رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

مؤسسه اتحادیه صنف چاپخانه داران و صنوف وابسته استان قم

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
مؤسسه اتحادیه صنف چاپخانه داران و صنوف وابسته استان قم
قم شهر قم-پیام نور-بلوار 75متری عماریاسر-کوچه عماریاسر71-پلاک 0-مجتمع تجاری دی-طبقه دوم-واحد 9- کدپستی 3719147843
  • تاریخ تأسیس  1396/7/11
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  2111
  • شناسه ملی  14007103507
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  6
  • آگهی‌ها  1
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   6
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1396/7/19
آگهی 13637326
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتحادیه صنف چاپخانه داران و صنوف وابسته استان قم درتاریخ 11/07/1396 به شماره ثبت 2111 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام وظایف درحدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضاء، ایجاد و تحکیم اصول و همکاری بین افراد صنفی و تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی اعضا به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: قم شهر قم پیام نور بلوار 75 متری عماریاسر کوچه عماریاسر 71 پلاک 0 مجتمع تجاری دی طبقه دوم واحد 9 کدپستی وارد شوید اولین مدیران برای مدت چهار سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای مجتبی محمودیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی بندکوثری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس اول هیئت مدیره آقای محمود هوشنگی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس دوم هیئت مدیره آقای شهاب الدین عربستانی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار وعضو هیئت مدیره آقای جهانگیر رضایی بندارتی به شماره ملی وارد شوید به سمت دبیر هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار وتعهدآور اتحادیه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای خزانه دار و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک، امضای نائب رئیس اول هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. آقای اسماعیل غمخوار رودپشتی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای مدت چهار سال انتخاب شدند. به موجب مجوز شماره 44635/6/96 , 167 مورخ 08/06/1396 اتاق اصناف قم آگهی گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi