تخفیف باورنکردنی! در جشنواره نوروزی رسمیو کدتخفیف: nrz
close-image

آقای داود محمدی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
داود محمدی
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  432202xxxx
 • صادره از  قزوین
 • شرکت‌ها  1
 • آگهی‌ها  1
متولد 1342 در قزوین
سمت(ها):
 • رئیس دادگاه انقلاب اسلامی
 • مدیر کل بازرسی استان آذربایجان

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد حقوق جزا(جرم شناسی)
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان قزوین مرکز آبیک/قزوین
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال دوم
 • رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان قزوین مرکز آبیک/البرز/قزوین
کمیسیون‌ها
 • نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال چهارم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال چهارم
 • نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال سوم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال سوم
 • نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال دوم
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال دوم
 • عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال اول
 • عضو کمیسیون تحقیق در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1398/2/14
آگهی 14231302
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری هییت تنیس روی میز استان قزوین درتاریخ 03/07/1397 به شماره ثبت 937 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. . موضوع موسسه: تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان از طریق به کار گیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها2 ـ برگزاری کلاسهای آموزشی، توجیهی و تکمیلی در ردهای مختلف سنی با اخذ مجوز از فدراسیون و هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین3 ـ برگزاری مسابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون وبا هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین4 ـ انتخاب، معرفی و پیش بینی لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیمهای ورزشی استان به مسابقات5 ـ اجرای مقرارت و آیین نامه های ابلاغ شده از سوی فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیتهای هییت های شهرستانها، شهرها و بخش های مستقل تابعه6 ـ اعزام داوران و مربیان استان به کلاسهای ارتقاء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین7 ـ کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات8 ـ ایجاد ارتباط و هماهنگی با موسسات دولتی و غیردولتی که در رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان فعالیت دارند.9 ـ تهیه و تنظیم برنامه و تقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هییت های شهرستانها، شهرها و بخشهای مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین10 ـ تشکیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون11 ـ کمک مالی، فنی، پشتیبانی و تجهیزاتی به هییت های شهرستانها و بخشهای تابعه با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین12 ـ تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح استان به فدراسیون مربوط و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوینبه استناد مجوز شماره وارد شوید مورخ 26 اردیبهشت 96صادر ه از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین.(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) . مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. . مرکز اصلی: استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش مرکزی ـ شهر قزوین ـ بلوار شهید بهشتی ـ کوچه پنجم ـ کوچه گلستان یکم ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف کدپستی وارد شوید . اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: فاقد سرمایه میباشد. . اولین مدیران: ـ 5. آقای داود محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ 5. خانم ملیحه بیک به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ 5. آقای مرتضی گلشاهی (خارج از هییت مدیره) به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار ـ 5. آقای احمد پارسانظر (خارج از هییت مدیره) به شماره ملی وارد شوید به سمت دبیر ، برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قرارداد ها به امضاء رییس هییت مدیره و خزانه دار همرا ه با مهر شرکت و نا مه های عادی و اداری به امضاء رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش970703745415408  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi