خانم سیده حمیده زرآبادی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
سیده حمیده زرآبادی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  432223xxxx
 • صادره از  قزوین
 • شرکت‌ها  4
 • آگهی‌ها  4
متولد 1359 در قزوین
سمت(ها):
 • بازرس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان قزوین مرکز آبیک/البرز/قزوین
کمیسیون‌ها
 • دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1399/10/7
آگهی 15569023
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسیولیت محدود مباشران مبین عمران درتاریخ 03/10/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات اداری، مشاوره ای، فنی و مهندسی، فناوری و پیمانکاری در کلیه امور اداری، تحقیقات، ساخت و اجرا، نظارت بر حسن اجرا و انجام فعالیت های پیمانکاری در کلیه رشته ها از قبیل امورات اداری، فناوری اطلاعات، ساختمان، نقشه برداری، معماری و شهرسازی، تاسیسات و تجهیزات، آب، صنعت، معدن، تجارت، راه، نیرو، ارتباطات، کاوش های زمینی، کشاورزی، تعمیر و نگهداری تاسیسات، برودتی و حرارتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله ونک ، خیابان شیخ بهایی شمالی ، کوچه 12متری دوم ، پلاک -6 ، طبقه چهارم ، واحد 403 کدپستی 1995863805 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ریحانه السادات زرآبادی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمد حسن زرآبادی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم سیده حمیده زرآبادی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم نعیمه السادات زرآبادی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم ریحانه السادات زرآبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای سیدمحمد حسن زرآبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت نامحدود خانم نعیمه السادات زرآبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/4/3
آگهی 14660729
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جمعیت هم اندیشان دادخواه درتاریخ 27/03/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : کمک به ایجاد شفافیت و کاهش فساد در سطح جامعه با توجه به مجوزشماره وارد شوید تاریخ 15/12/97 از وزارت کشور مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ایرانشهر ، کوچه جلیل مژدهی ، کوچه معیر 1 ، پلاک 50 ، ساختمان جنباز شهید علی شکراللهی ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : اولین مدیران : آقای قاسم میرزائی نیکو به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بهاره آروین به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا نجفی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمحمود حسینی پزوه به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمدجواد فتحی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم سیده حمیده زرآبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالرضا هاشم زائی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار باامضای رئیس هیات مدیره و بامهرموسسه معتبرخواهد بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/6/3
آگهی 14587538
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد غیردولتی خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان درتاریخ 10/02/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای رشد و توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان شناسایی، تقدیر و حمایت از خیرین، واقفین و حامیان دانشگاه فرهنگیان نظارت بر حسن انجام و اهداف شرعیه خیرین و واقفین در طول حیات آنان و بعد از آن ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب جهت تسهیل، تقویت و استمرار حمایت خیرین از دانشگاه فرهنگیان برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی در جهت افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه پیگیری و مطالبه در راستای حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیرین، واقفین و موقوفات آنان نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیرساز دانشگاه حمایت از دانشجویان مستعد یا بی بضاعت دانشگاه در قالبهای مختلف حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای علمی، فرهنگی و تربیتی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه اجرای برنامه ها و پروژه ها، مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه از طریق توافق و تفاهم با آنها ایجاد و حمایت از طرح های دانشگاهیان و دانش آموختگان خیر در راستای اساسنامه بنیاد انجام فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری، بازرگانی، تجاری و صنعتی و یا فعالیت خاص در خصوص اموال و دارایی هایی که اهدا کنندگان، واقفان و اختصاص دهندگان، اجازه بهره برداری مطلق و یا مقید نسبت به زمینه های مذکور را به بنیاد اعطا نموده و بطور کلی در بردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای اهداف بنیاد باشد. شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 07/02/1398 مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سپهر، خیابان گلبان، خیابان تربیت معلم، پلاک 5، طبقه همکف کدپستی وارد شوید دارایی موسسه: مبلغ وارد شوید ریال اولین مدیران: آقای مهدی احمدی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علیقلی حسنی اعظمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی مراد میر عالی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود سریع القلم به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای غلامرضا عطاران به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سیده حمیده زر آبادی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت خزانه دار به مدت 2 سال آقای فرزاد زیویار به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد رضا امیر حسنخانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای امیرعلی نعمت الهی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای حبیب اله آقاخانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای حسین بابانیا به شماره ملی وارد شوید و به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال
پ980210209720436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1387/3/25
آگهی 10326322
آگهی تغییرات شرکت ارکان ساز پاسارگاد بامسئولیت‎محدود به شماره ثبت ۳۱۵۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/01/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم سیده‎حمیده زرآبادی به شماره ملی وارد شوید به شماره شناسنامه 1336 تاریخ تولد 17/04/1359 فرزند سیدموسی با پرداخت مبلغ 000/000/1 به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رحمت احمدی گورجی به شماره ملی وارد شوید به شماره شناسنامه 1223 تاریخ تولد 05/06/1358 فرزند بهمن با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/300 ریال به مبلغ 000/000/302 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 نام شرکت به «ارکان سازه ایساتیس» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنام اصلاح گردید. در تاریخ 08/02/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi