحقیق در سال دوم
 • رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در سال اول
 • رئیس کمیسیون تحقیق در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1392/4/25
آگهی 1099981
آگهی تاسیس
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت (سهامی خاص) که در تاریخ 26/3/92 تحت شماره 1126 با کد شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در همین تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد:

1ـ موضوع شرکت:

1ـ احداث، راه اندازی، بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صادرات انواع مختلف محصولات نفتی، پتروشیمیایی و غیره

2ـ دریافت، معاوضه (سواپ) و خرید خوراک شامل مواد نفتی، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات میانی پتروشیمی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی

3ـ انجام عملیات فراورش اتیلن، پروپیلن، اتیلیدن نور بورنن، گاز طبیعی و سایر هیدروکربنها و تولید فراورده های پولیمری و پتروشیمیایی نظیر دواتیل هگزانول، اتیلن پروپیلن داین مونومر و سایر محصولات مشابه

4ـ انجام هرگونه عملیات به منظور تولید و عرضه مواد مندرج اساسنامه

5ـ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی

6ـ خرید و فروش کالاهای خارجی، صادرات، واردات، و انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت

7ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت

8ـ خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها

9ـ انجام هرگونه عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت

10ـ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور

11ـ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندس مشاوره، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی

12ـ خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت

13ـ جذب تربیت، و آموزش نیروی انسانی موردنیاز

14ـ مطالعه، تهیه، و تنظیم و اجرای برنامه های عملیاتی به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده ها با توجه به معیارهای روز بازار

15ـ انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت، به تشخیص هیات مدیره ضروری باشد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامعلوم

3ـ مرکز اصلی شرکت و شعب آن: کوهدشت خیابان امام خمینی (ره)، خیابان زینب، پلاک 20، کدپستی وارد شوید

4ـ سرمایه شرکت سرمایه نقدی شرکت مبلغ 000/000/000/200 ریال (دویست میلیارد ٍریال) منقسم به 000/000/200 سهم یکهزار ریالی بانام می باشد که مبلغ 000/000/000/70 آن نقدا پرداخت و مبلغ 000/000/000/130 ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

میزان سهام شرکا در شرکت: 1ـ شرکت پتروشیمی شازند دارای وارد شوید سهم 2ـ شرکت پتروشیمی اردبیل دارای 100 سهم 3ـ شرکت پلی پروپیلن جم دارای 100 سهم 4ـ شرکت پتروشمیران دارای 100 سهم 5ـ شرکت نفت نیک قشم دارای 100 سهم.

5ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال: 1ـ شرکت پتروشیمی شازند، سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای رضا رحمانی با کد ملی وارد شوید 2ـ شرکت پتروشیمی اردبیل سهامی خاص با شماره ثبت 6458 اردبیل با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای الهیار ملکشاهی با کد ملی وارد شوید 3ـ شرکت پلی پروپیلن جم سهامی خاص با شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای شهریار حسنی با کد ملی وارد شوید 4ـ شرکت نفت نیک قشم سهامی خاص بشماره ثبت 1199 قشم با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید عباس یعقوبی با کد ملی وارد شوید 5ـ شرکت پترو شمیران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محسن پورمحمد و کد ملی وارد شوید

6ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: آقای الهیار ملکشاهی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی اردبیل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا رحمانی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی شازند بسمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار حسنی به نمایندگی از شرکت پروپیلن جم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان سید عباس یعقوبی به نمایندگی از شرکت نفت نیک قشم و محسن پورمحمد به نمایندگی از شرکت پتروشمیران بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

7ـ بازرس اصلی و علی البدل: با رعایت قانون تجارت، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

8ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

ش1668427 اداره ثبت اسناد و املاک کوهدشت

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi