person-avatar-rasmio

امیرولی عضدزاده

بیوگرافی

نیاز به تکمیل اطلاعات

ثبت نشده

ثبت نشده

ثبت نشده

کدملی

444961xxxx

شهر محل صدور

ثبت نشده

جنسیت

مرد

شرکت‌های مرتبط

مرجع اطلاعات؟

مجموع

3

عضو هیئت مدیره

مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان
مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان

عضو هییت مدیره

از ۱۳۹۶/۱/۱۷ تا ۱۳۹۹/۱/۱۸
مؤسسه خیریه تخصصی پزشکی دندانپزشکی و توانبخشی همراه با خدمات بیهوشی بی بی خاور اردکان
مؤسسه خیریه تخصصی پزشکی دندانپزشکی و توانبخشی همراه با خدمات بیهوشی بی بی خاور اردکان

نایب رییس هییت مدیره

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

بازرس یا سایر

تدارک درمان ایساتیس
تدارک درمان ایساتیس

بازرس علی‌البدل

از ۱۳۹۹/۷/۲۲ تا نامشخص
آگهی روزنامه رسمی تدارک درمان ایساتیس
تدارک درمان ایساتیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۷/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۱/۸
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی خاص تدارک درمان ایساتیس درتاریخ 22/07/1399 به شماره ثبت 19772 به شناسه ملی 14009510408 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات مواد، ملزومات وسایل و تجهیزات پزشکی و بهداشتی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و‌توانبخشی وانجام سایر اقدامات تجاری و بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت. مطالعه و ت...

لینک آگهی در روزنامه رسمی
آگهی روزنامه رسمی مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان
مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۲/۶
آگهی تاسیس

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان درتاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۹۹۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارتقاء وضعیت اجتماعی، بهداشتی، درمانی و کیفیت زندگی سالمندان در سطح منطقه و کشور ارتقاء جایگاه و رتبه علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان اردکان بسط و گسترش تولیدات علمی تولید شده ...

لینک آگهی در روزنامه رسمی
آگهی روزنامه رسمی مؤسسه خیریه تخصصی پزشکی دندانپزشکی و توانبخشی همراه با خدمات بیهوشی بی بی خاور اردکان
مؤسسه خیریه تخصصی پزشکی دندانپزشکی و توانبخشی همراه با خدمات بیهوشی بی بی خاور اردکان
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
آگهی تاسیس

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه تخصصی پزشکی دندانپزشکی و توانبخشی همراه با خدمات بیهوشی بی بی خاور اردکان درتاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۸۱۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: پیشگیری و درمان و توانبخشی و خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی و موضوع فعالیت در حوزه توانبخشی است ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای ...

لینک آگهی در روزنامه رسمی
ICDL
Vista
Nasim