سهامی خاص

شرکت پندار گستر رهروان مهر

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان شهید حسن مقدس(چهارم) ، خیابان شهید احمد قصیر ، پلاک 9 ، طبقه اول ، واحد 5
1514643417
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 47 : 15

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۸/۰۳/۰۵
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۸/۰۹/۰۵
شماره ثبت:  
 541684
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 14008357540
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۰۹/۰۵
آگهی تغییرات شرکت پندار گستر رهروان مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 541684 و شناسه ملی 14008357540
روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۰۹/۰۵
آگهی تغییرات شرکت پندار گستر رهروان مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 541684 و شناسه ملی 14008357540
روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۰۹/۰۵
آگهی تغییرات شرکت پندار گستر رهروان مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 541684 و شناسه ملی 14008357540

نقشه

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان شهید حسن مقدس(چهارم) ، خیابان شهید احمد قصیر ، پلاک 9 ، طبقه اول ، واحد 5


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 3:47:11 PM

اخبار

(4 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پندار گستر رهروان مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 541684 و شناسه ملی 14008357540
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد علی احمد آبادی به کدملی وارد شوید شرکت باغ جاوید پارس به شناسه ملی 14006947221به نمایندگی فروغ رحمتی به کدملی0946260516 شرکت سرزمین مهر و ماه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی ایوب اسدی به کدملی وارد شوید شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی رسول محمدی به کدملی وارد شوید شرکت فروشگاه زنجیره ای آروین بازار پارس با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد علی خراسانی فردوانی به کدملی 1291009231 پ980822557900952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پندار گستر رهروان مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 541684 و شناسه ملی 14008357540
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از 3 الی 5 نفر می باشد.در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. پ980822174219984 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پندار گستر رهروان مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 541684 و شناسه ملی 14008357540
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب ابوقداره به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره محمد علی احمد آبادی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره فروغ رحمتی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت باغ جاوید پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ایوب اسدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرزمین مهر و ماه به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره رسول محمدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره محمد علی خراسانی فردوانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت فروشگاه زنجیره ای آروین بازار پارس با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر و هولوگرام شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرو هولوگرام شرکت معتبر می باشد. پ980822261107362 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
تاسیس شرکت سهامی خاص پندار گستر رهروان مهر درتاریخ 05/03/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : واردات و صادارت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، خرید و فروش کالاهای مجاز ، اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، خرید و فروش سهام شرکت ها در بورس ، شرکت در مناقصات و مزایدات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین ساعی ، خیابان شهید حسن مقدس ( چهارم ) ، خیابان شهید احمد قصیر ، پلاک 9 ، طبقه اول ، واحد 5 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 131/98 , 163 مورخ 30/02/1398 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه فرشته با کد 163 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حمید زینعلی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمدجواد شیخ به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدعلی خراسانی فردوانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مصطفی نجفی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد نجفی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت پندار گستر رهروان مهر کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان شهید حسن مقدس(چهارم) ، خیابان شهید احمد قصیر ، پلاک 9 ، طبقه اول ، واحد 5

📅 شرکت پندار گستر رهروان مهر چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 3 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟

حبیب ابوقداره


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.