آقای امیر محبعلی نژاد

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
امیر محبعلی نژاد
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    490022xxxx
  • صادره از  شهریار
  • شرکت‌ها  3
  • آگهی‌ها  4

به صفحه من خوش‌آمدید. جهت برقراری ارتباط با من، به این صفحه مراجعه نمایید.شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   3

محصولات

خروجی اکسل
تعداد محصول   2

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1399/6/12
آگهی 15381919
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان رسمی پردازش دانا درتاریخ 10/06/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :توسعه، پردازش و خرید و فروش خدمات مبتنی بر تحلیل‌ اطلاعات، خرید و فروش سرویس‌های مبتنی بر خدمات اینترنتی ، توسعه و طراحی وبسایت‌های اطلاع‌رسانی، ایجاد تاسیسات و شبکه سازی و ارایه خدمات در زمینه مراکز داده، رایانش ابری، رسانش محتوا، انتقال و تحویل داده و ابزارهای کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات. ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی و مدیریت پروژه، خدمات مشاوره و تدارک و ساخت و انجام هر گونه فعالیت خدماتی در صنعت فن آوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعه، مشاوره، طراحی، ایجاد و بهره برداری شبکه توزیع محتوا و مراکز داده متمرکز یا غیر متمرکز، حقیقی یا مجازی و رایانش ابری شامل سخت افزار، پلاتفورم و نرم افزار با به کارگیری فن آوری‌ها ی نوین و ارایه هرگونه خدمات فنی و تجاری مبتنی بر داده‌ها و فن آوری‌های فوق الذکر و کلا فن آوری‌های اینترنتی. انجام مطالعات در مراحل شناسایی، تهیه توجیه فنی و اقتصادی طرحها، نظارت بر حسن اجراء و همچنین ارایه خدمات مدیریت در پروژه‌ها، همکاری و اشتراک مساعی با دیگر شرکتها و مؤسسات مرتبط اعم از داخلی و خارجی برای عرضه یا دریافت خدمات تخصصی و مشارکت در انجام پروژه‌ها ی اجرایی با هدف هم افزایی، انتقال، جذب و ارتقاء فناوری و جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی، ایجاد شرکت‌های مشترک، مشارکت با شرکت‌ها و یا اشخاص داخلی و خارجی از طریق ایجاد شرکت‌های جدید و یا خرید سهام و یا واگذاری سهام در شرکت‌های موجود و مشاوره و تدوین طرح و ارایه راه کار و نمایندگی کنسرسیوم مجری جهت ارایه خدمات در زمینه رسانش محتوا. مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و تأمین و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمنیه تجهیزات رایانه‌ای و سیستم ‎های الکترونیکی و مخابراتی و خود کار سازی صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه‌ای، تجهیزات ابزار دقیق، امنیت داده‌ها و شبکه، تجهیزات ماهواره‌ای. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه خدمات و کالاهای مجاز رایانه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک، برگزاری دوره‌های آموزشی، تأمین و یا تأسیس انبار، کارگاه و یا کارخانه به منظور تولید و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار. مشارکت در طرح‌ها و ایده‌های نوظهور و خلاقانه و پرورش آن‌ها و تجاری سازی آن‌ها و نهایتا تصدی هرگونه عملیات تجارتی و مالی مجاز در جهت تحقق اهداف شرکت. (انجام فعالیت در هریک از حوزه های فعالیت شرکت، در صورت لزوم، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح صورت خواهد گرفت) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله اختیاریه ، خیابان همایون ، خیابان شهید سید احمد محسنیان ، پلاک 14 ، طبقه اول کدپستی 1959976633 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1002-319/99 مورخ 21/05/1399 نزد بانک بانک خاورمیانه شعبه نوبخت با کد 1002 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای افشین محبعلی نژاد به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدحسین ملک نژادیزدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدعلی زارع محمودآبادی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از نواندیشان شفافیت و پیشرفت به شناسه ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امیر محبعلی نژاد به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی فلاحیان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدحسین مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/2/29
آگهی 14022798
آگهی تغییرات شرکت تحقق ایده ژاو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر محبعلی نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پوریا جامه بزرگ به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک آقایان امیر محبعلی نژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، و پوریا جامه بزرگ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از آقایان امیر محبعلی نژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، یا پوریا جامه بزرگ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/1/16
آگهی 13349725
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه فناوری فردای ژاو درتاریخ 21/12/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید و ارائه رایانه و خدمات مربوط به پردازش رایانه‌ای، گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری در زمینه رایانه و علوم مرتبط با رایانه، تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده بالا، طراحی و تولید نرم افزار‌های سفارش مشتری، پشتیبانی و ارائه خدمات مربوط به رایانش ابری به طور کلی پس از کسب مجوز‌های لازم از سازمان‌ها و ارگان‌های ذیصلاح، واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده. مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی و شبکه‌های داده (طراحی، اجرا و پشتیبانی) و خدمات رسانی به مراکز داده، واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده پس از کسب مجوز‌های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ویلا خیابان شهید سپهبد قرنی کوچه نوید پلاک 11 طبقه اول کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد 0 سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد وارد شوید سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ وارد شوید ریال بابت 35 ٪ سرمایه شرکت طی گواهی شماره 170/32170 مورخ 16/11/95 بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی جنوبی واریز و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای پوریا جامه بزرگ به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر شمسی پور به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر محبعلی نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک پوریا جامه بزرگ (به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و امیر محبعلی نژاد (به سمت نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از آقایان علی اکبر شمسی پور به سمت عضو اصلی هیئت مدیره یا پوریا جامه بزرگ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا امیر محبعلی نژاد به سمت و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای علی زارعی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل و آقای اشکان عاشوری اسطلخ جانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوآوران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/2/15
آگهی 12772398
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود تحقق ایده ژاو درتاریخ 11/02/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تولید رایانه یا لوازم و دستگاههای مرتبط با رایانه از جمله سخت افزار، نرم افزار، شبکه و مدیریت سیستم‌های تحت شبکه و واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده، فعالیت در زمینه سرگرمی‌های رایانه‌ای از قبیل بازی‌های رایانه‌ای و فعالیت‌های مربوط به سرگرمی پس از کسب مجوز‌های لازم از سازمان‌ها و ارگان‌های ذیصلاح، واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده، فعالیت در زمینه طراحی و اجرای سیستم‌های هوشمند ایمنی، سخت افزاری و نرم افزاری و فروش محصولات تولید شده در صورت کسب استانداردها و مجوز‌های مربوطه، اقدام به واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده، نظارت بر طرح‌های انفورماتیکی و شبکه‌های داده (اجرا و پشتیبانی)، و خدمات رسانی به مراکز داده، واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده، هرگونه فعالیت از جمله ساخت سخت افزار و ارائه نرم افزار جهت هوشمند سازی وسایل و ادوات مربوط به محیط زیست، که در نتیجه آن باعث کاهش آلودگی زیست محیطی شده یا آهنگ آلودگی محیط ریست را کاهش بخشد، واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان سپهبد قرنی، کوچه نوید، پلاک 11، کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای پوریا جامه بزرگ به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای امیر محبعلی نژاد به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک آقای امیر محبعلی نژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای پوریا جامه بزرگ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت همچنین اوارق عادی و اداری به امضای هر یک اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi