فروشگاه های زنجیره ای حیات

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
فروشگاه های زنجیره ای حیات
استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، کوچه نور ، خیابان قبادیان ، پلاک -20 ، طبقه سوم ، واحد 304 کدپستی 1969634002
  • تاریخ تأسیس  1397/5/6
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت سهامی خاص
  • شماره ثبت  529281
  • شناسه ملی  14007745446
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  6
  • آگهی‌ها  7

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   6
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1399/10/29
آگهی 15568469
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای حیات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529281 و شناسه ملی 14007745446
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای حیات سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت استان تهران - منطقه 19شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله کاووسیه کوچه نور خیابان قبادیان پلاک 20 طبقه سوم واحد 304 کدپستی1969634002 تغییر یافت .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/4
آگهی 15366918
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529281 و شناسه ملی 14007745446
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به " فروشگاه های زنجیره ای حیات " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/4
آگهی 15366926
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای حیات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529281 و شناسه ملی 14007745446
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله داوودیه ، خیابان شهید مسعود صفویان ، خیابان دکتر محمد مصدق(نفت شمالی) ، پلاک 15 ، ساختمان سایان ، طبقه ششم ، واحد 24 کدپستی وارد شوید تغییر یافت . آقای حمید مومنیان وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره ، آقای سعید طالعی فرد وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره و خانم صدیق سوادی مفرد وارد شوید به سمت عضوهیأت مدیره و آقای میلاد جوادی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و با امضاء رییس هیأت مدیره همراه مهر شرکت و سایر نامه عادی و اداری و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/15
آگهی 15338844
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529281 و شناسه ملی 14007745446
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید مومنیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و سعید طالعی فرد به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره خانم صدیق سوادی مفرد به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیأت مدیره و سیدعلی حسن دخت به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء رییس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/15
آگهی 15338848
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529281 و شناسه ملی 14007745446
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید محمد روانپور ، پلاک -84 ، طبقه پنجم ، واحد غربی کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیأت مدیره مرکب از 3 نفر خواهد بود که بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/22
آگهی 15253594
آگهی تغییرات شرکت امید گستر آتش فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529281 و شناسه ملی 14007745446
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تاسیس و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای در سراسر کشور و خارج از کشور، تولید، بسته بندی، توزیع و فروش کلیه اقلام مجاز و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی، عرضه مستقیم کالا و توزیع درب منازل و سایر مکانها و هرگونه فعالیت های مجاز مرتبط (بصورت مستقیم و غیرمستقیم) با موضوع شرکت انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای، انبارداری انواع کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی مجاز در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ990324206377438 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/2
آگهی 14140994
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امید گستر آتش فام درتاریخ 06/05/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت فنی کلیه پروژه های عمرانی وساختمانی از قبیل انبوه سازی شهرک سازی آپارتمان سازی راهسازی سدسازی پل سازی تونل سازی محوطه سازی ، مشارکت و سرمایه گذاری در امور ساختمانی و فروش آن طرح و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی و نما ایجاد و نگهداری فضای سبز شهری خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین آلات مربوط به موضوع شرکت واردات وصادرات، خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص آهن ، استیل بصورت شمش یا آلیاژی میلگرد ـ مواد غذایی شامل برنج و چای قند و شکر ، روغن ،نهاده های دام و طیور، دامداری ،فرآورده های خام دامی و دام زنده و نهادهای کشاورزی،احداث و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات صنعتی بویژه صنایع فولادی و آهن آلات و سایر صنایع وابسته به آن ،خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه موضوع شرکت اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ هفت تیر ـ بزرگراه مدرس ـ کوچه پارس ـ پلاک 14 ـ ساختمان پارس ـ طبقه زیر زمین ـ واحد 14 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 20/04/1397 نزد بانک ملت شعبه اشرفی اصفهانی با کد وارد شوید پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم صدیق سوادی مفرد به شماره ملی 1282246836و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای کرم کریم پور به شماره ملی 5169889781و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای میلاد ترابی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ970506992467444  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi