رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای رمضانعلی سبحانی فر

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
رمضانعلی سبحانی فر
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  521957xxxx
 • صادره از  جغتای
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1344 در سبزوار
سمت(ها):
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز جغتای/جوین/خوشاب/داورزن/سبزوار/ششتمد
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان خراسان رضوی مرکز سبزوار
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون صنایع و معادن در سال چهارم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال سوم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال دوم
 • عضو کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1395/9/9
آگهی 13132975
آگهی تغییرات شرکت نوید آوران صبح شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۳۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۸۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین عسگری به شماره ملی وارد شوید آقای رمضانعلی سبحانی فر به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/9/9
آگهی 13132988
آگهی تغییرات شرکت نوید آوران صبح شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۳۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۸۶۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رمضانعلی سبحانی فر به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عسگری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد ومدارک و اوراق بهادار با امضاء مشترک آقایان رمضانعلی سبحانی فر رئیس هیئت مدیره و حسین عسگری مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات شرکت به تنهایی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi