سهامی خاص

شرکت مهام تدبیر آسیا

راه‌های ارتباطی

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله باغ فردوس-خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی-بن بست شهید احمد ولی-پلاک 12-ساختمان مدیس-طبقه همکف-واحد 1
1965817651
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 48 : 0

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۷/۰۷/۰۳
شماره ثبت:  
 520165
کد اقتصادی:  
 411571143489
شناسه ملی:  
 14007281755
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۷/۰۷/۰۳
آگهی تغییرات شرکت مهام تدبیر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۱۷۵۵
روزنامه رسمی
۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آگهی تغییرات شرکت مهام تدبیر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۱۷۵۵
روزنامه رسمی
۱۳۹۶/۱۲/۰۸
آگهی تغییرات شرکت مهام تدبیر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۱۷۵۵

نقشه

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله باغ فردوس-خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی-بن بست شهید احمد ولی-پلاک 12-ساختمان مدیس-طبقه همکف-واحد 1


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 12:48:36 AM

اخبار

(5 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مهام تدبیر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۱۷۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله باغ فردوس ـ خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی ـ بن بست شهید احمد ولی ـ پلاک 12 ـ ساختمان مدیس ـ طبقه همکف ـ واحد 1 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موضوع شرکت واردات و صادرات دام زنده و فرآورده های خام دامی ـ نهاده های خوراک دام ـ سم و واکسن و دارو و تجهیزات مرتبط در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات لازم الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
پ970502600171383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مهام تدبیر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۱۷۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین خلیلی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی سعیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد خلیلی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - مقداد احمد زاده پورمیان گفشه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای وحید مختاری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مهام تدبیر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۱۷۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مهام تدبیر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۱۷۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی بانام که تماما پرداخت شده می باشد. از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
تاسیس شرکت سهامی خاص مهام تدبیر آسیا در تاریخ 26/09/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی به صورت عمده و جزئی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، محصولات غذایی و کشاورزی و فرآورده های پروتئینی، راه اندازی و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در کل کشور، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران یوسف آباد خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی خیابان شهید سیدسعید فضل الهی (38) پلاک 11 طبقه دوم واحد 12 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره 507/213/ 96 مورخ 03/08/1396 از بانک اقتصاد نوین شعبه سیدجمال الدین اسد آبادی به مبلغ وارد شوید پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای هادی خانویردی پور به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت وآقای حسین خلیلی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی سعیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای وحید مختاری به شماره ملی وارد شوید سمت بازرس علی البدل و آقای مقداد احمد زاده پور میان گفشه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت مهام تدبیر آسیا کجاست؟

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله باغ فردوس-خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی-بن بست شهید احمد ولی-پلاک 12-ساختمان مدیس-طبقه همکف-واحد 1

📅 شرکت مهام تدبیر آسیا چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 5 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟

حسین خلیلی


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.