سهامی خاص

شرکت توان استیل گستر برتر خزر

راه‌های ارتباطی

استان مازندران ، شهرستان بابلسر ، بخش مرکزی ، دهستان بابلرود ، آبادی اجاک سر، محله شهرک ارغوان شمال ، خیابان بابلسر - فریدونکنار ، بن بست عمویی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
4741111309
-
-
-
-
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 26 : 22

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
شماره ثبت:  
 3535
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 14009586365
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3535 و شناسه ملی 14009586365
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۰/۰۷
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3535 و شناسه ملی 14009586365
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۹/۲۰
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1783 و شناسه ملی 14009586365


اشخاص

چاپ
11/28/2022, 10:26:28 PM

مدیران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرسین و سایر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت مادر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت‌های زیرمجموعه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

سهام داران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

پرتفوی بورسی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجوز‌ها و مالکیت‌ها

مجوزها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

برندها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مالی

تغییرات سرمایه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

قرارداد‌ها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

ارز دریافتی

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

صنعت

ثبت نشده

تعداد مجوزهای تولید

ندارد

تعداد سایت‌های مجوز اینماد

0

تعداد محصولات

0

تعداد محصولات وارداتی

0

تعداد محصولات تولیدی

ثبت نشده

سایت های رسمی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

واردات

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

آگهی‌های رسمی

11/28/2022, 10:26:28 PM

اخبار

(6 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3535 و شناسه ملی 14009586365
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر سهامی خاص به شماره ثبت 3535 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/09/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی بابلسر به آدرس شهرستان بابلسر ، بخش مرکزی ، دهستان بابلرود ، آبادی اجاک سر، محله شهرک ارغوان شمال ، خیابان بابلسر - فریدونکنار ، بن بست عمویی ، پلاک 0 ، طبقه همکف به کد پستی4741111309 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3535 و شناسه ملی 14009586365
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
آگهی انتقالی شرکت توان استیل گستر برتر خزر و شناسه ملی وارد شوید به موجب مکانیزه شماره 140032810355000006مورخ 16/09/1400و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/08/1400 مرکز اصلی شرکت فوق از مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری فریدونکنار به آدرس : استان مازندران ، شهرستان بابلسر ، بخش مرکزی ، دهستان بابلرود ، آبادی اجاک سر، محله شهرک صفاییه ، خیابان منطقه صنعتی ، بلوار شهدا خط نو ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید انتقال یافت ودر مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بابلسر تحت شماره 3535 به ثبت رسیده است .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1783 و شناسه ملی 14009586365
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1783 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/08/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت از استان مازندران ، شهرستان فریدونکنار ، بخش مرکزی ، شهر فریدونکنار، محله شهدا ، خیابان شهید نامجو ، بن بست شهید نامجو 4 ، پلاک 5486 ، طبقه دوم به آدرس : استان مازندران ، شهرستان بابلسر ، بخش مرکزی ، دهستان بابلرود ، آبادی اجاک سر، محله شهرک صفاییه ، خیابان منطقه صنعتی ، بلوار شهدا خط نو ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1783 و شناسه ملی 14009586365
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر سهامی خاص به شماره ثبت 1783 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با ایجاد شعبه به آدرس استان مازندران ، شهرستان بابلسر ، بخش مرکزی ، دهستان بابلرود ، آبادی اجاک سر، محله شهرک ارغوان شمال ، خیابان بابلسر - فریدونکنار ، بن بست عمویی ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی : وارد شوید موافقت و مورد تصویب قرار گرفت و آقای علی باباتبار با کدملی وارد شوید به عنوان مدیر شعبه معرفی گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1783 و شناسه ملی 14009586365
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
آگهی تغییرات شرکت توان استیل گستر برتر خزر سهامی خاص به شماره ثبت 1783 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم 1000000ریالی بانام به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی میباشد. که طی گواهی شماره 262 مورخ 23/12/1399 بانک سپه شعبه فریدونکنار واریز گردید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
تاسیس شرکت سهامی خاص توان استیل گستر برتر خزر درتاریخ 26/08/1399 به شماره ثبت 1783 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایده و همایشها و سمینارها ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، تاسیس شعب اخذ و اعطای نمایندگی ، تهیه و تولید و فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی باغی و زراعی ، تهیه و تولید انواع محصولات پتروشیمی و شیمیایی و صنایع وابسته طراحی ، اجرا ساخت پشتیبانی تجهیز و راه اندازی انواع خطوط تولید کارخانجات تولیدی ، تهیه و تولید انواع قطعات صنعتی ، دستگاه ها و ماشین آلات قطعات یدکی ماشین آلات صنعتی و لوازم یدکی انواع خودروهای سبک و سنگین در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان مازندران ، شهرستان فریدونکنار ، بخش مرکزی ، شهر فریدونکنار، محله شهدا ، خیابان شهید نامجو ، بن بست شهید نامجو 4 ، پلاک 5486 ، طبقه دوم کدپستی 4751966200 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 18/08/1399 نزد بانک سپه شعبه مرکزی با کد 121 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای علی باباتبار به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امین باباتبار دوغی کلایی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم ایما باباتبار به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد آقای علی باباتبار رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد کریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال خانم محبوبه کریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار سپهر ایرانیان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت توان استیل گستر برتر خزر کجاست؟

استان مازندران ، شهرستان بابلسر ، بخش مرکزی ، دهستان بابلرود ، آبادی اجاک سر، محله شهرک ارغوان شمال ، خیابان بابلسر - فریدونکنار ، بن بست عمویی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

👨‍⚖️ مدیران شرکت توان استیل گستر برتر خزر چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : امین باباتبار دوغی کلایی , ایما باباتبار

🔍 وضعیت شرکت توان استیل گستر برتر خزر چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.