تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

محمدخالدی سردشتی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدخالدی سردشتی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  466918xxxx
 • صادره از  لردگان
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  2
متولد 1353 در لردگان
سمت(ها):
 • عضو هیأت علمی دانشگاه

تحصیلات:
 • دکتری شیمی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان چهار محال بختیاری مرکز لردگان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون انرژی در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  2
تاریخ
متن آگهی
1397/7/3
آگهی 14220054
آگهی تغییرات انجمن علمی انرژی بادی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۳۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/02/1397 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 6/6/1397 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامران رضایی به شماره ملی وارد شوید و عباس بحری به شماره ملی وارد شوید به جای محمدعلی چمنیان به شماره ملی وارد شوید و محمدخالدی سردشتی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پ970626151854223  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/6/17
آگهی 14189132
آگهی تغییرات انجمن علمی انرژی بادی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/05/1396 و مجوز شماره 228356/3 مورخه 4/10/1396 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدهاشم اورعی میرزمانی به شماره ملی وارد شوید ـ محمد دورعلی به شماره ملی وارد شوید ـ میثم شیرازی به شماره ملی وارد شوید ـ بهزاد آسایی به شماره ملی وارد شوید ـ اصغر تاجیک به شماره ملی وارد شوید ـ محمدعلی چمنیان به شماره ملی وارد شوید ـ محمدخالدی سردشتی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی و کامران رضایی به شماره ملی وارد شوید ـ عباس بحری به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. محمدمهدی هاشمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و ناصر فتحی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
پ970605336979123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi