تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای مصطفی کواکبیان

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
مصطفی کواکبیان
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  456932xxxx
 • صادره از  سمنان
 • شرکت‌ها  5
 • آگهی‌ها  11
متولد 1341 در سمنان
سمت(ها):
 • عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

تحصیلات:
 • پایان سطح
 • دکتری علوم سیاسی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز تهران
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال اول

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان سمنان مرکز سمنان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
1399/9/25
آگهی 15537740
آگهی تغییرات خانه مطبوعات استان سمنان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 121 و شناسه ملی 10480010166
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری خانه مطبوعات استان سمنان به شماره ثبت 121 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی کواکبیان به کد ملی وارد شوید بسمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی صمیمیان به کد ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم صدیقه قدم به کد ملی وارد شوید بسمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و آقای محمدرضا خزر با کد ملی وارد شوید بسمت خزانه دار و آقای عباسعلی حسین پور به کد ملی وارد شوید بسمت منشی هییت مدیره و آقای رضا مهدیان با کدملی وارد شوید بسمت عضو هییت مدیره و خانم فاطمه احمدی به کد ملی وارد شوید بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک , سفته , بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت خانم صدیقه قدم (عضو هییت مدیره و مدیرعامل) و مشترک آقای مصطفی کواکبیان (رییس هییت مدیره) یا آقای مهدی صمیمیان (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر موسسه و مکاتبات عادی و اداری با امضای خانم صدیقه قدم (عضو هییت مدیره و مدیرعامل) و مهر موسسه دارای اعتبار می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
-
آگهی 15537744
آگهی تغییرات خانه مطبوعات استان سمنان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 121 و شناسه ملی 10480010166
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری خانه مطبوعات استان سمنان به شماره ثبت 121 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی کواکبیان با کد ملی وارد شوید و آقای رضا مهدیان با کد ملی وارد شوید اعضای اصلی هیات مدیره و خانم صدیقه قدم با کد ملی وارد شوید عضو اصلی هیات مدیره و آقای عباسعلی حسین پور با کد ملی وارد شوید عضو اصلی هیات مدیره و خانم فاطمه احمدی با کد ملی وارد شوید عضو اصلی هیات مدیره و آقای مهدی صمیمیان با کد ملی وارد شوید عضو اصلی هیات مدیره و آقای محمد رضا خزر با کد ملی وارد شوید عضو اصلی هیات مدیره و آقای حمیدرضا جلالی با کد ملی4591147894 عضو علی البدل هیات مدیره و آقای زین العابدین داودی با کد ملی وارد شوید عضو علی البدل هیات مدیره و آقای مهدی بصیری با کد ملی وارد شوید عضو علی البدل هیات مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقای محمد نجم با کد ملی وارد شوید بازرس اصلی و آقای محمد هادی سیستانی با کد ملی وارد شوید بازرس اصلی و آقای مهدی بندری با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/11
آگهی 14233269
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه بهشت رودبار قصران درتاریخ 04/07/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خدمات درمانی و اجتماعی و رفاهی به بیماران و سالمندان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و بی بضاعتان تاسیس مرکز درمانی و خدماتی و سرای سالمندان و مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست شماره مجوز 4175/1/2937 تاریخ مجوز 17/06/1397 مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه شرکت: 1000000000ریال مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان شمیرانات - بخش رودبار قصران - شهر فشم-محله اوشان-خیابان شهیدسیف الهی-بن بست مسجد-پلاک 135-طبقه همکف- کدپستی وارد شوید اولین مدیران: آقای امیرحسین حاجی محمدی اوشانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای امیر حاتم اوشانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای عباس مزینانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای فتح اله حاتم اوشانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره وخزانه داربه مدت 2 سال آقای شکراله حاجی محمدی اوشانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمود خانی اوشانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی کواکبیان به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پ970704115339595 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/12/26
آگهی 13928397
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور درتاریخ 19/12/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: هدف گذاری، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای خانه‌های مطبوعات استان‌های سراسر کشور 2 - کوشش به منظور نیل به همگرایی صنفی و نهادینه ساختن اخلاق حرفه‌ای و تخصصی در بین اعضای خانه‌های مطبوعات سراسر کشور. 3 - تدوین، و پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مطبوعاتی با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح. 4 - تلاش برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در مواجهه با مسایل مبتلا به جامعه رسانه‌ای. 5 - حفظ و دفاع از حقوق مشروع و قانونی اعضای خانه‌های مطبوعات سراسر کشور، و حمایت از امنیت شغلی و حرفه‌ای آنان. 6 - تلاش به منظور بهبود وضع اقتصادی خانه‌های مطبوعات کشور، از طریق ایجاد صندوق‌های قرض الحسنه، شرکت‌های تعاونی مصرف و مؤسسات فرهنگی و هنری، و جذب اعتبار و سرمایه 7 - تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و رفاهی، و اجرایی نمودن طرح‌ها و پیشنهادهای مصوب هیئت مدیره. 8 - ایجاد آرشیو، بانک اطلاعات، موزه، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مطبوعاتی منطقه‌ای، کشوری و بین مللی. بموجب مجوز شماره 290883/96 مورخ 1/11/1396 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - ستارخان - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - کوچه چهاردهم - پلاک 1 - طبقه اول - کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای مجتبی نوریان به شماره ملی وارد شوید دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای اسد بابائی بارنجی به شماره ملی وارد شوید دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای مازیار هوشمند به شماره ملی وارد شوید دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای فردین کمانگر به شماره ملی وارد شوید دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای مصطفی کواکبیان به شماره ملی وارد شوید دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علی خادمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای سید جلال فیاضی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای مجتبی نوریان به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای اسد بابائی بارنجی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین قربانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای عبدالسلام معروفی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم مریم شمس الدین به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای یحیی اکبری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای مازیار هوشمند به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای محمود براهوئی نژاد به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای فردین کمانگر به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 1 سال آقای مصطفی کواکبیان به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار بانکی، با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس و مدیر و مهر خانه معتبر است. اوراق عادی و نامه‌های عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس و یا مدیر همراه با مهر خانه مطبوعات معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/12/8
آگهی 13874075
آگهی تغییرات خانه مطبوعات استان سمنان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۱۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صمیمیان به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مصطفی کواکبیان به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای غلامرضا کاتب به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم آزاده تجلی به کد ملی وارد شوید به سمت منشی هیئت مدیره وخانم فاطمه احمدی به کد ملی وارد شوید به سمت خزانه داروآقای عباسعلی حسین پور به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وخانم صدیقه قدم به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک , سفته , بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای مصطفی کواکبیان (رئیس هیئت مدیره) و آقای مهدی صمیمیان (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر موسسه و مکاتبات جاری و عادی و اداری با امضای آقای مهدی صمیمیان (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل) و مهر موسسه دارای اعتبار می‌با شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/10/14
آگهی 13782499
آگهی تغییرات خانه مطبوعات استان سمنان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کواکبیان مصطفی با کدملی وارد شوید نماینده مدیر مسئول در هیات مدیره عضو اصلی آقای مهدیان رضا با کدملی وارد شوید نماینده مدیر مسئول در هیات مدیره علی البدل آقای کاتب غلامرضا با کدملی وارد شوید نماینده مدیر مسئول در هیات مدیره عضو اصلی خانم احمدی بتول با کدملی وارد شوید نماینده خبرنگار در هیات مدیره علی البدل آقای حسین پور، عباسعلی با کدملی وارد شوید نماینده خبرنگار در هیات مدیره عضو اصلی آقای دهرویه، مرتضی با کدملی وارد شوید نماینده خبرنگار در هیات مدیره علی البدل خانم تجلی، آزاده با کدملی وارد شوید نماینده خبرنگار در هیات مدیره عضو اصلی خانم قدم، صدیقه با کدملی وارد شوید نماینده خبرنگار در هیات مدیره عضو اصلی آقای صمیمیان، مهدی با کدملی وارد شوید نماینده نمایندگی روزنامه سراسری در هیات مدیره عضو اصلی آقای ریاحی، غلامحسین با کدملی وارد شوید نماینده نمایندگی روزنامه سراسری در هیات مدیره عضو علی البدل آقای خوری، محمد ابراهیم با کدملی وارد شوید نماینده نمایندگی خبرگزاری در هیات مدیره عضو علی البدل خانم احمدی، فاطمه با کدملی وارد شوید نماینده نمایندگی خبرگزاری در هیات مدیره عضو اصلی آقای احمدی، عبدالحسین با کدملی وارد شوید نماینده بازرس در هیات مدیره عضواصلی آقای عمادی، سیدمنصور با کدملی وارد شوید نماینده بازرس در هیات مدیره عضو علی البدل آقای سیستانی، محمدهادی با کدملی وارد شوید نماینده بازرس در هیات مدیره عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. بازرسان: آقای احمدی، عبدالحسین با کدملی وارد شوید نماینده به عنوان بازرس عضواصلی آقای عمادی، سیدمنصور با کدملی وارد شوید نماینده به عنوان بازرس علی البدل آقای سیستانی، محمدهادی با کدملی وارد شوید نماینده به عنوان بازرس عضو اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/9/7
آگهی 13680597
آگهی تغییرات غیردولتی نیکوکاری و امورخیریه دیانت امام علی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۴۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۸۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/02/1396 ومجوز وارد شوید مورخ 11/7/1396 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ناصر شریفی مطلق به کدملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیات مدیره - آقای رضا رحیمی نسب به کدملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیات مدیره - آقای روح اله بیگی ئیلانلو به کدملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیات مدیره - آقای مصطفی کواکبیان به کدملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیات مدیره - آقای سید جاسم ساعدی به کدملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیات مدیره - خانم شقایق شریفی مطلق به کدملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل اول هیات مدیره - خانم منیره سلیمانی به کدملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل دوم هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - آقای عباسعلی مرزبان به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی - خانم فاطمه نباتی زمان به کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل انتخاب برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/9/7
آگهی 13680600
آگهی تغییرات غیردولتی نیکوکاری و امورخیریه دیانت امام علی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۴۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۸۶۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/02/1396 ومجوز وارد شوید مورخ 11/7/1396 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رضا رحیمی نسب به کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای مصطفی کواکبیان به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - آقای روح اله بیگی ئیلانلو به کدملی وارد شوید به عنوان خزانه دار - آقای ناصر شریفی مطلق، عضو هیات مدیره به کدملی وارد شوید به سمت مدیر عامل - آقای سید جاسم ساعدی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. «کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود». پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/14
آگهی 12205726
آگهی تغییرات شرکت خانه مطبوعات استان سمنان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: آقای مصطفی کواکبیان به شماره ملی وارد شوید و آقای عباسعلی حسین پور به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء)وآقای عباس منصوریان به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) وآقای منصور فرزامی راد به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) وآقای سیدمحمدرضا هاشمی به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) وآقای محمدابراهیم خوری به شماره ملی وارد شوید وآقای حسن رهایی به شماره ملی 4568828023(خارج از شرکاء) بسمت اعضای اصلی وخانم صدیقه قدم به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) وآقای زین العابدین داودی به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) وخانم فاطمه احمدی به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) وخانم معصومه فهیم نیا به شماره ملی 0037022611(خارج از شرکاء) بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای میرزا بابا مطهری نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای سیدمنصور عمادی چاشمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی (خارج از شرکاء) وآقای محمد نوروزیان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل(خارج از شرکاء) تا تاریخ 28/12/1393انتخاب شدند.
ش940314731545221  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/3
آگهی 1673463
آگهی تاسیس موسسه فرهنگی هنری کومشیان مقیم تهران
موسسه فوق در تاریخ 30/11/1391 شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 30/11/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود:
1ـ موضوع موسسه: انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای موسسه عرضه و مبادله محصولات فرهنگی و هنری دارای مجوز حوزه کتاب مطبوعات نوارهای صوتی و تصویری سی دی فیلم های ویدئویی و اقلام رایانه ای مجاز مشارکت در زمینه های معارف اسلامی و ادبیات فارسی مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی و هنری گردآوری تالیف تدوین مقالات ترجمه غیر رسمی متون کتاب به زبانهای خارجی و یا بالعکس ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری.
2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
3ـ مرکز اصلی موسسه:
1ـ3ـ استان تهران، شهر تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی خ تقدیری پ 121 کدپستی 1481766583
4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال میباشد.
5ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ5ـ آقای مصطفی کواکبیان بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره
2ـ5ـ آقای جعفر سید بشماره ملی وارد شوید بسمت منشی هیئت مدیره
3ـ5ـ آقای علی اصغر ستاریان بشماره ملی وارد شوید بسمت خزانه دار
4ـ5ـ آقای مصطفی کواکبیان بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با دو امضا از سه امضای مجاز شامل امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر موسسه معتبر و سایر مکاتبات بامضای مدیرعامل موسسه صادر خواهد شد.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پ1884500 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/3
آگهی 1673463
آگهی تاسیس موسسه فرهنگی هنری کومشیان مقیم تهران
موسسه فوق در تاریخ 30/11/1391 شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 30/11/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود:
1ـ موضوع موسسه: انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای موسسه عرضه و مبادله محصولات فرهنگی و هنری دارای مجوز حوزه کتاب مطبوعات نوارهای صوتی و تصویری سی دی فیلم های ویدئویی و اقلام رایانه ای مجاز مشارکت در زمینه های معارف اسلامی و ادبیات فارسی مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی و هنری گردآوری تالیف تدوین مقالات ترجمه غیر رسمی متون کتاب به زبانهای خارجی و یا بالعکس ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری.
2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
3ـ مرکز اصلی موسسه:
1ـ3ـ استان تهران، شهر تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس خ سلیمی جهرمی خ تقدیری پ 121 کدپستی 1481766583
4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال میباشد.
5ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ5ـ آقای مصطفی کواکبیان بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره
2ـ5ـ آقای جعفر سید بشماره ملی وارد شوید بسمت منشی هیئت مدیره
3ـ5ـ آقای علی اصغر ستاریان بشماره ملی وارد شوید بسمت خزانه دار
4ـ5ـ آقای مصطفی کواکبیان بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با دو امضا از سه امضای مجاز شامل امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر موسسه معتبر و سایر مکاتبات بامضای مدیرعامل موسسه صادر خواهد شد.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پ1884500 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi