رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

علی عباس کمری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
علی عباس کمری
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    450052xxxx
  • صادره از  ایلام
  • شرکت‌ها  4
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1399/9/25
آگهی 15548827
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/08/1399 و مجوز شماره 21310/992303 مورخ 05/09/1399 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای حسین محمدیان با کد ملی4660756912 به نمایندگی از سوی شرکت توسعه سرمایه رفاه به شناسه ملی وارد شوید (سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره - آقای رحیم بوداغی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید (سهامی خاص) به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای ابراهیم زینبی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید ( سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره - آقای علی عباس کمری با کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل( خارج از هییت مدیره ) انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل کلیه چک ها ، سفته ها و بروات و قراردادها با امضای متفق ریاست هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره، با امضای متفق نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد و مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای هریک از اعضای هییت مدیره معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/15
آگهی 13847102
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری مرکز توانمند سازی امیدان میهن درتاریخ 10/11/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ترویج ارزشها و فرهنگ اسلامی ایرانی ایجاد بستر مناسب در جهت توانمند سازی و خوداتکایی آحاد جامعه بموجب مجوز شماره 6209/22/ د مورخ 5/7/96 وزارت کشور شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 05/07/1396 مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - نظامی گنجوی - خیابان ولیعصر - خیابان شهید دکتر عباسپور - پلاک 5 - طبقه چهارم - واحد 20 - کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 1 ریال می‌باشد. بنا به توافق سازمان مردم نهاد با ثبت شرکتها سرمایه خیریه بایددر اساسنامه و واقعیت صفر باشد ولی به دلیل اینکه سیستم الکترونیکی پذیرش نهایی نمیکند مجبور شدیم عدد 1 را به نام خانم معصومه مظفری ثبت کنیم ولی در برگه‌های اصلی ثبت شرکت تماما صفر می‌باشد اولین مدیران: آقای حسین تقی پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حجت اله امانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا عاطفی فر به شماره ملی وارد شوید و ب به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای فرهاد تجری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمود تبریزی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای ایرج عربی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره وخزانه دار به مدت 2 سال آقای علی عباس کمری به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای فخرالدین مظفری به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل: محمد مهدی مانده گار به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و محمد مهدی مانده گار به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی به مدت یکسال مالی انتخاب شد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/3
آگهی 12909877
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی دانشگران علم اقدام و عمل در تاریخ 23/04/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره انتشار و توزیع منابع و فعالیت‌های علمی در حوزه روانشناسی و مشاوره برگزاری سمینار، کارگاه‌های آموزشی و علمی و ….. بقیه طبق اساسنامه مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: دارآباد خیابان سبکرو بن بست قیدی پلاک 3 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال است. اولین مدیران شرکت: امین رفیعی پور به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید محمد حاتمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید عباسعلی اللهیاری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید مجتبی تمدنی به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید غلامرضا کریمی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید برای مدت سه سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل جک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای مجتبی تمدنی مدیرعامل و محمد حاتمی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه‌ها با امضای مجتبی تمدنی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی عباس کمری به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و رضا پورحسین به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/5/23
آگهی 1123317
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی اطلاع رسانی عرش گستر تبیان سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۴۷۶۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۱۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای جلال مرادی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، احمد شنائی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و علی عباس کمری به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئتمدیره
حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات ـ سفته قراردادهای و عقود اسلامی و قراردادهای قانونی و اوراق عادی و اداری با جلال مرادی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
خانم سمیرا دهقانی کجانی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم سیده زکیه نبی زاده به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
پ1678152 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi