رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای حامد جانی زاده بیجارگفشه

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
حامد جانی زاده بیجارگفشه
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    518001xxxx
  • صادره از  خمام
  • شرکت‌ها  3
  • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1399/4/4
آگهی 15248472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی مهاجرتی رهپویان راستین مهاجر در تاریخ 20/03/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشاوره در امور مهاجرتی ـ مشاوره در زمینه اخذ روادید و مهاجرت ـ ارایه قوانین و اطلاعات مهاجرت و انجام کلیه امور مربوط ـ تفهیم و اطلاع رسانی جمعی در امور قوانین سایر کشورها به متقاضیان مهاجرت، ارایه خدمات تکمیل و مشاوره و راهنمایی کلیه فرم های اینترنتی مجاز. خدمات مربوط به خرید و فروش ملک در ایران و خارج از ایران، خدمات مشاوره کسب و کار در داخل و خارج، خدمات خودرویی و قطعات خودرو، مبادلات ارزی و واردات و صادرات کالا، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی، خارجی و بین المللی، اخذ و اعطای شعب و قبول نمایندگی در سراسر ایران، اخذ و دریافت تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از موسسات مالی و اعتباری و بانک های داخلی و خارجی و بین المللی، شرکت در همایش ها و نمایشگاه های داخلی و بین المللی و درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 13، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله جمهوری، خیابان آزادی، خیابان اوستا، پلاک 36، طبقه همکف، واحد 0 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 246254/99/60 مورخ 12/03/1399 نزد بانک رفاه کارگران شعبه کرمان خودرو با کد 1333 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم نسترن طوسی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد طوسی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای پویا حدادی کلاهی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سوسن رادپور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حامد دادفر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ990320470479833  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/17
آگهی 12942206
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص به آوران پاک اندیش درتاریخ 11/05/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی ساختمانهای مسکونی , تجاری , اداری , دولتی از قبیل نظافت , تعمیرو نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و فضای سبز , معماری داخلی و خارجی ساختمان - تعمیر , نگهداری و بهره برداری از مجموعه‌های ورزشی سازمان‌های خصوصی , عمومی و دولتی - واردات ماشین آلات و مواد اولیه مربوط به موضوع شرکت - اقدام به هر نوع عملیات مجاز بازرگانی در خصوص موضوع شرکت تاسیس , راه اندازی و بهره برداری از فروشگاه اینترنتی شامل فروش کلیه اجناس پس از مجوزهای لازم - انجام خدمات مربوط به تحویل بسته‌های پستی و قبض‌های خدماتی و - انجام کلیه امور تشریفات مجالس و تهیه و سرو غذا - اعطای نمایندگی به افراد حقیقی و حقوقی - ایجاد شعب توسط خود شرکت - شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌ها - تجهیز و بهره برداری از بوفه‌های مدارس و دانشگاه‌های دولتی وغیردولتی و. تامین نیروی انسانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران پونک عدل جنوبی غروی شرقی پ 9 واحد 5 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 0 سهم با نام و 1000 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1889 مورخ 20/2/95 نزد بانک انصار شعبه سردارجنگل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علیرضا رضی پور شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - زهرا رضی پور شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - سید عماد احمدی کاسوائی شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حامد دادفر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مهدی جانی زاده بجارگفشه به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/8/3
آگهی 11148480
آگهی تاسیس شرکت کارآفرینان فناوری و اقتصاد سرزمین پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ 19/07/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/07/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

1ـ موضوع شرکت: تولید انواع چراغ خودرو و واردات و صادارت انواع کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات معتبر داخلی و خارجی

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد صرافهای شمالی میرزائی شرقی پ 16 واحد 1 ـ کدپستی 1998836631

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/400 ریال منقسم به چهار هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد چهار هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ 000/000/140 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1003 مورخ 16/07/1390 نزد بانک ملی شعبه سعادت‌آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5ـ آقای دین‌محمد ایمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ5ـ خانم ساناز یوسف‌پور به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ5ـ آقای رضا بسحق به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ5ـ آقای رضا بسحق به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات و امضا قراردادها و مکاتبات عادی و عقود اسلامی شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ8ـ آقای حسن سرایلو به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ آقای حامد جانی‌زاده‌بیجارگفشه به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi