رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

مؤسسه خیرین حامی دانشگاه اردکان

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
مؤسسه خیرین حامی دانشگاه اردکان
استان یزد - شهرستان اردکان - بخش مرکزی - شهر اردکان-دیلم-کوچه 64 ایت الله خاتمی-بلوار آیت الله خاتمی-پلاک 0-طبقه همکف- کدپستی 8951895491
  • تاریخ تأسیس  1397/4/4
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  155
  • شناسه ملی  14007674290
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  9
  • آگهی‌ها  1
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   9
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1397/4/19
آگهی 14091533
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیرین حامی دانشگاه اردکان درتاریخ 04/04/1397 به شماره ثبت 155 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور خیریه مرتبط با فقر زدایی زیرساختی، ساخت و تجهیز دانشگاه و مراکز علم و فناوری کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد شهرستان اردکان بخش مرکزی شهر اردکان دیلم کوچه 64 ایت الله خاتمی بلوار آیت الله خاتمی پلاک 0 طبقه همکف کدپستی وارد شوید اولین مدیران: آقای سید محمد پورهاشمی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی نصیری طوسی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه بهجتی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار و آقای جلال تقوی زاده اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی صحرائی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمد حائریان اردکانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای سید علی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند اقای محمد رضا تابش بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و اقای سید اسمعیل شاکر اردکانی بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهرموسسه معتبرخواهد بود و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. طبق مجوز 1417 مورخ 20/03/1397 فرمانداری اردکان ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi