آقای احمد همتی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
احمد همتی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  456932xxxx
 • صادره از  سمنان
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1341 در سمنان
سمت(ها):
 • متخصص اطفال بخش کودکان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

تحصیلات:
 • دکتری پزشکی
 • متخصص کودکان ونوزادان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان سمنان مرکز سمنان
کمیسیون‌ها
 • سخنگوکمیسیون بهداشت و درمان در سال دوم
 • عضو کمیسیون بهداشت و درمان در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1396/8/7
آگهی 13667431
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت در تاریخ 26/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: بهداشت و درمان و ارتقای سطح سلامت مناطق محروم داخل و خارج از کشور شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 11/06/1396 مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران درکه خیابان درکه خیابان کوهپایه پلاک 3 ساختمان یاس 2 ورودی 1 طبقه چهارم واحد 10 کدپستی وارد شوید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای مسعود چینی گرزاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای موسی بفخم به شماره ملی وارد شوید و به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی اصغر بخشیان به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای احمد همتی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سکینه الماسی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای شکراله محمدی محمودآبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدعلی فلاح مهر جردی بشماره ملی وارد شوید و خانم فاطمه غفاری فر بشماره ملی وارد شوید به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل انجمن برای مدت 1 سال مالی دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi