رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت مؤسسه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت مؤسسه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
تهران شهر تهران-سیدخندان-کوچه شهید محسن آگاهی-خیابان شهید یوسف کابلی-پلاک 12-طبقه همکف-- کدپستی 1631715441
  • تاریخ تأسیس  1396/5/8
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  42316
  • شناسه ملی  14006945954
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  12
  • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   12
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   3
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1397/12/25
آگهی 14484111
آگهی تغییرات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح آینده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۳۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۵۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به « صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/3
آگهی 14408670
آگهی تغییرات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح آینده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۳۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۵۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت امنا بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابراهیم محمودزاده با شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت امنا ـ آقای فرید انزلی با شماره ملی 2959599691به سمت عضو هیأت امنا آقای غلامعلی موحدی اصل با شماره ملی 5099533035به سمت عضو هیأت امنا آقای محسن منصوری با شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس صندوق برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. آقای امیرسام اسماعیلی با شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای رضا رحیمی با شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند.
پ971012375689292  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/25
آگهی 13536150
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح آینده در تاریخ 08/05/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کلیه فعالیت‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری از طریق شرکت سرمایه گذاری ساتا، در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی، از کار افتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت‌های قانونی می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سیدخندان کوچه شهید محسن آگاهی خیابان شهید یوسف کابلی پلاک 12 طبقه همکف کدپستی دارایی شخصیت حقوقی: وارد شوید ریال می‌باشد. اولین مدیران: اکبر غفراللهی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات امناء، احمد وحیددستجردی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات امناء و مصطفی اثباتی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات امناء انتخاب گردیدند. محمودرضا کشمیری به کدملی وارد شوید به سمت رئیس صندوق برای مدت 3 سال انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء رئیس صندوق و یکی از اعضای هیات امناء همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد گیلی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و جواد منزوی برزکی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi