رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای محمدعلی زارع محمود آبادی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدعلی زارع محمود آبادی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    445004xxxx
  • صادره از  تفت
  • شرکت‌ها  4
  • آگهی‌ها  6
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1399/6/12
آگهی 15381919
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان رسمی پردازش دانا درتاریخ 10/06/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :توسعه، پردازش و خرید و فروش خدمات مبتنی بر تحلیل‌ اطلاعات، خرید و فروش سرویس‌های مبتنی بر خدمات اینترنتی ، توسعه و طراحی وبسایت‌های اطلاع‌رسانی، ایجاد تاسیسات و شبکه سازی و ارایه خدمات در زمینه مراکز داده، رایانش ابری، رسانش محتوا، انتقال و تحویل داده و ابزارهای کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات. ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی و مدیریت پروژه، خدمات مشاوره و تدارک و ساخت و انجام هر گونه فعالیت خدماتی در صنعت فن آوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعه، مشاوره، طراحی، ایجاد و بهره برداری شبکه توزیع محتوا و مراکز داده متمرکز یا غیر متمرکز، حقیقی یا مجازی و رایانش ابری شامل سخت افزار، پلاتفورم و نرم افزار با به کارگیری فن آوری‌ها ی نوین و ارایه هرگونه خدمات فنی و تجاری مبتنی بر داده‌ها و فن آوری‌های فوق الذکر و کلا فن آوری‌های اینترنتی. انجام مطالعات در مراحل شناسایی، تهیه توجیه فنی و اقتصادی طرحها، نظارت بر حسن اجراء و همچنین ارایه خدمات مدیریت در پروژه‌ها، همکاری و اشتراک مساعی با دیگر شرکتها و مؤسسات مرتبط اعم از داخلی و خارجی برای عرضه یا دریافت خدمات تخصصی و مشارکت در انجام پروژه‌ها ی اجرایی با هدف هم افزایی، انتقال، جذب و ارتقاء فناوری و جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی، ایجاد شرکت‌های مشترک، مشارکت با شرکت‌ها و یا اشخاص داخلی و خارجی از طریق ایجاد شرکت‌های جدید و یا خرید سهام و یا واگذاری سهام در شرکت‌های موجود و مشاوره و تدوین طرح و ارایه راه کار و نمایندگی کنسرسیوم مجری جهت ارایه خدمات در زمینه رسانش محتوا. مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و تأمین و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمنیه تجهیزات رایانه‌ای و سیستم ‎های الکترونیکی و مخابراتی و خود کار سازی صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه‌ای، تجهیزات ابزار دقیق، امنیت داده‌ها و شبکه، تجهیزات ماهواره‌ای. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه خدمات و کالاهای مجاز رایانه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک، برگزاری دوره‌های آموزشی، تأمین و یا تأسیس انبار، کارگاه و یا کارخانه به منظور تولید و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار. مشارکت در طرح‌ها و ایده‌های نوظهور و خلاقانه و پرورش آن‌ها و تجاری سازی آن‌ها و نهایتا تصدی هرگونه عملیات تجارتی و مالی مجاز در جهت تحقق اهداف شرکت. (انجام فعالیت در هریک از حوزه های فعالیت شرکت، در صورت لزوم، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح صورت خواهد گرفت) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله اختیاریه ، خیابان همایون ، خیابان شهید سید احمد محسنیان ، پلاک 14 ، طبقه اول کدپستی 1959976633 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1002-319/99 مورخ 21/05/1399 نزد بانک بانک خاورمیانه شعبه نوبخت با کد 1002 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای افشین محبعلی نژاد به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدحسین ملک نژادیزدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدعلی زارع محمودآبادی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از نواندیشان شفافیت و پیشرفت به شناسه ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امیر محبعلی نژاد به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی فلاحیان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدحسین مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/12
آگهی 14172558
آگهی تغییرات شرکت کارآمدان اندیشه آینده شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۷۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد کاظم منظور الاجداد به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. مهدی گل محمدی به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: محمد علی زارع محمود آبادی به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه امیر امیری فر به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه صابر منادی نوری به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه سیدمحمد کاظم منظور الاجداد به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه مهدی گل محمدی به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه
پ970524553810588 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/12
آگهی 14172579
آگهی تغییرات شرکت کارآمدان اندیشه آینده شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۷۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی زارع محمود آبادی به کدملی وارد شوید با دریافت مبلغ وارد شوید ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. صابر منادی نوری به کدملی وارد شوید با دریافت مبلغ وارد شوید ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: امیر امیری فر به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه سیدمحمد کاظم منظور الاجداد به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه مهدی گل محمدی به کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای (سیدمحمد کاظم منظور الاجداد) مدیرعامل و (مهدی گل محمدی) متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ970524707534403 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/12/6
آگهی 13862269
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایش رایان شریف درتاریخ 17/11/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی شبکه‌های کابلی و غیرکابلی کامپیوتری و انجام امور انفورماتیکی و تولید، طراحی، اجرا و نصب نرم افزارهای تحت وب و طراحی وب سایت، به استثناء نرم افزارهای فرهنگی و هنری و به سفارش مشتری و خرید وفروش و واردات صادرات کلیه تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای، سخت افزاری، تولید نرم افزارهای برنامه نویسی سفارش مشتری، غیر فرهنگی و غیرهنری، خدمات شبکه و تعمیرات، طراحی و پشتیبانی سایت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات ای تی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی سمینار و همایش، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - انقلاب - خیابان فخر رازی - خیابان انقلاب اسلامی - پلاک 1218 - مجتمع فرهنگی اداری پارسا - طبقه چهارم - واحد 403 - کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی می‌باشد تعداد 100 سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ وارد شوید ریال طی گواهی شماره 357 مورخه 16/10/96 بانک ملت شعبه دانشگاه تهران پرداخت گردید اولین مدیران: آقای محمدرضا مسعودی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و آقای محمد علی زارع محمود آبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی صمدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید احمد علوی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد حسین گمار مکربی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/8/16
آگهی 13103918
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کارآمدان اندیشه آینده در تاریخ 10/08/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: خدمات رایانه و اینترنتی، شبکه، نرم افزار و سخت افزار. مشاوره، اجرای و نظارت و در حوزه انفورماتیک، فن آوری اطلاعات، طراحی پیاده سازی و نصب شبکه‌های رایانه‌ای اعم از کابلی و بی سیم، تحت وب و ویندوز. طراحی سایت و شبکه، برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزاری تحت ویندوز، وب و موبایل. پشتیبانی و مشاوره خدمات مربوط به حوزه‌ی خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی ارائه کدهای نرم افزاری و خدمات اطلاع رسانی بر پایه‌ی مدیریت دانش. تعریف، تصحیح و نقشه بندی سیستم‌های مختلف در شبکه‌های اطلاعاتی. فعالیت در کلیه زمینه‌های مرتبط با خدمات و تولید نرم افزارها و سخت افزار غیر فرهنگی و غیر هنری. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی. شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها هر یک از موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نو خیابان خشی خیابان 10 26 پلاک 7 واحد 5 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال می‌باشد. امیر امیری فر به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال صابر منادی نوری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال محمدعلی زارع محمودآبادی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال اولین مدیران شرکت: امیر امیری فر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره صابر منادی نوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمدعلی زارع محمودآبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای آقای صابر منادی نوری مدیرعامل و آقای محمدعلی زارع محمود آبادی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/7
آگهی 12448005
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان گرایان اقتصاد سلامت یزد درتاریخ 30/07/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات مشاوره. برنامه ریزی و اجرای پروژه های پژوهشی درحوزه های بهداشت و درمان.مدیریت.اقتصاد سلامت.مدیریت بیمارستانی و مدیریت سلامت.مدیریت برخط مجلات با استفاده از نرم افزارهای مدیریت مجلات.مدیریت آنلاین مقالات همایش های علمی. انتشار خلاصه مقالات همایش به صورت چاپی و الکترونیک و نمایه سازی آن در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی. جستجو و بازیابی مدارک علمی اعم کتاب. مجلات.مقالات از پایگاه های مختلف داخلی و خارجی. پایش عملکرد پژوهشی موسسات و مراکز پژوهشی. دانشگاه ها و پژوهشگران با معیارهای استاندارد بین المللی و تعیین شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و ارایه مشاوره جهت ارتقاء رتبه. تهیه انواع گزارشات علم سنجی در سطوح مختلف (نویسندگان. موسسات. مجلات.دانشگاه ها). نمایه سازی مجلات در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی (تعیین معیارهای ارزیابی نمایه نامه مورد نظر.مشاوره جهت بهینه سازی معیاره. ثبت مجلات و پیگیری های لازم. خدمات مشاوره راه اندازی و توسعه مجلات (انتخاب حوزه فعالیت. اخذ مجوزهای لازم. اخذ.ISSN? DOI ثبت مجله در کمیته های ملی و بین المللی نشر. طراحی. پیاده سازی و مدیریت بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی.همکاری با مراکز وموسسات علمی پژوهشی در حوزه مواد اساسنامه.تلاش وتامین منابع لازم د رجهت تحقق اهداف و موضوعات اساسنامه وارتقا کیفیت خدمات پژوهشی و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد ـ بلوار جوادالائمه ـ مجتمع مسکونی یاس ـ بلوک t ـ واحد 12 کدپستی8914758965 سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ـ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1071/1042 مورخ 19/7/94 نزد بانک رفاه شعبه پزشکان پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:. مهدی رعدآبادی5529963676 به سمت رئیس هیئت مدیره 2. پیمان محبوبی اردکان4449932846 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدصادق ابوالحسنی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و محمدعلی زارع محمود آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ش940730639946923  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi