بامسئولیت محدود

شرکت آدنیس تجارت مهر آوران

راه‌های ارتباطی

تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-سعادت آباد-خیابان چهارم شرقی-بلوار 24متری سعادت آباد-پلاک 35-طبقه چهارم-واحد 504-
1997763174
-
-
-
-
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ 4 : 20

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
بامسئولیت محدود
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۷/۰۷/۱۱
شماره ثبت:  
 522381
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 14007390512
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۷/۰۷/۱۱
آگهی تغییرات شرکت آدنیس تجارت مهر آوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۰۵۱۲
روزنامه رسمی
۱۳۹۷/۰۷/۱۱
آگهی تغییرات شرکت آدنیس تجارت مهر آوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۰۵۱۲
روزنامه رسمی
۱۳۹۷/۰۷/۱۱
آگهی تغییرات شرکت آدنیس تجارت مهر آوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۰۵۱۲

نقشه

تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-سعادت آباد-خیابان چهارم شرقی-بلوار 24متری سعادت آباد-پلاک 35-طبقه چهارم-واحد 504-


اشخاص

چاپ
12/9/2022, 8:04:33 PM

مدیران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرسین و سایر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت مادر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت‌های زیرمجموعه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

سهام داران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

پرتفوی بورسی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجوز‌ها و مالکیت‌ها

مجوزها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

برندها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مالی

تغییرات سرمایه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

قرارداد‌ها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

ارز دریافتی

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

صنعت

ثبت نشده

تعداد مجوزهای تولید

ندارد

تعداد سایت‌های مجوز اینماد

0

تعداد محصولات

0

تعداد محصولات وارداتی

0

تعداد محصولات تولیدی

ثبت نشده

سایت های رسمی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

واردات

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

آگهی‌های رسمی

12/9/2022, 8:04:33 PM

اخبار

(5 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آدنیس تجارت مهر آوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۰۵۱۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/6/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مرضیه رزمجو شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ 500000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده4 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست سایر شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای امیرعباس سهراب بیگ دارای 500000ریال سهم الشرکه آقای حامد نجفی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای هومن نجفی دارای100000ریال سهم الشرکه
پ970707260456495 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آدنیس تجارت مهر آوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۰۵۱۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/6/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نجفی شماره ملی وارد شوید با دریافت 400000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.آقای هومن نجفی به شماره ملی وارد شوید با دریافت 100000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.در نتیجه سرمایه از وارد شوید ریال به 1000000ریال کاهش یافت و ماده4 اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه: آقای امیرعباس سهراب بیگ دارای 500000ریال سهم الشرکه و خانم مرضیه رزمجو دارای 500000ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره به دو نفر کاهش یافت و ماده 12 اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید.
پ970707607698617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آدنیس تجارت مهر آوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۰۵۱۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/6/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای امیرعباس سهراب بیگ به شماره ملی وارد شوید و خانم مرضیه رزمجو به شماره ملی وارد شوید به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پ970707266169136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آدنیس تجارت مهر آوران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۳۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۰۵۱۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/6/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرعباس سهراب بیگ شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مرضیه رزمجو شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و همچینین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای امیرعباس سهراب بیگ منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970707829269683 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آدنیس تجارت مهر آوران در تاریخ 11/11/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: صادرات و واردات و خرید و فروش و پخش و توزیع انواع کالاهای صادراتی وارداتی تولید داخل اعطا و اخذ نمایندگی و مشاوره در تمامی زمینه های بازرگانی داخلی و خارجی، بازار یابی (غیره هرمی وغیره شبکه ای) با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. همچنین شرکت درمناقصات مزایده ها در رابطه با موضوعات شرکت تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط تعمیر و نگهداری شامل تعمییر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (غیراز امور رایانه)، خدمات فنی خودرو و امور اشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه، خدمات عمومی شامل تنظیفات اماکن و معابر خصوصی و عمومی، اداری، خانگی، بیمارستان، تامین نیروی مورد نیاز شرکت اعم از نظافت چی، تلفنچی و نامه رسان، نگهداری از سالمندان و کودکان نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز، محوطه سازی و امور مربوط به ان و رنگ آمیزی معابر و شست و شو و پاک سازی معابر، تامین نیروی انسانی مجاز شرکت، مبلمان های شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی، تسطیح اراضی همچنین اجرا کلیه طرح های بازیافت انواع زباله و پسماندهای صنعتی و غذایی و تولیدی امور تاسیساتی: شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی، بهسازی راه و باند، اب و فاضلاب، اجرابی کلیه پروژه های عمرانی شامل ساختمان سازی اعم از سازه های چوبی، بتنی، فلزی، بهره برداری از تاسیسیات ساختمان و امور مربوط به تاسیسات برقی اعم از برق صنعتی و خانگی، طراحی تعمیر و نگهداری موتور خانه های صنعتی انجام کلیه خدمات عمومی، ارایه خدمات پشیتیبانی اداری و دفتری، ارایه خدمات خانگی، نگهداری، محوطه سازی و فضای سبز و امور باغبانی، انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، اجرا، نظارت و مشاوره و انجام کلیه امور تاسیساتی، به سازی راه و باند، اب و فاضلاب، امور مربوط به تاسیسات برقی اعم از برق صنعتی و خانگی، طراحی تعمیر و نگهداری موتورخانه های صنعتی و همچنین شرکت در مناقصات مزایده ها در رابطه با موضوعات شرکت تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سعادت آباد خیابان چهارم شرقی بلوار 24 متری سعادت آباد پلاک 35 طبقه چهارم واحد 504 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حامد نجفی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای هومن نجفی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای امیرعباس سهراب بیگ به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حامد نجفی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای هومن نجفی به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیرعباس سهراب بیگ به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای امیرعباس سهراب بیگ منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت آدنیس تجارت مهر آوران کجاست؟

تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-سعادت آباد-خیابان چهارم شرقی-بلوار 24متری سعادت آباد-پلاک 35-طبقه چهارم-واحد 504-

👨‍⚖️ مدیران شرکت آدنیس تجارت مهر آوران چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : امیر عباس سهراب بیگ

🔍 وضعیت شرکت آدنیس تجارت مهر آوران چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.