سهامی خاص

شرکت نیک رز عالیس غرب

راه‌های ارتباطی

استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان دورودفرامان ، آبادی شزکت پتروشیمی بیستون، محله (پایین جاده) ، جاده (کرمانشاه_بیستون) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
6744132143
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 7 : 17

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۰۹/۲۵
شماره ثبت:  
 23291
کد اقتصادی:  
 14009443811
شناسه ملی:  
 14009443811
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۹/۲۵
آگهی تغییرات شرکت نیک رز عالیس غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23291 و شناسه ملی 14009443811
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۰۷/۲۰
آگهی تغییرات شرکت نیک رز عالیس غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23291 و شناسه ملی 14009443811
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۰۷/۰۳
آگهی تاسیس

نقشه

استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان دورودفرامان ، آبادی شزکت پتروشیمی بیستون، محله (پایین جاده) ، جاده (کرمانشاه_بیستون) ، پلاک 0 ، طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 5:07:27 PM

اخبار

(3 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نیک رز عالیس غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23291 و شناسه ملی 14009443811
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
آگهی تغییرات شرکت نیک رز عالیس غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/08/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -ونسبت به موارد زیربه اتفاق آرا تصمیم به عمل آمد: 1-آقای علی اصغر فیاض با کد ملی6449665637به سمت رییس هییت مدیره 2-آقای محمدرضا فیاض با کدملی 6449720867به سمت عضو هییت مدیره 3-آقای محمدتقی فیاض با کدملی6449687649به سمت نایب رییس هییت مدیره 4-خانم طاهره عبدالله آبادی با کد ملی 6449763310به سمت مدیر عامل خارج از اعضا برای مدت باقیمانده دو سال انتخاب گردیدند. 2_همچنین کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورو رسمی وبانکی با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت نیک رز عالیس غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23291 و شناسه ملی 14009443811
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت نیک رز عالیس غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت کشت و صنعت غرب به شماره ثبت 1438 و شناسه ملی 10660027715با جمع دارایی های خود در شرکت نیک رز عالیس غرب به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی 14009443811ادغام گردید و سرمایه شرکت نیک رز عالیس غرب به مبلغ 11001000000(یازده میلیاردو یک میلیون ریال ) ریال و تعداد1100100( یک میلیون و یکصدهزارو یکصد سهم) سهم 10000ریالی که وارد شوید (دویست و بیست هزار و صد سهم)بانام و 880000(هشتصدو هشتاد هزار سهم )سهم بی نام افزایش یافت.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک رز عالیس غرب درتاریخ 29/06/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید،توزیع و بسته بندی کلیه محصولات لبنی،انواع نوشیدنی های گازدار طبیعی، الکل صنعتی و پریفورم، واردات و صادرات مواد اولیه و محصولات تولیدی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مزایده ها و مناقصات اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان دورودفرامان ، آبادی شزکت پتروشیمی بیستون، محله (پایین جاده) ، جاده (کرمانشاه_بیستون) ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 6744132143 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 00271/99/6211 مورخ 22/06/1399 نزد بانک آینده شعبه کرمانشاه میدان بسیج با کد 6211 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای جلال خانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای علی اصغر فیاض به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدتقی فیاض به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا فیاض به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای جمال خانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حامد شجاعان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار باختر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت نیک رز عالیس غرب کجاست؟

استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، دهستان دورودفرامان ، آبادی شزکت پتروشیمی بیستون، محله (پایین جاده) ، جاده (کرمانشاه_بیستون) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

👨‍⚖️ مدیران شرکت نیک رز عالیس غرب چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : محمد تقی فیاض , محمد رضا فیاض , علی اصغر فیاض

🔍 وضعیت شرکت نیک رز عالیس غرب چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.