سهامی خاص

شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله قایم مقام-سنایی ، کوچه بهزاد افشار ، خیابان فجر ، پلاک 84 ، طبقه همکف
1588667711
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 0 : 16

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
شماره ثبت:  
 561041
کد اقتصادی:  
 14009269978
شناسه ملی:  
 14009269978
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561041 و شناسه ملی 14009269978
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۸/۱۸
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561041 و شناسه ملی 14009269978
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۸/۱۸
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561041 و شناسه ملی 14009269978

نقشه

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله قایم مقام-سنایی ، کوچه بهزاد افشار ، خیابان فجر ، پلاک 84 ، طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 4:00:24 PM

اخبار

(8 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561041 و شناسه ملی 14009269978
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/07/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/03/1400 تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل بـرای مـدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561041 و شناسه ملی 14009269978
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری سپهر ثبت شده به شناسه ملی وارد شوید - شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد ثبت شده به شناسه ملی وارد شوید - شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد ثبت شده به شناسه ملی10103364074

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561041 و شناسه ملی 14009269978
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین شد: 1- آقای علی محمدخانی دارنده کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سفیراقتصاد به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره - آقای نیک پوی قاسملو دارنده کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای علی اصغر ربیعی دارنده کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره - آقای سیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) براساس ماده "45" اساسنامه، اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بجز بندهای 2، 3، 5، 9، 11، 16، 17 و 20 ماده "41" اساسنامه کلیه اختیارات مشروحه در ماده مذکور به مدیرعامل تفویض گردید. آقای امید ربیعی دارنده کدملی وارد شوید بعنوان قایم مقام مدیرعامل تعیین شد . دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت؛ و یا با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت؛ و یا با امضای مشترک یک نفر از اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل به همراه امضای یک نفر از بین آقایان امید ربیعی به سمت قایم مقام مدیرعامل یا رستم خسروی دارنده کدملی وارد شوید به سمت مدیر امور مالی یا خانم سمیرا جعفریان دارنده کدملی وارد شوید به سمت مدیر امور اداری به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر یک از نفرات نامبرده به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. آدرس قانونی شرکت از تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش سپند، پلاک1، طبقه هفتم شرقی کد پستی وارد شوید ، به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله قایم مقام-سنایی، کوچه بهزاد افشار، خیابان فجر، پلاک 84 ، طبقه همکف، با کد پستی وارد شوید تغییریافت .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561041 و شناسه ملی 14009269978
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
آگهی افزایش سرمایه شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/07/1400 واجازه مجمع فوق العاده مورخ 20/3/1400سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام از محل آورده نقدی که طی گواهی بانکی شماره 125/62026مورخ 26/7/1400بانک ملت شعبه میدان فردوسی مبلغ ریال واریز گردیده است افزایش یافت ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 100.000.000.000 ریال منقسم به 100.000.000 سهم بانام یک هزار ریالی که تماماً نقدی و پرداخت شده می باشد.ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561041 و شناسه ملی 14009269978
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل بـرای مـدت یکسال مالی انتخاب شدند

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561041 و شناسه ملی 14009269978
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات هییت مدیره موضوع ماده 41 اساسنامه موارد به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید: 1- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی، مقررات اداری، تشکیلات و نمودارهای سازمانی در جهت تحقق اهداف شرکت بمنظور ارایه به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. 2- تهیه آیین نامه برای ایجاد و حذف نمایندگی یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به منظور ارایه به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. 3- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث آنها. تبصره الف: تهیه و پیشنهاد آیین نامه حقوق و دستمزد توسط مدیرعامل و ارایه به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب تبصره ب: عزل و نصب و جابجایی مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره. 4- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و ارایه آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. 5- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات معتبر مالی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأیید شده باشند. 6- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل، بهره و متفرعات. 7- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع مرتبط با موضوع شرکت. 8- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی اعم از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراٌ، تعیین مصدق و کارشناس اقرار، خواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تبصره ج: در انصراف، مصالحه، سازش، تسلیم به دعوی و اعطای مهلت برای تأدیه مطالبات شرکت در دعاوی کیفری و حقوقی، میزان اختیار مالی مدیرعامل تا سقف دو میلیارد ریال برای هر دعوی. 9- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه به هییت مدیره جهت بررسی و ارایه به بازرس شرکت. 10- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561041 و شناسه ملی 14009269978
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره ، آقای علی محمدخانی دارنده کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای فرید فرخ زادی دارنده کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدماتی کالای شهروند به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا رشیدی دارنده کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین شدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت ؛ در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت؛ در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت؛ یا با امضای مشترک یک نفر از اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل به همراه یک نفر از بین آقای رستم خسروی دارنده کدملی وارد شوید به سمت مدیر امور مالی و یا خانم سمیرا جعفریان دارنده کدملی وارد شوید به سمت مدیر امور اداری به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
تاسیس شرکت سهامی خاص فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان درتاریخ 17/04/1399 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور مربوط به ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و فروش کالا و خدمات در سراسر کشور و نیز بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای خرید و فروش ، تهیه و توزیع و پخش، انبارداری و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی از قبیل: مواد غذایی و فرآورده‎های مواد غذایی، پروتیینی، آرایشی، بهداشتی و دارویی مجاز، انواع خشکبار، حبوبات، غلات، میوه‎جات، آب و نوشیدنی های حلال و مجاز ؛ انواع لوازم برقی، لوازم و تجهیزات فنی و مهندسی و رایانه و انواع لوازم‎التحریر و کاغذ و مقوا و انواع لوازم خانگی ، انواع پوشاک و غیره به صورت عمده و مویرگی در فروشگاههای زنجیره ای و کلیه مراکز پخش مرتبط . عرضه مستقیم کالا و توزیع درب منازل و مکانها و هرگونه فعالیت های مجاز که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت می باشد. اخذ و یا اعطای نمایندگی و یا ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور. سرمایه‎گذاری در خرید، احداث، بهره‎برداری از انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی. انجام سایر خدمات مجاز بازرگانی و سرمایه‎گذاری یا مشارکت در شرکتها و مؤسسات و سایر واحدهای اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی. انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و دادوستدهای بازرگانی مجاز داخلی و خارجی. ارایه خدمات مجاز مشاوره‎ای در زمینه سرمایه‎گذاری تولید، توسعه، تکمیل و راه‎اندازی و اداره واحدهای اقتصادی . شرکت در مزایدات یا مناقصات و یا نمایشگاه های بین المللی در داخل و یا خارج از کشور. گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکها در داخل و خارج از کشور و همچنین اخذ تسهیلات بانکی و اعتبار اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود اسلامی و قوانین جاری کشور از موسسات مالی و اعتباری و قرض‎الحسنه‎ها و لیزینگ‎های مجاز اعم از داخلی یا خارجی و دولتی یا خصوصی جهت اهداف و فعالیتهای شرکت (کلیه فعالیتهای فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله ایرانشهر ، خیابان ایرانشهر ، خیابان سپند ، پلاک 1 ، طبقه هفتم ، واحد شرقی کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 8911 مورخ 05/04/1399 نزد بانک ملت شعبه میدان فردوسی با کد وارد شوید پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم سمیرا جعفریان به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای فرید فرخ زادی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از خدماتی کالای شهروند به شناسه ملی وارد شوید و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمحمد مدرس نیا یزدی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس به شناسه ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی محمدخانی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سرمایه گذاری سفیر اقتصاد به شناسه ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یک عضو هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو عضو هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هییت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدمصطفی الوانکار به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیده مریم تقوی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ990417356218997 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله قایم مقام-سنایی ، کوچه بهزاد افشار ، خیابان فجر ، پلاک 84 ، طبقه همکف

📅 شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند ایرانیان چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 2 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟

سمیرا جعفریان


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.