رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت آروین گستر مانی

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت آروین گستر مانی
تهران شهر تهران-اباذر-خیابان ش نجف زاده فروتن(بوستان دوم)-خیابان شهید حمیدرضا شالی (گلستان ششم)-پلاک 74-طبقه دوم-واحد شمالی- کدپستی 1471684795
  • تاریخ تأسیس  1396/7/4
  • نوع شخصیت حقوقی  بامسئولیت محدود
  • شماره ثبت  516057
  • شناسه ملی  14007093404
  • کد اقتصادی  411565766445
  • اشخاص  3
  • آگهی‌ها  5
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   3

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

ارزهای دریافتی

*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
80333258 AED 600,000 34,500,000,000 134,320
80331462 AED 400,000 23,000,000,000 89,546
مجموع 57,500,000,000 223,866

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  5
تاریخ
متن آگهی
1397/4/7
آگهی 14083862
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید با پرداخت 000 000 250 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از 000 000 500 ریال به 000 000 750 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می‌کندو ماده مربوطه در در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاءوسهم الشرکه آنها پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: خانم مژگان آقاپورخوئی به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه، خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه و آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/7
آگهی 14083866
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مژگان آقاپورخوئی به کد ملی وارد شوید با دریافت 000 000 250 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد در نتیجه سرمایه از 000 000 750 ریال به 000 000 500 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاءوسهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه، آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/7
آگهی 14083877
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/27
آگهی 13701490
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خریدوفروش و خدمات پس از فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی وخارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و سمینارها و کنفراسهای مختلف داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردیدو ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/16
آگهی 13629681
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آروین گستر مانی درتاریخ 04/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، تهیه، توزیع، صادرات و واردات تلفن همراه، وسایل وابزار و لوازم جانبی مربوطه، تولید و توزیع نرم افزار‌های غیر فرهنگی در مربوطه و انجام امور حق العملکاری مربوط به موارد ذکر شده، کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مربوط به موضوع فعالیت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی اخذ وام و تسهیلات و گشایش اعتبار ال سی از کلیه بانکها و موسسات معتبر مالی اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیر تخصصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران اباذر خیابان ش نجف زاده فروتن (بوستان دوم) خیابان شهید حمیدرضا شالی (گلستان ششم) پلاک 74 طبقه دوم واحد شمالی کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: وارد شوید ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم مژگان آقاپور به شماره ملی وارد شوید دارنده 250 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه خانم لیلی پورمهندس به شماره ملی وارد شوید دارنده 250 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران: خانم مژگان آقاپور به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و خانم لیلی پورمهندس به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi