خانم ساینا دادگستر

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
ساینا دادگستر
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    001757xxxx
  • صادره از  تهران مرکزی
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  5

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
1399/6/11
آگهی 15372024
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 1316 و شناسه ملی 14009118053
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 1316 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی کیان به شماره ملی : وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از لیست شرکا خارج گردیدند و هیچ گونه حق و سمتی در شرکت نخواهند - سرمایه شرکت از 1980000ریال ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت. و ماده های مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست جدید سهامداران به شرح ذیل می باشد خانم ساینا دادگستر ش ملی : وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم رها پیرزاده ش ملی : وارد شوید دارنده 10000ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/11
آگهی 15372033
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 1316 و شناسه ملی 14009118053
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 1316 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم ساینا دادگستر ش ملی : وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم رها پیرزاده ش ملی : وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفرداً و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/18
آگهی 15290859
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 4635 و شناسه ملی 14009118053
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم ساینا دادگستر ش ملی: وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. ـ سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ 1980000ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکاء بشرح ذیل می باشد: خانم ساینا دادگستر ش ملی: وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم رها پیرزاده ش ملی: وارد شوید دارنده 10000ریال سهم الشرکه آقای مرتضی کیان ش ملی: وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ش990415897544775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/18
آگهی 15290870
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 4635 و شناسه ملی 14009118053
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم ساینا دادگستر ش ملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای مرتضی کیان ش ملی: وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیأت مدیره منفرداً و نامه های عادی و اداری با امضاء رییس هیأت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش990415315377225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/2/23
آگهی 15195586
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسیولیت محدود کیمیا کسب و کار سپهر رادین در تاریخ 15/02/1399 به شماره ثبت 4635 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارایه خدمات بازرگانی شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و انجام امور دلالی و بازاریابی مجاز(غیرهرمی و غیرشبکه) در زمینه کالاهای مجاز اعم از تجهیزات و لوازم خانگی و کالاهای بهداشتی و آرایشی و داروهای گیاهی، انجام خدمات کار در منزل شامل ساخت انواع جعبه های تزیینی، کادویی و فانتزی و ساخت انواع شمع های فانتزی، پاکت پول و تابلو فانتزی و تامین نیروی مورد نیاز شرکت. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و افتتاح حساب جاری نزد بانکهای داخلی و خارجی. ایجاد و اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی. شرکت در نمایشگاهها و مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ، بخش مرکزی، شهر گلسار، محله سیف آبادبزرگ، بلوار ولایت، بن بست شهیدرضا کوه خیل، پلاک 0، طبقه اول، واحد 2 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ساینا دادگستر به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم رها پیرزاده به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای مرتضی کیان به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم ساینا دادگستر به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود خانم رها پیرزاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء سهامدار آقای مرتضی کیان منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش990215879863244 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi