رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای حبیب اله دهمرده

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حبیب اله دهمرده
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  533920xxxx
 • صادره از  شهرکی و ناروئی(زهک)
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1331 در زابل
سمت(ها):
 • استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • استاندار لرستانمشاور ریاست سازمان انرژی اتمی

تحصیلات:
 • دکتری ریاضی کاربردی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان مرکز زابل/زهک/نیمروز/هامون/هیرمند
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1394/3/20
آگهی 12133445
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوله‌های دوجداره قدر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۱۳۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.آقای یداله صادقی مرزناکی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شیمیایی فرآورد قشم به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، آقای احمد محمود رباطی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای فریدون نوری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره، آقای حسینعلی حسین شیری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولیدی گاز لوله به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حبیب اله دهمرده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود با امضای ثابت نائب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، عضو موظف و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مکاتبات و نامه های اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ940205419345660  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi