سهامی خاص

شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، عباس آباد-اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید علی میرزا حسنی ، پلاک 22 ، طبقه دوم ، واحد 3
1586753815
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ 2 : 23

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۷/۰۹/۱۹
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۱۲/۱۹
شماره ثبت:  
 534946
کد اقتصادی:  
 411641518874
شناسه ملی:  
 14007998195
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۲/۱۹
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۲/۱۶
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۲/۱۶
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195

نقشه

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، عباس آباد-اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید علی میرزا حسنی ، پلاک 22 ، طبقه دوم ، واحد 3


آگهی‌های رسمی

10/7/2022, 11:02:47 PM

اخبار

(11 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی گواهان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن دانشمندقدس به شمار ه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. خانم سمیه سیدکریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره ، آقای امیررضا حاجی یوسفی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای حجت سیدکریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات- قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/10/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سمیه سیدکریمی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت . آقای حجت سیدکریمی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد.آقای امیررضا حاجی یوسفی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد: حجت سیدکریمی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال امیر کشاورز صالح به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال امیررضا حاجی یوسفی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سمیه سیدکریمی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/10/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر کشاورز صالح به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: حجت سیدکریمی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال امیررضا حاجی یوسفی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سمیه سیدکریمی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل یافت اساسنامه جدیدی مشتمل بر مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 2000 سهم بانام وارد شوید ریالی که نقدا تماما پرداخت شده می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع فعالیت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری، تولیدی و خدمات بازرگانی در زمینه تهیه تولید توزیع بسته بندی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص کلیه قطعات یدکی انواع خودرو، کلیه تجهیزات و ماشین آلات و دستگاههای مربوط به حوزه پتروشیمی و نیز تولید و واردات کلیه قطعات انواع خودرو، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط . احداث، تجهیزا ت و راه اندازی رستوران و تالار پذیر ایی و سفره خانه سنتی،برگزاری جشن ها و انواع مراسم ها و کنفرانس ها، خرید و فروش کلیه تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز در صنف رستوران داران، ایجاد شعب در سراسر کشور، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلا ح . برگزاری و شرکت در مسابقات ورزشی در رشته های مختلف ورزشی در داخل کشورو ارایه کلیه خدمات ورزشی،ارایه خدمات مشاوره در زمینه - تجهیز سالنهای ورزشی، دارای مجوز از کمیسیون ماده 5 امور باشگاهها ادارات کل ورزش جوانان برگزاری دوره های آموزشی و ورزشی در داخل کشور با اخذ مجوز و تاییدیه از وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشی ذیربط با رعایت قوانین و مقرارت مربوط تهیه و توزیع نرم افزارهای کاربردی ورزشی بازازیابی غیرهرمی غیرشبکه ای با اخذ مجوز و تاییدیه از وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مطالعه در - رابطه با موضوع فعالیت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه ی بسته های نرم افزاری رسانه ای و چند رسانه نشر دیجیتال حامل های دیجیتال از قبیل سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها رسانه های برخط - شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام محتوایی سمعی بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی.و کلیه تجهیزات ورزشی احداث تجهیز و راه اندازی استخر و سونا و جکوزی و کلیه ورزشهای آبی(درصورت ضرورت قانونی پس از دریافت مجوزهای لازم). واردات و صادرات دخانیات ،خرید و فروش دخانیات ، تاسیس کارخانه دخانیات ، سیگار ، تنباکو ، تولید و توزیع و پخش و بسته بندی کالاها خرید و فروش ، فیلتر سیگارت ، تنباکو جویدنی ، انواع فیلتر سیگارت ، چوب سیگارت ، کاغذ سیگارت ، سیگارت ، سیگارهای معمولی ، سیگارهایی که دارای ماده جایگزین تنباکو بوده و برای مقاصد طبی نباشند ، سیگارهای برگ ، فندک برای سیگاری ها ، توتون و تنباکو ، طعم دهنده برای توتون و تنباکو ، سیگارهای فیلتر دار ، چوب سیگار ، سیگار الکترونیکی ، ملاس تنباکو ، تنباکو ناس یا نسوار ، انواع سیگار ، جرم گیر سیگار ، لوله سیگارت ، تنباکوی کشیدنی ، تنباکو ی پیپ ، تنباکو برای سیگار دست ساز ، طعم دهنده های توتون و تنباکو غیر از روغنهای اسانس. انجام کلیه فعالیت های صنعتی ، بازرگانی ، فنی و خدماتی در زمینه های صنعت ، معدن ، فولاد و مواد اولیه برای کارخانجات فولادی و صنعتی و مصنوعات فلزی و فولادی ، انجام خدمات معدنی و مشارکت در سرمایه گذاری . در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم. محل شرکت: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، عباس آباد-اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید علی میرزا حسنی ، پلاک 22 ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپستی: وارد شوید می باشد مدت فعالیت : از زمان ثبت به مدت نا محدود

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید : «انجام کلیه فعالیت های صنعتی ، بازرگانی ، فنی و خدماتی در زمینه های صنعت ، معدن ، فولاد و مواد اولیه برای کارخانجات فولادی و صنعتی و مصنوعات فلزی و فولادی ، انجام خدمات معدنی و مشارکت در سرمایه گذاری . در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم » در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبارت : «واردات و صادرات دخانیات ،خرید و فروش دخانیات ، تاسیس کارخانه دخانیات ، سیگار ، تنباکو ، تولید و توزیع و پخش و بسته بندی کالاها خرید و فروش ، فیلتر سیگارت ، تنباکو جویدنی ، انواع فیلتر سیگارت ، چوب سیگارت ، کاغذ سیگارت ، سیگارت ، سیگارهای معمولی ، سیگارهایی که دارای ماده جایگزین تنباکو بوده و برای مقاصد طبی نباشند ، سیگارهای برگ ، فندک برای سیگاری ها ، توتون و تنباکو ، طعم دهنده برای توتون و تنباکو ، سیگارهای فیلتر دار ، چوب سیگار ، سیگار الکترونیکی ، ملاس تنباکو ، تنباکو ناس یا نسوار ، انواع سیگار ، جرم گیر سیگار ، لوله سیگارت ، تنباکوی کشیدنی ، تنباکو ی پیپ ، تنباکو برای سیگار دست ساز ، طعم دهنده های توتون و تنباکو غیر از روغنهای اسانس » درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق شد وماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر رضا حاجی یوسفی به شماره ملی 0066656052با پرداخت مبلغ40000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. سرمایه شرکت از مبلغ200000000ریال به مبلغ240000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای حجت سید کریمی به شماره ملی 0059062142دارنده120000000ریال آقای امیر کشاورز صالح به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال آقای محمد سید کریمی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال آقای امیر رضا حاجی یوسفی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال پ990402909352217  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد سید کریمی به شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ240000000ریال به مبلغ200000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای حجت سید کریمی به شماره ملی 0059062142دارنده120000000ریال آقای امیر کشاورز صالح به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال آقای امیر رضا حاجی یوسفی به شماره ملی 0066656052دارنده40000000ریال پ990402455906113  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حجت سیدکریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای امیر کشاورز صالح به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امیر رضا حاجی یوسفی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ990402739710267  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 534946 و شناسه ملی 14007998195
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت احداث، تجهیزا ت و راه اندازی رستوران و تالار پذیر ایی و سفره خانه سنتی،برگزاری جشن ها و انواع مراسم ها و کنفرانس ها، خرید و فروش کلیه تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز در صنف رستوران داران، ایجاد شعب در سراسر کشور، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلا ح . برگزاری و شرکت در مسابقات ورزشی در رشته های مختلف ورزشی در داخل کشورو ارائه کلیه خدمات ورزشی،ارائه خدمات مشاوره در زمینه - تجهیز سالنهای ورزشی، دارای مجوز از کمیسیون ماده 5 امور باشگاهها ادارات کل ورزش جوانان برگزاری دوره های آموزشی و ورزشی در داخل کشور با اخذ مجوز و تاییدیه از وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشی ذیربط با رعایت قوانین و مقرارت مربوط تهیه و توزیع نرم افزارهای کاربردی ورزشی بازازیابی غیرهرمی غیرشبکه ای با اخذ مجوز و تاییدیه از وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مطالعه در - رابطه با موضوع فعالیت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه ی بسته های نرم افزاری رسانه ای و چند رسانه نشر دیجیتال حامل های دیجیتال از قبیل سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها رسانه های برخط - شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام محتوایی سمعی بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی.و کلیه تجهیزات ورزشی احداث تجهیز و راه اندازی استخر و سونا و جکوزی و کلیه ورزشهای آبی(درصورت ضرورت قانونی پس از دریافت مجوزهای لازم) الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ980909375494125 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود توسعه پیشتازان اطلس پارت درتاریخ 19/09/1397 به شماره ثبت534946 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری، تولیدی و خدمات بازرگانی در زمینه تهیه تولید توزیع بسته بندی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص کلیه قطعات یدکی انواع خودرو، کلیه تجهیزات و ماشین آلات و دستگاههای مربوط به حوزه پتروشیمی و نیز تولید و واردات کلیه قطعات انواع خودرو، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد ـ اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید علی میرزا حسنی، پلاک 22، طبقه دوم، واحد 3 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حجت سید کریمی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای امیر کشاورز صالح به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمد سید کریمی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حجت سید کریمی به شماره ملی 0059062142و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر کشاورز صالح به شماره ملی 0061588180و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد سید کریمی به شماره ملی 0079337406و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970919397946883  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، عباس آباد-اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید علی میرزا حسنی ، پلاک 22 ، طبقه دوم ، واحد 3

👨‍⚖️ مدیران شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : سمیه سیدکریمی , امیر رضا حاجی یوسفی

🔍 وضعیت شرکت توسعه پیشتازان اطلس پارت چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.