سهامی خاص

شرکت تندیس آفرینش پردیس

راه‌های ارتباطی

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ایرانشهر، خیابان خردمند جنوبی، بلوار کریم خان زند، پلاک 62، مجتمع تجاری اداری کریم خان، بلوک B، طبقه 8، واحد 81
1584854685
-
-
-
-
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 33 : 21

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شماره ثبت:  
 574479
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 14009873445
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۵/۳۱
آگهی تغییرات شرکت تندیس آفرینش پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 574479 و شناسه ملی 14009873445
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۵/۳۱
آگهی تغییرات شرکت تندیس آفرینش پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 574479 و شناسه ملی 14009873445
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۵/۱۷
آگهی تغییرات شرکت تندیس آفرینش پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 574479 و شناسه ملی 14009873445


اشخاص

چاپ
11/28/2022, 9:33:24 PM

مدیران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرسین و سایر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت مادر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت‌های زیرمجموعه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

سهام داران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

پرتفوی بورسی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجوز‌ها و مالکیت‌ها

مجوزها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

برندها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مالی

تغییرات سرمایه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

قرارداد‌ها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

ارز دریافتی

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

صنعت

ثبت نشده

تعداد مجوزهای تولید

ندارد

تعداد سایت‌های مجوز اینماد

0

تعداد محصولات

0

تعداد محصولات وارداتی

0

تعداد محصولات تولیدی

ثبت نشده

سایت های رسمی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

واردات

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

آگهی‌های رسمی

11/28/2022, 9:33:24 PM

اخبار

(5 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تندیس آفرینش پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 574479 و شناسه ملی 14009873445
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تندیس آفرینش پردیس به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 574479 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/05/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم معصومه شریفی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وخانم بهاره کیخایی دهدزی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تندیس آفرینش پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 574479 و شناسه ملی 14009873445
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تندیس آفرینش پردیس به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 574479 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/05/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ایرانشهر، خیابان خردمند جنوبی، بلوار کریم خان زند، پلاک 62، مجتمع تجاری اداری کریم خان، بلوک B، طبقه 8، واحد 81 به کد پستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید .

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تندیس آفرینش پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 574479 و شناسه ملی 14009873445
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
آگهی تغییرات شرکت تندیس آفرینش پردیس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره برای مدت 2سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا ذاکری به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره خانم فاطمه ذاکری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای آرش ذاکری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای علیرضا ذاکری به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تندیس آفرینش پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 574479 و شناسه ملی 14009873445
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
آگهی تغییرات شرکت تندیس آفرینش پردیس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران آدرس شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، نظامی گنجوی 14347، کوچه زندیه/ خیابان ولیعصر، پلاک 2396، طبقه 1،واحد شمالی، کدپستی1434764165 تغییریافت در نتیجه ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس آفرینش پردیس درتاریخ 17/12/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تجهیز و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی و فراوری و تهیه و تولید توزیع و پخش، خرید و فروش، بسته بندی صادرات و واردات انواع کالاها و فراورده ها و اقلام مجاز بازرگانی و تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع موتور سیکلت و قطعات مربوط به آن، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش املاک، ساخت، تهاتر، مشارکت و اجاره و راه اندازی در ساخت، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعب داخلی و خارجی ، اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی معتبر و اعطا نمایندگی داخلی به اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر کشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و برگزاری همایش و سمینار در داخل و خارج کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی بطور مستقیم یا به نمایندگی ،ترخیص کالا از گمرکات کشور به فروش مدت دار و حال در کلیه سامانه های برخط و غیره ، اخذ اعتبارات، تسهیلات، ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی و بروات وصولی از کلیه بانک ها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی، ارایه خدمات مشاوره ای مطابق با رسته تولیدی و خدماتی و طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، معماری، شهرسازی، ساختمانی، راه سازی، برق، مکانیک، الکترومکانیکی کنترل نیرو، خطوط انتقال و توزیع برق، نفت و گاز و مخابرات، نیروگاه ها، پتروشیمی، خطوط انتقال آب، تاسیسات و تجهیزات، مقاوم سازی و بازسازی بافت های فرسوده و کلیه امور مربوط به عمران خرید وفروش و توزیع و مونتاژ و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کالاهای برقی الکترونیک و دیجیتال و موبایل و تبلت و لپ تاپ و رایانه ایی و صوتی و تصویری و لوازم جانبی و تجهیزات و ملزومات و تهیه و تولید و پخش و صادرات و واردات پوشاک در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله داوودیه ، خیابان نهم ، خیابان دکتر محمد مصدق(نفت شمالی) ، پلاک 43 ، طبقه دوم ، واحد 7 کدپستی 1919743118 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2947/3/72 مورخ 06/12/1399 نزد بانک صادرات شعبه کوی نفت با کد وارد شوید پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم فاطمه ذاکری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای آرش ذاکری به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم شهربانو ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای علیرضا ذاکری منفرداٌ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای شهاب موسیوند به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم بهاره کیخایی دهدزی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت تندیس آفرینش پردیس کجاست؟

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ایرانشهر، خیابان خردمند جنوبی، بلوار کریم خان زند، پلاک 62، مجتمع تجاری اداری کریم خان، بلوک B، طبقه 8، واحد 81

📅 شرکت تندیس آفرینش پردیس در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ تأسیس شده است

🏢 شرکت تندیس آفرینش پردیس چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.