موسسه

مؤسسه خیریه محبین راه ایمه اطهار ع

راه‌های ارتباطی

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-مجیدیه شمالی-خیابان شهید مجید افشاری-کوچه گلزار مومنی-پلاک 5-طبقه اول-
1665638910
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ 56 : 22

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۷/۱۰/۱۹
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
موسسه
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۰۹/۲۱
شماره ثبت:  
 46287
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 14008069454
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۹/۲۱
آگهی تغییرات خیریه محبین راه ایمه اطهار ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 46287 و شناسه ملی 14008069454
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۹/۲۱
آگهی تغییرات خیریه محبین راه ایمه اطهار ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 46287 و شناسه ملی 14008069454
روزنامه رسمی
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
آگهی تاسیس

نقشه

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-مجیدیه شمالی-خیابان شهید مجید افشاری-کوچه گلزار مومنی-پلاک 5-طبقه اول-


آگهی‌های رسمی

10/7/2022, 10:56:43 PM

اخبار

(4 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات خیریه محبین راه ایمه اطهار ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 46287 و شناسه ملی 14008069454
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
آگهی تغییرات موسسه خیریه محبین راه ایمه اطهار (ع) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1400 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 19/5/1400 معاونت مشارکت های اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -سمت اعضاء هییت مدیره به شرح زیر تعیین گردید.: محمد حسین رضایی به کد ملی وارد شوید بعنوان رییس و عضو اصلی هییت مدیره حجت سید کریمی به کد ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس و عضو اصلی هییت مدیره حسین اسلامی به کد ملی وارد شوید بعنوان خزانه دار و عضو اصلی هییت مدیره مرتضی طلایی به کد ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره علی عطاران به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره محمدرضا بهرامی راد به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره سید مرتضی مرتضوی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره -کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق بهادار و اداری با امضاء مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات خیریه محبین راه ایمه اطهار ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 46287 و شناسه ملی 14008069454
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
آگهی تغییرات موسسه خیریه محبین راه ایمه اطهار (ع) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/04/1400 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 19/5/1400 معاونت مشارکت های اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1399 به تصویب رسید. -اعضای هییت امنا به شرح زیر انتخاب گردیدند: مرتضی طلایی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا محمد حسین رضایی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا ملک کاظم نژاد به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا مرتضی باطنی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا صدرالدین سادات ناصر آبادی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا سید محمد صادقی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا میرسید محسن تمدنی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا حجت سید کریمی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا سید امیر مرتضوی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا محمدرضا بهرامی راد به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا علی عطاران به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا سید مرتضی مرتضوی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا محمد تقی مهرورز کیگاسری به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا حسین اسلامی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا منصور باقر صاد رنانی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا محمد قاسم ناظر به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا محمد حدادیان به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات امنا -اعضای هییت مدیره به شرح زیر برای مدت 2 سال انتخاب شدند: مرتضی طلایی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره محمد حسین رضایی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره حجت سید کریمی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره سید مرتضی مرتضوی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره علی عطاران به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره محمدرضا بهرامی راد به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره حسین اسلامی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هییت مدیره سید محمد صادقی به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هییت مدیره -ملک کاظم نژاد به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و محمد حدادیان به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات خیریه محبین راه ایمه اطهار ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 46287 و شناسه ملی 14008069454
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت خیریه محبین راه ایمه اطهار ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1399 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 19/12/1399 سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف) موضوع فعالیت موسسه بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : " تلاش مستمر در جهت توسعه، بهسازی و عمران فضای درمانی آموزشی. حفظ و ارتقاء و بهبود سلامت جامعه در حوزه های مختلف درمانی. ایجاد بستر مناسب به منظور استفاده همگان به ویژه اقشار محروم و کم در آمد از خدمات درمانی مناسب از طریق دارایی های اولیه موسسه و کمک های نقدی و غیرنقدی افراد خیر و نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی و دریافت هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، حبس، فعالیتهای مجاز در چهارچوب اهداف و سایر کمکهای مردمی، دولتی، برگزاری همایش ها، کنفرانسها، جشنواره های فرهنگی، مذهبی در راستای اهداف خیریه. کمک به بانوان بی سرپرست و بد سرپرست و کودکان. تهیه جهیزیه. کمک به نیازمندان کمک به تامین مسکن. تهیه نوشت افزار. تهیه البسه و غذا برای نیازمندان. کمک به اشتغال بانوان تحت پوشش. تهیه لوازم ضروری زندگی. کمک به خانواده های زندانیان. کمک به پرداخت جریمه زندانیان بی بضاعت. هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان بی بضاعت. تهیه لوازم بهداشتی برای بیماران کم بضاعت. پرداخت کمک هزینه تحصیلی. " ب) تعداد اعضا هییت امنا 17 نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد . ج) تبصره های 3 و 4 ماده 14 اساسنامه موسسه بدین شرح اصلاح گردید : تبصره 3- دعوت برای مجمع عمومی عادی حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع با دعوت ( کتبی- تلفنی) صورت می پذیرد. تبصره 4- روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها به تصویب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده خواهد رسید. د) تعدا اعضاء هیات مدیره و ماده 19 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید : موسسه دارای هییت مدیره ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل خواهد بود. تبصره 1- جلسات هییت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و با تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود. تبصره 2- شرکت اعضای هییت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. ه)در خصوص حق معاملات مجاز هییت مدیره مجمع موافقت و تصویب نمود که: در خصوص تبصره 2 ماده 24 اساسنامه هییت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری موسسه تا مبلغ وارد شوید ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید و) در خصوص تبصره 3 ماده 31 اساسنامه صاحبان حق امضای مجاز مجمع موافقت و تصویب نمود که: حق امضای کلیه اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک- سفته- بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ز) اساسنامه جدید مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 35 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی موسسه گردید.

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه محبین راه ائمه اطهار ع درتاریخ 19/10/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: فعالیت های غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیردولتی بوده ودر موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران عالیت خواهد نمود.فعالیت در حوزه بهداشت و درمان آموزش و کارآفرینی کمک نقدی و غیر نقدی به نیازمندان و تامین جهیزیه باروشهای اجرای هدف ـ پیگیری درمان و تامین دارو و تجهیزات بیماران نیازمند ـ ایجاد خانه های کارآفرینی و اشتغالزایی ـ ایجاد نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی تولیدی خانواده های نیازمند و ایتام تحت پوشش ـ ایجاد خانه سلامت جهت اسکان و تغذیه بیماران و همراهان غیره و بومی موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیتهای مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمندکسب مجوز از دستگاههای خاص میباشد نیست.بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. به موجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 11/02/97 وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ مجیدیه شمالی ـ خیابان شهید مجید افشاری ـ کوچه گلزار مومنی ـ پلاک 5 ـ طبقه اول ـ کدپستی وارد شوید اعضای هیات امنای موسسه بشرح زیر انتخاب شدند: مرتضی طلایی فرزند باقر به کد ملی وارد شوید حسین کیوانی فرزند اکبر به کد ملی وارد شوید مرتضی باطنی فرزند محمد علی به کد ملی وارد شوید محمد قاسم ناظر فرزند مهدی به کد ملی وارد شوید حسین اسلامی فرزند غلامعلی به کد ملی وارد شوید محمد حسین رضایی فرزند جعفر به کد ملی وارد شوید سید جواد مهاجر حجازی فرزند سید رضا به کد ملی وارد شوید منصور باقر صاد رنانی به کدملی وارد شوید ملک کاظم نژاد به کدملی وارد شوید اولین مدیران: آقای سید جواد مهاجر حجازی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیات مدیره آقای حسین اسلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره آقای مرتضی باطنی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره آقای منصور باقر صادرنانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیات مدیره آقای حسین کیوانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مرتضی طلایی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد حسین رضایی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد قاسم ناظر به کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای ملک کاظم نژاد به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضای مدیر عامل وخزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر موئسسه معتبر خواهد بود. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد . اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ971019263976607  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی مؤسسه خیریه محبین راه ایمه اطهار ع کجاست؟

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-مجیدیه شمالی-خیابان شهید مجید افشاری-کوچه گلزار مومنی-پلاک 5-طبقه اول-

👨‍⚖️ مدیران مؤسسه خیریه محبین راه ایمه اطهار ع چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : مرتضی طلایی , محمدحسین رضایی , حجت سیدکریمی , محمدرضا بهرامی راد

🔍 وضعیت مؤسسه خیریه محبین راه ایمه اطهار ع چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.