تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای سلمان خدادادی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سلمان خدادادی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  507894xxxx
 • صادره از  ملکان
 • شرکت‌ها  2
 • آگهی‌ها  2
متولد 1341 در ملکان
سمت(ها):
 • استاد دانشگاه آزاد تهران جنوب

تحصیلات:
 • دکتری روابط بین الملل
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز ملکان
کمیسیون‌ها
 • رئیس کمیسیون اجتماعی در سال اول

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز ملکان
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز ملکان
نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز بناب/ملکان
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی مرکز ملکان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1398/3/28
آگهی 14647415
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نمایندگی بیمه تامین آتیه وطن درتاریخ 19/03/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : موضوع فعالیت شرکت بطور انحصاری ، عرضه خدمات بیمه‌ای به نمایندگی از شرکت بیمه ایران با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ، مصوبات شورای عالی بیمه ، قرارداد نمایندگی ، بخشنامه و دستورالعمل‌های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه طرف قرارداد است . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، میدان ولی عصر ، کوچه سوم ، کوچه نصر ، پلاک 23 ، ساختمان ایرانیان ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 27/12/1396 نزد بانک تجارت شعبه کشاورز فلسطین با کد 322 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه خدادادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای آیت مرادپورمغانلو به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سلمان خدادادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سخاوت راه نورد مغانلو به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مهدی هاشم پور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . بموجب مجوز شماره 108827/403/97 مورخ 13/11/1397 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/5/7
آگهی 1110875
آگهی تغییرات شرکت عصر تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت۱۱۲۰۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۷۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سلمان خدادادی کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره عباس صفری کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و غلامعلی ولی خانلو کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کاظم صیدی کدملی وارد شوید خارج از اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1672218 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi