رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای محسن محمدی مقدم

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محسن محمدی مقدم
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    490007xxxx
  • صادره از  شهریار
  • شرکت‌ها  6
  • آگهی‌ها  8
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   6

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1400/4/9
آگهی 15874772
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارتخانه برادران مقدم درتاریخ 02/04/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید، توزیع، دسته بندی، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع لاستیک و مواد و محصولات غذایی، انواع موبایل و تبلت، لوازم جانبی و سخت افزار و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و واردات تکنولوژی و صنایع مادر، تجهیز و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، اخذوام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان اسلامشهر ، بخش مرکزی ، دهستان ده عباس ، روستا شاطره، محله ندارد ، کوچه مهدی موعود ، بزرگراه آیت اله سعیدی ، پلاک 675 ، طبقه همکف کدپستی 3318788963 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 27 مورخ 09/03/1400 نزد بانک سپه شعبه گلستان رباط کریم با کد 1441 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای مهدی محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محسن محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امیر محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای داود موظف به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای حسین نصیریان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/5/3
آگهی 15803550
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن محمدی مقدم به شماره ملی 4900076864به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. - تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/6/22
آگهی 15803545
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7297 و شناسه ملی 10800100767
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7297 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول نگر آری به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1399 انتخاب شدند . - روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/2/26
آگهی 15799498
آگهی تغییرات شرکت استحکام گستر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12319 و شناسه ملی 10800148038
آگهی تغییرات شرکت استحکام گستر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای پرویز مقدس به کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی ، آقای محسن محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1399 انتخاب شدند . - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397 مورد تصویب قرار گرفت . - روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/24
آگهی 13690526
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تراز حکمت بیلان درتاریخ 11/08/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی در زمینه اموراداری و دفتری وبایگانی وانجام خدمات و پروژه‌های حسابداری وارائه خدمات مالی ارائه خدمات بازرگانی وتجارت واخذ نمایندگی (درکلیه موارد درصورت لزوم قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) ((ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهر همدان - آرامگاه بوعلی - کوچه هواپیمایی - کوچه نیشکر - پلاک 0 - طبقه همکف - کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: 1 , 000 , 000 ریال نقد می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زهره اکبری دارنده 500 , 000 ریال و آقای محسن محمدی مقدم دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران: خانم زهره اکبری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره هر دو نفر اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: طبق ماده 14 اساسنامه حق امضای مجاز درکلیه موارد اعم از چک وسفته وبرات واوراق واسناد تعهدآوربانکی ومکاتبات اداری ودفتری ودیگرعقود برعهده خانم زهره اکبری (مدیرعامل ونائب رییس) و آقای محسن محمدی مقدم (رییس هیات مدیره) مشترکا " که بامهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/3/20
آگهی 15222016
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک مهر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6702 و شناسه ملی 10800094896
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگرآریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش990231358356608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/8
آگهی 15222014
آگهی تغییرات شرکت استحکام گستر عمرانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12319 و شناسه ملی 10800148038
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگرآریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش990231398417811 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/11
آگهی 15222015
آگهی تغییرات شرکت پارسیان مهد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6856 و شناسه ملی 10800096412
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10103559024 به سمت بازرس اصلی و آقای محسن محمدی مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397 به تصویب رسید ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش990231516189541  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi