سهامی خاص

شرکت گروه صنعتی میهن

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهران جنوبی ، بلوار شهران ، کوچه حامد ، پلاک -24 ، طبقه چهارم
1474966895
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 28 : 16

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۴۰۰/۰۳/۱۲
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۳/۰۴
شماره ثبت:  
 578812
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 14010074589
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۳/۰۴
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 578812 و شناسه ملی 14010074589
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
آگهی تاسیس

نقشه

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهران جنوبی ، بلوار شهران ، کوچه حامد ، پلاک -24 ، طبقه چهارم


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 4:28:33 PM

اخبار

(2 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 578812 و شناسه ملی 14010074589
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/01/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای ابوالفضل پایداری ملی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی طبیعت میهن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره و آقای محمد مختاریانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه غذایی میهن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره. و آقای مهدی محمدی ملاحاجلویی دارنده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه کشاورزی دام و طیور غزال (سهامی خاص) به شناسه ملی 14009759450بسمت عضو هییت مدیره و خانم معصومه درویش دارنده به شماره ملی0063837714 به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری و نیز کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین حق امضای مجاز شرکت در خصوص فروش کلیه اموال منقول یا غیرمنقول شرکت و دارایی های معنوی اعم از علایم تجاری یا طرح های صنعتی یا اختراعات ثبت شده بنام و برای شرکت ضمن آنکه نیاز به اخذ تاییدیه و مصوبه از احد سهامداران شرکت (گروه صنعتی میهن با شناسه ملی 14009584929) به شرح مصرح در تبصره ذیل ماده 41 اساسنامه را دارد با امضای همزمان رییس و نایب رییس هیأت مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه صنعتی میهن درتاریخ 12/03/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، تولید، صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز در زمینه های مختلف و ایجاد هرگونه فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی در داخل و خارج کشور، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی. بازگشایی انواع حسابهای ریالی یا ارزی در کلیه بانکها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی، بازگشایی انواع اعتبارات ارزی و اسنادی، ضمانتنامه ها و حوالجات، فایناس، ریفایناس، نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای داخلی و خارجی. اخذ هرگونه وام یا تسهیلات ارزی یا ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی. شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شرکت.اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی از شرکت ها، موسسات، تولید کنندگان و فروشندگان داخلی و خارجی در زمینه های مختلف، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی. سرمایه گذاری در صنایع مختلف و شرکتهای ثبت شده داخلی یا خارجی و نیز مشارکت و انواع سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، شرکتها و موسسات تعاونی یا خصوصی، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای منطبق با اهداف و موضوع فعالیت شرکت و همچنین انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهران جنوبی ، بلوار شهران ، کوچه حامد ، پلاک -24 ، طبقه چهارم کدپستی 1474966895 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 75-4177-11 مورخ 06/02/1400 نزد بانک صادرات ایران شعبه جنت آباد با کد وارد شوید پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای احمد غفاری به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) به مدت 2 سال آقای ابوالفضل پایداری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه صنعتی طبیعت میهن به شناسه ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد مختاریانی کندری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه توسعه غذایی طبیعت میهن به شناسه ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی محمدی ملاحاجلویی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از توسعه کشاورزی و دام و طیور غزال به شناسه ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری و کلیه اوراق و همچنین اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رییس هیأت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم یگانه ضیایی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای رضا جعفری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت گروه صنعتی میهن کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهران جنوبی ، بلوار شهران ، کوچه حامد ، پلاک -24 ، طبقه چهارم

📅 شرکت گروه صنعتی میهن در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ تأسیس شده است

🏢 شرکت گروه صنعتی میهن چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.