رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

مؤسسه میراث میر ایرانیان

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
مؤسسه میراث میر ایرانیان
استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کشاورز ، خیابان ولیعصر ، خیابان میرهادی ، پلاک 3 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 1415893991
  • تاریخ تأسیس  1398/11/12
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  49100
  • شناسه ملی  14008960415
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  2
  • آگهی‌ها  1
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   2

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1398/11/17
آگهی 15072049
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری میراث میر ایرانیان درتاریخ 12/11/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه خدمات مشورتی در قلمرو مدیریت امور فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و سینمایی، ارایه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی و هنری شماره مجوز وارد شوید تاریخ مجوز 01/10/1398 مرجع صادرکننده و مجوز شماره 29749/1/98 مورخ 2/11/1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کشاورز، خیابان ولیعصر، خیابان میرهادی، پلاک 3، طبقه اول، واحد 1 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای سیدمحمدامیر هاشمی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هیأت مدیره به مدت 2 سال خانم منصوره نخعی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیأت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضای خانم "منصوره نخعی" مدیرعامل و ممهور به مهر مؤسسه فرهنگی و هنری "میراث میر ایرانیان" معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای "مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره (امضا یکی از این دو نفر کافی است)" مؤسسه صادر خواهد شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ981112140952578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi