تنظیمات
رنگ :
نوع خط :
جهت گراف :
نمایش :

فقط شرکت

فقط اشخاص

حذف اشخاص تک ارتباط

جستجو در گراف :
اقدام بر روی موجودیت های انتخابی :
راهنما

شخص

شرکت

ارتباط

ارتباط با زیرمجموعه

توضیحات

شما در حال مشاهده گراف ارتباطات هستید. این گراف به صورت پیش‌فرض شرکت‌های مادر و زیرمجموعه یک شرکت را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید با گزینه‌های زیر گراف را کامل‌تر کنید: با کلیک بر روی یک شرکت می‌توانید از پنل سمت راست، شرکت‌های مادر، شرکت‌های زیرمجموعه و اعضای هیئت مدیره این شرکت را به گراف ارتباطات اضافه کنید. هم‌چنین شما می‌توانید با کلیک بر روی یک فرد شرکت‌های مرتبط با یک فرد را به گراف اضافه کنید.