رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت ریز پایش آنی هوشمند

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت ریز پایش آنی هوشمند
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، نارمک ، خیابان شهید نادر جهانشاهی (78) ، خیابان شهید اصغر حسینعلی (39) ، پلاک 9 ، طبقه دوم کدپستی 1681963115
  • تاریخ تأسیس  1396/10/30
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  521806
  • شناسه ملی  14007363638
  • کد اقتصادی  411645451134
  • اشخاص  10
  • آگهی‌ها  10
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : توسعه راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا، تولید تجهیزات پزشکی نوین، توسعه نرم افزارهای و سخت افزارهای رایانه ای
تاریخچه : شرکت ریزپایش آنی هوشمند متشکل از جمعی از اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاههای برتر کشور (صنعتی شریف، تهران و علم و صنعت ایران) با هدف فعالیت در زمینه اینترنت اشیا و تجهیزات نوین پزشکی در سال 1397 تاسیس گردید.

مجوزها

نوپا نوع 2 در حوزه 05- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی از 1398/5/12

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   10
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  10
تاریخ
متن آگهی
1400/5/23
آگهی 15961655
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 521806 و شناسه ملی 14007363638
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/98 به تصویب رسید. آقای مجید ساده با شماره ملی1818804670به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای علیرضا لامعی ساری قیه با شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/99 تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/30
آگهی 15360104
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 521806 و شناسه ملی 14007363638
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادی شفیعی نیک آبادی با کدملی0075824841 به سمت رییس هییت مدیره، یاسر کشفی با کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل مهرداد مهربد با کدملی: وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هییت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت، معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/30
آگهی 15360095
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 521806 و شناسه ملی 14007363638
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقایان هادی شفیعی نیک آبادی با کدملی:0075824841 ، مهرداد مهربد با کد ملی: وارد شوید و یاسر کشفی با کدملی: وارد شوید به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/1
آگهی 14942242
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 521806 و شناسه ملی 14007363638
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: "سرمایه نقدی شرکت، وارد شوید ریال منقسم به 40 سهم با نام ممتاز، 60 سهم بانام عادی ؛ هریک به ارزش یکصد هزار ریال می باشد که نقداً پرداخت شده است." " خصوصیت سهام ممتاز در تصمیم گیری های مجامع عمومی احتساب آراء با ضریب 2 می باشد. " پ980920849585580 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/14
آگهی 14830201
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۳۶۳۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی شفیعی نیک آبادی با کدملی0075824841 به سمت رئیس هیأت مدیره عیسی زارع پور با کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مهرداد مهربد با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت، معتبر می باشد.
پ980709768638844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/14
آگهی 14830206
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۳۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی شفیعی نیک آبادی با کدملی0075824841 مهرداد مهربد با کد ملی وارد شوید عیسی زارع پور با کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. مجید ساده با شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و ایرج روحی با شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1سال مالی تعیین شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ980709202372541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/19
آگهی 14638462
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۳۶۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، نارمک ، خیابان شهید نادر جهانشاهی ( 78 ) ، خیابان شهید اصغر حسینعلی ( 39 ) ، پلاک 9 ، طبقه دوم کدپستی وارد شوید تغییر یافت . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/5
آگهی 14618710
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۳۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 12 96 به تصویب رسید . آقای یاسر کشفی با کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای ایرج روحی با شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 12 97 تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/3/10
آگهی 14023627
آگهی تغییرات شرکت ریز پایش آنی هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۳۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عیسی زارع پور به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مهرداد مهربد به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره حامد بهمن پور به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/11
آگهی 13826751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ریز پایش آنی هوشمند درتاریخ 30/10/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و ساخت حسگرهای بی سیم صنعتی و پزشکی در ابعاد میکرو و نانو طراحی، ساخت، فروش و خدمات پس از فروش مربوط به حسگر‌های هوشمند بی سیم مشاوره در حوزه اینترنت اشیاو پایش هوشمند طراحی، ساخت، فروش و خدمات پس از فروش مربوط به سامانه‌های هوشمند طراحی، ساخت، فروش و خدمات پس از فروش مربوط به سخت افزار‌های حوزه پزشکی و سلامت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - تیموری - خیابان شهید داود حبیب زادگان - بن بست فاطمی - پلاک 1 - بلوک شرقی - طبقه اول - واحد 1 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی می‌باشد تعداد 100 سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره 587/96 ص / 257 مورخ 21/10/1396 از بانک پاسارگاد شعبه میدان آزادی به مبلغ وارد شوید ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مهرداد مهربد به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حامد بهمن پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عیسی زارع پور به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا کیخائی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علیرضا ربیعی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi