تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای رضاعلی زاده کاسین

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
رضاعلی زاده کاسین
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  567923xxxx
 • صادره از  ورزقان
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
متولد 1347 در ورزقان
سمت(ها):
 • مدیرعامل شرکت های متعدد
 • فعال در زمینه فنی و مهندسی و اقتصادی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد اقتصاد
 • دانشجوی سال آخر دکتری مدیریت صنعتی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز خاروانا/ورزقان
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن در سال دوم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز ورزقان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1399/9/22
آگهی 15520502
آگهی تغییرات شرکت پلی پروپیلن جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1869 و شناسه ملی 10102732727
آگهی تغییرات شرکت پلی پروپیلن جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1869 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -- آقای رضا علیزاده با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص) به عنوان عضو و رییس هیات مدیره و خانم مرضیه جدا با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت پتروشیمی جم ( سهامی عام ) به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره هیأت مدیره انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/3
آگهی 12136308
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و صنعتی پاز پایون شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۲۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:علی فتحی به شماره ملی وارد شوید با واریز مبلغ 24.375.000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ.625.000 ریال به مبلغ بیست و پنچ میلیون ریال افزایش دادند. خانم طاهره سلیمی کاسین به شماره ملی وارد شوید با واریز مبلغ 24.375.000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ.625.000 ریال به مبلغ بیست و پنچ میلیون ریال افزایش دادند. خانم قمرتاج علیخان فام به شماره ملی وارد شوید با واریز مبلغ 24.375.000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ.625.000 ریال به مبلغ بیست و پنچ میلیون ریال افزایش دادند. خانم راشل فتحی به شماره ملی وارد شوید با واریز مبلغ 24.375.000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ.625.000 ریال به مبلغ بیست و پنچ میلیون ریال افزایش دادند. آقای رامین فتحی به شماره ملی وارد شوید با واریز مبلغ 24.375.000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ.625.000 ریال به مبلغ بیست و پنچ میلیون ریال افزایش دادند. آقای رضاعلی زاده کاسین به شماره ملی وارد شوید با واریز مبلغ 24.375.000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ.625.000 ریال به مبلغ بیست و پنچ میلیون ریال افزایش دادند. آقای علی علی زاده به شماره ملی وارد شوید با واریز مبلغ 24.375.000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ.625.000 ریال به مبلغ بیست و پنچ میلیون ریال افزایش دادند. آقای امیر علیزاده به شماره ملی وارد شوید با واریز مبلغ 24.375.000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ.625.000 ریال به مبلغ بیست و پنچ میلیون ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیون ریال به مبلغ دویست میلیون ریال افزایش یافت
ش940207246639435 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi