رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت کارنو تجارت یاسین

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 10 میلیارد ریال
Thriva
شرکت کارنو تجارت یاسین
استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، محله ولنجک ، کوچه یکم ، خیابان ولنجک ، پلاک -7 ، طبقه همکف کدپستی 1985814410
  • تاریخ تأسیس  1396/7/4
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  516011
  • شناسه ملی  14007091947
  • کد اقتصادی  411574588479
  • اشخاص  8
  • آگهی‌ها  12
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
نوع فعالیت : بازرگانی
فیلد فعالیت : تامین و توزیع تجهیزات صنعتی
تاریخچه : زمینه فعالیت این مجموعه تامین و توزیع تجهیزات صنعتی می باشد. این مجموعه با استفاده از دانش فنی به روز و ابزار مناسب و نیروی با تجربه و شناخت کافی بازار و نیاز های مشتریان سعی در تامین کالاهای با کیفیت دارد.

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   8
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   10,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

ارزهای دریافتی

*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
60184064 AED 1,300,000 91,130,000,000 290,759
60222344 AED 1,290,000 92,106,000,000 286,413
81439232 AED 1,100,000 61,820,000,000 246,715
60184064 AED 1,100,000 77,110,000,000 246,027
53139104 AED 1,055,000 74,905,000,000 234,781
جهت مشاهده همه 33 مورد و مجموع وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  12
تاریخ
متن آگهی
1400/8/17
آگهی 16114894
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پارسیان حسابرس افق به شماره ثبت 3673 و شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/6/30
آگهی 16026313
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/06/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، محله ولنجک ، کوچه یکم، خیابان ولنجک، پلاک7، طبقه همکف، کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/6/9
آگهی 15987466
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : 1- آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره 2- آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره 3- آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل، همگی به مدت 2 سال انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/4/15
آگهی 15870076
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ 10 میلیارد ریال به مبلغ 150 میلیارد ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی با نام از محل مطالبات حال شده تامین گردیده است افزایش یافت ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/4/2
آگهی 15866704
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، محله ولنجک ، خیابان ولنجک ، کوچه سوم شرقی ، پلاک 0 ، طبقه پنجم، کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/1/16
آگهی 15728053
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفی جعفری امین آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/11
آگهی 15477571
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: "تولید وساخت وپشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی ومخابراتی و شبکه های نوین رایانه ای وساخت و تولید کلیه لوازم جانبی تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی؛ در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط". شعبه ای از شرکت در استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، دهستان قره باغ ، روستا شهرک صنعتی بزرگ شیراز، محله شهرک صنعتی شیرازفاز2 ، خیابان محقق شمالی ، خیابان 402 ، پلاک 0 ، قطعه 6الی11بلوک EC2 ، طبقه همکف،کد پستی وارد شوید تاسیس و مهدی زنوریان زاد به شماره ملی 3549937571به سمت مدیر شعبه تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/8/14
آگهی 14876123
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید عباس یاسینی به شماره ملی1219427731 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید کمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید مهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک,سفته,بروات,قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980808444343124  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/22
آگهی 14789584
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده در نتیجه سرمایه شرکت 100% پرداخت شده میباشد. سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ980613604534320  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/22
آگهی 14789593
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516011 و شناسه ملی 14007091947
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی جعفری امین آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل مرادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ980613540269249  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/3/29
آگهی 13897573
آگهی تغییرات شرکت کارنو تجارت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۰۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ولنجک خیابان ولنجک کوچه یازدهم شرقی پلاک 22 طبقه دوم کدپستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/19
آگهی 13628680
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارنو تجارت یاسین درتاریخ 04/07/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش ال سی برای شرکت نزد بانکها ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانک‌ها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. انجام کلیه فعالیت‌های فوق، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جردن خیابان شهیدفیض اله عاطفی شرقی بلوار نلسون ماندلا پلاک 133 ساختمان دولتشاد طبقه دوم واحد 11 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی می‌باشد تعداد 100 سهم آن بانام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره وارد شوید مورخ 27/6/96 از بانک ملت شعبه ولنجک به مبلغ وارد شوید ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای سیدعباس یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمهدی یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدکمال یاسینی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمجید دانشی فاطمیه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای داریوش سوادیان کلور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi