آدنیس تجارت مهر آوران

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
آدنیس تجارت مهر آوران
تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-سعادت آباد-خیابان چهارم شرقی-بلوار 24متری سعادت آباد-پلاک 35-طبقه چهارم-واحد 504- کدپستی 1997763174
  • تاریخ تأسیس  1396/11/11
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت بامسئولیت محدود
  • شماره ثبت  522381
  • شناسه ملی  14007390512
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  4
  • آگهی‌ها  5
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   4

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
1397/7/11
آگهی 14234547
آگهی تغییرات شرکت آدنیس تجارت مهر آوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۰۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/6/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مرضیه رزمجو شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 500000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده4 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست سایر شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای امیرعباس سهراب بیگ دارای 500000ریال سهم الشرکه آقای حامد نجفی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای هومن نجفی دارای100000ریال سهم الشرکه
پ970707260456495 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/11
آگهی 14234551
آگهی تغییرات شرکت آدنیس تجارت مهر آوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۰۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/6/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نجفی شماره ملی وارد شوید با دریافت 400000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.آقای هومن نجفی به شماره ملی وارد شوید با دریافت 100000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.در نتیجه سرمایه از وارد شوید ریال به 1000000ریال کاهش یافت و ماده4 اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه: آقای امیرعباس سهراب بیگ دارای 500000ریال سهم الشرکه و خانم مرضیه رزمجو دارای 500000ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره به دو نفر کاهش یافت و ماده 12 اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید.
پ970707607698617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/11
آگهی 14234557
آگهی تغییرات شرکت آدنیس تجارت مهر آوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۰۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/6/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای امیرعباس سهراب بیگ به شماره ملی وارد شوید و خانم مرضیه رزمجو به شماره ملی وارد شوید به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پ970707266169136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/11
آگهی 14234563
آگهی تغییرات شرکت آدنیس تجارت مهر آوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۰۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/6/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرعباس سهراب بیگ شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مرضیه رزمجو شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و همچینین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای امیرعباس سهراب بیگ منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970707829269683 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/18
آگهی 13849376
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آدنیس تجارت مهر آوران در تاریخ 11/11/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: صادرات و واردات و خرید و فروش و پخش و توزیع انواع کالاهای صادراتی وارداتی تولید داخل اعطا و اخذ نمایندگی و مشاوره در تمامی زمینه‌های بازرگانی داخلی و خارجی، بازار یابی (غیره هرمی وغیره شبکه‌ای) با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. همچنین شرکت درمناقصات مزایده‌ها در رابطه با موضوعات شرکت تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط تعمیر و نگهداری شامل تعمییر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (غیراز امور رایانه)، خدمات فنی خودرو و امور اشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه، خدمات عمومی شامل تنظیفات اماکن و معابر خصوصی و عمومی، اداری، خانگی، بیمارستان، تامین نیروی مورد نیاز شرکت اعم از نظافت چی، تلفنچی و نامه رسان، نگهداری از سالمندان و کودکان نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز، محوطه سازی و امور مربوط به ان و رنگ آمیزی معابر و شست و شو و پاک سازی معابر، تامین نیروی انسانی مجاز شرکت، مبلمان‌های شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی، تسطیح اراضی همچنین اجرا کلیه طرح‌های بازیافت انواع زباله و پسماندهای صنعتی و غذایی و تولیدی امور تاسیساتی: شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی، بهسازی راه و باند، اب و فاضلاب، اجرابی کلیه پروژه‌های عمرانی شامل ساختمان سازی اعم از سازه‌های چوبی، بتنی، فلزی، بهره برداری از تاسیسیات ساختمان و امور مربوط به تاسیسات برقی اعم از برق صنعتی و خانگی، طراحی تعمیر و نگهداری موتور خانه‌های صنعتی انجام کلیه خدمات عمومی، ارایه خدمات پشیتیبانی اداری و دفتری، ارایه خدمات خانگی، نگهداری، محوطه سازی و فضای سبز و امور باغبانی، انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، اجرا، نظارت و مشاوره و انجام کلیه امور تاسیساتی، به سازی راه و باند، اب و فاضلاب، امور مربوط به تاسیسات برقی اعم از برق صنعتی و خانگی، طراحی تعمیر و نگهداری موتورخانه‌های صنعتی و همچنین شرکت در مناقصات مزایده‌ها در رابطه با موضوعات شرکت تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سعادت آباد خیابان چهارم شرقی بلوار 24 متری سعادت آباد پلاک 35 طبقه چهارم واحد 504 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حامد نجفی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای هومن نجفی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای امیرعباس سهراب بیگ به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حامد نجفی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای هومن نجفی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیرعباس سهراب بیگ به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای امیرعباس سهراب بیگ منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi