آقای غلام‌رضا کاتب

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
غلام‌رضا کاتب
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  460970xxxx
 • صادره از  گرمسار
 • شرکت‌ها  5
 • آگهی‌ها  7
متولد 1341 در گرمسار
سمت(ها):
 • معاون طرح و توسعه دانشگاه پیام نور کشور

تحصیلات:
 • دکتری مدیریت و برنامه ریزی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان سمنان مرکز گرمسار
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال اول
 • عضو کمیسیون فرهنگی در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان سمنان مرکز گرمسار
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال چهارم
 • عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال چهارم
 • نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال سوم
 • سخنگوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال سوم
 • نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در سال دوم
 • سخنگوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال دوم
 • سخنگوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1397/9/19
آگهی 14338105
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری راه ماندگار مهر گرمسار درتاریخ 11/09/1397 به شماره ثبت270 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های اجتماعی و توانبخشی و پیشگیری راشامل می شود. اهداف موسسه عبارتند از:اشتغال زایی برای افراد تحت پوشش(معلولان، زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست) ـ آموزش و توانمند سازی افراد تحت پوشش از طریق برگزاری کارگاه آموزشی ـ بررسی مسائل و مشکلات حوزه آسیبهای اجتماعی افراد تحت پوشش موجود در موسسه و ارائه راهکار جهت حل معضلات موجود ـ توانمندسازی افراد تحت پوشش از طریق ایجاد اشتغال و خارج شدن این افراد از پوشش بهزیستی پس از اخذ مجوزهای لازم و طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 28/03/1397 مرجع صادرکننده.ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ یا صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان سمنان ـ شهرستان گرمسار ـ بخش مرکزی ـ شهر گرمسار ـ محله تختی ـ کوچه شهیدابراهیم دهقانی ـ خیابان عباسپور ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 850,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زهرا ثمری به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای فریبرز یزدی زاده به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای محمود علیزاده به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای محسن تلیاری به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای محمودرضا نیکراد به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه خانم شراره سادات نجفی به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه خانم زهره عظیمی به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای یوسف قزلو به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای ولی الله جورابلو به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای مصطفی اکبرزاده به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای اسماعیل مونسی سرخه به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای محمد سنایی به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر نمکی به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای نعمت الله دهقانی به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای عبدالحسین هاشمی به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا کاتب به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای عباس اسدی به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای رسول یوردخانی به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه آقای محمود خاکپور به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه خانم نرجس فیروزبخش به شماره ملی وارد شوید دارنده 42,500,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم زهرا ثمری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای فریبرز یزدی زاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای محمودرضا نیکراد به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم جمیله صداقت به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای علی اصغر نمکی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای غلامرضا کاتب به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای محمود خاکپور به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای ثابت نایب رئیس هیات مدیره(آقای محمود رضا نیکراد) به اتفاق رئیس هیات مدیره (آقای غلامرضا کاتب)یا مدیرعامل(خانم جمیله صداقت)و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل(خانم جمیله صداقت)یا رئیس هیات مدیره(آقای غلامرضا کاتب) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقایان یوسف قزلو به شماره ملی4609118122 و عبدالحسین هاشمی به شماره ملی وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج اگهی های شرکت انتخاب شد.
ش970911974825718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/12/8
آگهی 13874075
آگهی تغییرات خانه مطبوعات استان سمنان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۱۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صمیمیان به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مصطفی کواکبیان به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای غلامرضا کاتب به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم آزاده تجلی به کد ملی وارد شوید به سمت منشی هیئت مدیره وخانم فاطمه احمدی به کد ملی وارد شوید به سمت خزانه داروآقای عباسعلی حسین پور به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وخانم صدیقه قدم به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک , سفته , بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای مصطفی کواکبیان (رئیس هیئت مدیره) و آقای مهدی صمیمیان (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر موسسه و مکاتبات جاری و عادی و اداری با امضای آقای مهدی صمیمیان (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل) و مهر موسسه دارای اعتبار می‌با شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/10/14
آگهی 13782499
آگهی تغییرات خانه مطبوعات استان سمنان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کواکبیان مصطفی با کدملی وارد شوید نماینده مدیر مسئول در هیات مدیره عضو اصلی آقای مهدیان رضا با کدملی وارد شوید نماینده مدیر مسئول در هیات مدیره علی البدل آقای کاتب غلامرضا با کدملی وارد شوید نماینده مدیر مسئول در هیات مدیره عضو اصلی خانم احمدی بتول با کدملی وارد شوید نماینده خبرنگار در هیات مدیره علی البدل آقای حسین پور، عباسعلی با کدملی وارد شوید نماینده خبرنگار در هیات مدیره عضو اصلی آقای دهرویه، مرتضی با کدملی وارد شوید نماینده خبرنگار در هیات مدیره علی البدل خانم تجلی، آزاده با کدملی وارد شوید نماینده خبرنگار در هیات مدیره عضو اصلی خانم قدم، صدیقه با کدملی وارد شوید نماینده خبرنگار در هیات مدیره عضو اصلی آقای صمیمیان، مهدی با کدملی وارد شوید نماینده نمایندگی روزنامه سراسری در هیات مدیره عضو اصلی آقای ریاحی، غلامحسین با کدملی وارد شوید نماینده نمایندگی روزنامه سراسری در هیات مدیره عضو علی البدل آقای خوری، محمد ابراهیم با کدملی وارد شوید نماینده نمایندگی خبرگزاری در هیات مدیره عضو علی البدل خانم احمدی، فاطمه با کدملی وارد شوید نماینده نمایندگی خبرگزاری در هیات مدیره عضو اصلی آقای احمدی، عبدالحسین با کدملی وارد شوید نماینده بازرس در هیات مدیره عضواصلی آقای عمادی، سیدمنصور با کدملی وارد شوید نماینده بازرس در هیات مدیره عضو علی البدل آقای سیستانی، محمدهادی با کدملی وارد شوید نماینده بازرس در هیات مدیره عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. بازرسان: آقای احمدی، عبدالحسین با کدملی وارد شوید نماینده به عنوان بازرس عضواصلی آقای عمادی، سیدمنصور با کدملی وارد شوید نماینده به عنوان بازرس علی البدل آقای سیستانی، محمدهادی با کدملی وارد شوید نماینده به عنوان بازرس عضو اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/6/5
آگهی 13564223
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری رسالت امروز ایرانیان در تاریخ 25/05/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی هنری. مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی هنری. اعزام گروههای هنری و یا دعوت از آنان برای اجرای مراسم. طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فرهنگی و هنری (طبق نظر استان) طراحی و اجرای نظامهای اطلاع رسانی، طراحی سایت، بانکهای اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات در زمینه‌های فرهنگی هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران میرداماد خیابان رودبارغربی بلوار میرداماد پلاک 15 ساختمان باران طبقه سوم واحد جنوبی کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: وارد شوید ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم طاهره عسکری به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا کاتب به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای مجتبی کاتب به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم طاهره عسکری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا کاتب به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی کاتب به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق تعهدآور و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب مجوز شماره 164636/96 مورخ 25/04/1396 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/25
آگهی 932874
آگهی تاسیس موسسه مجمع گرمساری ‌های مقیم استان تهران
موسسه فوق در تاریخ4/10/1391تحت شماره30713 و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/10/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
1ـ موضوع موسسه: شناسایی گرمساریهای مقیم تهران و سایر مناطق به منظور انسجام بخشیدن و استفاده از توانمندیهای آنان در راستای اهداف مجمع 2ـ استفاده از نظریات و تجربیات مدیران توانمند گذشته و حال منطقه در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شهرستان گرمسار 3ـ مطالعه و جمعبندی راهبردهای توسعه همه جانبه شهرستان گرمسار و ارائه راهکارهای مناسب به مسئولین اجرایی 4ـ جذب صاحبنظران و نخبگان و صاحبان صنایع و جهت استفاده از نظرات و امکانات آنان جهت توسعه شهرستان گرمسار 5ـ برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در جهت تحقق اهداف مجمع 6ـ انتشار نشریه 7ـ انجام هرگونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه مجمع 8ـ بررسی و ارائه کمک فنی و تخصصی جهت اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها 9ـ بررسی و اظهار نظر در مورد آثار و نتایج فعالیتهای دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی، نقائص و مشکلات موجود و دستگاههای قانونی ذیربط 10 ـ بررسی و اظهار نظر در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی حسب مورد.
2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
3ـ مرکز اصلی موسسه:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ خردمند شمالی نبش ک دهم پ 102 ط 4 ـ کدپستی 1417733978
4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد.
5 ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ5 ـ آقای علی رضا اشرفی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ5ـ آقای مجید مداحی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
3ـ5ـ آقای غلامرضا کاتب به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
4ـ5ـ آقای کرمعلی قندالی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
5ـ5ـ آقای ناصر خطیبی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
6ـ5ـ آقای مرتضی روحی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
7ـ5ـ آقای اصغر جاسبی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار
8ـ5ـ آقای سعید پازوکی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای خزانه دار و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
8ـ بازرس اصلی و علی البدل:
1ـ8ـ آقای علیرضا محمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی
2ـ8ـ آقای حسن جورابلو به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی
پ18279000011108575640 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/1/9
آگهی 11908922
آگهی تغییرات شرکت سولار ویژن آسیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۴۶۵۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۵۱۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ4/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ گاندی نبش خ دهم پ 2 ط همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

2ـ آقای اصغر مهاجری به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ 000/500/37 ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای غلامرضا کاتب به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ 000/500/37 ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/150 ریال به مبلغ 000/000/75 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ 16/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/10/25
آگهی 11150778
آگهی تاسیس موسسه مجمع گرمساری ‌های مقیم استان تهران
موسسه فوق در تاریخ4/10/1391تحت شماره30713 و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/10/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‎شود:

1ـ موضوع موسسه: شناسایی گرمساریهای مقیم تهران و سایر مناطق به منظور انسجام بخشیدن و استفاده از توانمندیهای آنان در راستای اهداف مجمع 2ـ استفاده از نظریات و تجربیات مدیران توانمند گذشته و حال منطقه در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شهرستان گرمسار 3ـ مطالعه و جمعبندی راهبردهای توسعه همه جانبه شهرستان گرمسار و ارائه راهکارهای مناسب به مسئولین اجرایی 4ـ جذب صاحبنظران و نخبگان و صاحبان صنایع و جهت استفاده از نظرات و امکانات آنان جهت توسعه شهرستان گرمسار 5ـ برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در جهت تحقق اهداف مجمع 6ـ انتشار نشریه 7ـ انجام هرگونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه مجمع 8ـ بررسی و ارائه کمک فنی و تخصصی جهت اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها 9ـ بررسی و اظهار نظر در مورد آثار و نتایج فعالیتهای دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی، نقائص و مشکلات موجود و دستگاههای قانونی ذیربط 10 ـ بررسی و اظهار نظر در فرآیند برنامه‌ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی حسب مورد.

2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی موسسه:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ خردمند شمالی نبش ک دهم پ 102 ط 4 ـ کدپستی 1417733978

4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می‌باشد.

5 ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ5 ـ آقای علی‌رضا اشرفی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ5ـ آقای مجید مداحی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ5ـ آقای غلامرضا کاتب به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

4ـ5ـ آقای کرمعلی قندالی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

5ـ5ـ آقای ناصر خطیبی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

6ـ5ـ آقای مرتضی روحی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

7ـ5ـ آقای اصغر جاسبی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه‌دار

8ـ5ـ آقای سعید پازوکی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای خزانه‌دار و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ8ـ آقای علیرضا محمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ آقای حسن جورابلو به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi