سهامی خاص

شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران

راه‌های ارتباطی

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرارات ، خیابان شهید جلال انتظاری ، خیابان آفتاب ، پلاک 27 ، طبقه اول
1994983432
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 51 : 2

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره ثبت:  
 563134
کد اقتصادی:  
 411667789377
شناسه ملی:  
 14009358531
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۱/۱۱
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۰/۰۴
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۹/۰۲
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531

نقشه

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرارات ، خیابان شهید جلال انتظاری ، خیابان آفتاب ، پلاک 27 ، طبقه اول


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 2:51:42 AM

اخبار

(9 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : و در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ 5000000000ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم بانام 1000 ریالی که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سیمان نایین وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرمضانی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره شرکت تولیدی ساریه شمال وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا مهرپژوه وارد شوید به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت سازه های فلزی سنگین آسماش وارد شوید به نمایندگی آقای علی بختیاری وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال تمام نقدی منقسم بر وارد شوید سهم بانام 1000 ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح شد وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا شد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 1399.12.30 مورد تصویب قرار گرفت. - آقای فرخ بیگلری با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای داود دلیری با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به نشانی استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرارات ، خیابان شهید جلال انتظاری ، خیابان آفتاب ، پلاک 27 ، طبقه اول کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرارات ، خیابان شهید جلال انتظاری ، خیابان آفتاب ، پلاک 27 ، طبقه همکف کد پستی وارد شوید محل کارخانه: مازندران، بهشهر، بندر امیر آباد . کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران درتاریخ 22/05/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی ، تامین و تجهیزات کالاهای عمرانی، صنعتی، پالایش و پتروشیمی ،طراحی ،تجهیز،نگهداری ونظارت فنی و راه اندازی در امر پروژه های ساخت پالایشگاههای نفت وگاز و پتروشیمی ، فعالیت های تجاری مجاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی(به استثناء صنایع بالادستی ) . انجام پروژه های عمرانی در زمینه خطوط انتقال ، نفت، گاز تهیه و تولید انواع مواد و محصولات نفتی و گازی و فرآورده های فرعی آنها تجهیزات و قطعات نفتی و گازی طرح و ایجاد و بهینه سازی خطوط انتقال ،نفت،گاز مخازن ذخیره مواد نفتی ساخت غشاهای مصرفی در صنایع مختلف از جمله نفت گاز پتروشیمی،احداث و ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرارات ، خیابان آرارات ، خیابان آفتاب ، پلاک 34 ، ساختمان پزشکان ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستی 1994963936 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 16/05/1399 نزد بانک ملت شعبه ممتاز هفتم تیر با کد وارد شوید پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای محمد رمضانی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سیمان نایین به شناسه ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای علیرضا مهرپژوه با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از تولیدی ساریه شمال به شناسه ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی بختیاری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از مرغ امین مازندران به شناسه ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای داود دلیری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای فرخ بیگلری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران کجاست؟

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرارات ، خیابان شهید جلال انتظاری ، خیابان آفتاب ، پلاک 27 ، طبقه اول

📅 شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ تأسیس شده است

🏢 شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.