سهامی خاص

شرکت فناوران خدمت محور صبا

راه‌های ارتباطی

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ظفر - خیابان شهید محسن عمرانی - کوچه شهید رضابلانیان - پلاک 34 طبقه همکف
1916713911
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 1 : 2

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۶/۰۴/۱۲
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
شماره ثبت:  
 511801
کد اقتصادی:  
 411559115587
شناسه ملی:  
 14006880455
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 511801 و شناسه ملی 14006880455
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 511801 و شناسه ملی 14006880455
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 511801 و شناسه ملی 14006880455

تاریخچه

شرکت فناوران خدمت محور صبا در سال 1396 تاسیس گردیده و در زمینه ارایه کلیه خدمات رایانه ای و فن آوری اطلاعات ،ارایه خدمات آنلاین در محل فعالیت می نماید.
نمایش بیشتر

نقشه

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ظفر - خیابان شهید محسن عمرانی - کوچه شهید رضابلانیان - پلاک 34 طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 2:01:04 AM

اخبار

(13 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 511801 و شناسه ملی 14006880455
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/11/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مهشاد سبحانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره آقای تیم لطیف به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سهیل پیربسطامی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره آقای سام درخشان دیلمی به شماره ملی وارد شوید خارج از اعضای هییت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی تصمیمات، مجوزها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 511801 و شناسه ملی 14006880455
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مهشاد سبحانی دارنده شماره ملی وارد شوید و آقای تیم لطیف دارنده شماره وارد شوید و آقای سهیل پیربسطامی دارنده شماره وارد شوید به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی حسابرس معتمد پارسیان با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم مهسا رفیع زاده شاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 30 اسفند 1399 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی های قانونی شرکت انتخاب شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 511801 و شناسه ملی 14006880455
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/11/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 31 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: «شرکت بدین وسیله توسط هییت مدیره ای مرکب از 3 عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی و از بین صاحبان سهام با رعایت ماده 88 اصلاحی قانون تجارت انتخاب می شوند اداره خواهد شد. یک نفر از اعضاء هییت مدیره همواره از سهامداران گروه الف و یک نفر از اعضاء هییت مدیره همواره از سهامداران گروه ب انتخاب می شوند. مدیران کلا یا بعضا قابل عزل هستند» ماده 65 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: «در صورت انحلال شرکت، پس از تادیه دیون شرکت باقیمانده عایدات به نسبت سهام بین تمامی سهامداران تقسیم خواهد شد.»

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 511801 و شناسه ملی 14006880455
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 10 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. شرکت توسط هییت مدیره ای مرکب از 7 نفر اداره خواهد شد که توسط مجمع عمومی عادی و از بین صاحبان سهام با رعایت ماده 88 اصلاحی قانون تجارت انتخاب خواهد شد و سه نفر از اعضاء هییت مدیره باید از بین سهامداران گروه الف انتخاب شوند. ماده زیر بعنوان ماده 65 به آخر اساسنامه شرکت اضافه گردید: ماده 65: در صورت انحلال شرکت تا 5 سال از تاریخ 16/11/1398، پس از تادیه دیون شرکت، بدوا مبلغ وارد شوید ریال (چهل و دو میلیارد و ششصد و هشتاد و سه میلیون و دویست و سی و هشت هزار و هشتصد و هفده ریال) به شرکت مکث نوین تکنولوژی به شناسه ملی وارد شوید و مبلغ وارد شوید ریال (هفت میلیارد و سیصد و شانزده میلیون و هفتصد و شصت و یک هزار و یکصد و هشتاد و سه ریال به شرکت ایده پردازان دانش کیمیا به شناسه ملی وارد شوید پرداخت خواهد شد و باقیمانده به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد. پ990216170866718  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 511801 و شناسه ملی 14006880455
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مکث نوین تکنولوژی به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی خانم میترا فردوس با کدملی وارد شوید به عنوان عضو و رییس هییت مدیره و آقای محمد مهدی شکوری مقدم با کدملی 0064723585به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای تیم لطیف با کدملی وارد شوید به عنوان عضوهییت مدیره و آقای رضا حمزه با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره وخانم مهشاد سبحانی با کدملی 0520175638به عنوان عضو هییت مدیره و آقای سهیل پیر بسطامی با کدملی 0453554202به عنوان عضو هییت مدیره و آقای علی رضایی آشتیانی با کدملی 0063793369به عنوان عضو هییت مدیره و آقای بابک حسین زاده مقدم با کدملی وارد شوید (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال بعنوان اعضاهییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت منجمله کلیه چکها، سفته ها و بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضاء مدیرعامل باتفاق آقای تیم لطیف و در غیاب آقای تیم لطیف امضاء مدیرعامل باتفاق آقای رضا حمزه و همواره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ990216174398438  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 511801 و شناسه ملی 14006880455
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره 7 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ981108804927405  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 511801 و شناسه ملی 14006880455
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک حسین زاده مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل محمد مهدی شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره الناز جناب به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره سهیل پیربسطامی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره محمد جواد شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره محمد فضل اللهی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره علی رضایی آشتیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و اوراق عادی اداری و عقود اسلامی با امضا آقای بابک حسین زاده مقدم بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای محمد مهدی شکوری مقدم بسمت رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مه سا رفیع زاده شاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و رشید مصطفوی کاشانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ981108811255631  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۰۴۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بابک حسین زاده مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و خانم الناز جناب به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقایان سهیل پیر بسطامی و محمد جواد شکوری مقدم بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها وعقود اسلامی واوراق عادی و اداری با امضا ء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد . آقای علی رضائی آشتیانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و خانم مه سا رفیع زاده شاهی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۰۴۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
بپیرو آگهی مکانیزه به شماره وارد شوید مورخ 19/09/1397 ارزش ریالی سهام از وارد شوید ریالی بانام به 10 ریالی بانام کاهش و تعداد سهام از 100 سهم به وارد شوید سهم افزایش یافت صحیح می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۰۴۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
ارزش ریالی سهام از وارد شوید ریال بانام به 10 ریال بانام کاهش و تعداد سهام از وارد شوید به1000000 سهم افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 10 ریالی با نام می باشد .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۰۴۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ظفر ـ خیابان شهید محسن عمرانی ـ کوچه شهید رضابلانیان ـ پلاک 34 طبقه همکف ـ کدپستی 1916713911تغییر یافت.
پ970126270926807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران خدمت محور صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۰۴۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک حسین زاده مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد مهدی شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و الناز جناب به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نوروزی تفرشی و محمد جواد شکوری مقدم بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها وعقود اسلامی با امضا ء مشترک مدیرعامل و ریئس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. فرامرز کاویانی همدانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و مه سا رفیع زاده شاهی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران خدمت محور صبا درتاریخ 12/04/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه خدمات رایانه ای و فن آوری اطلاعات شامل: طراحی و پیاده سازی وب سایت های خدماتی و فروشگاهی از طریق رایانه جهت ارائه کالا و خدمات و هرگونه فعالیت انتفاعی و قانونی که در جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم ضروری باشد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی در حوزه بازرگانی و تجارت الکترونیک مجاز و سایر فعالیتهای انتفاعی انجام کلیه فعالیتها در زمینه تجمیع و ارائه خدمات متنوع به شهروندان و ادارات خدمات شهری و غیر شهری در اماکن عمومی و خصوصی خدمات پیمانکاری و تعمیراتی اعم از ساختمان، وسائط نقلیه سبک و سنگین، تاسیسات مکانیکی و برقی، وسائل الکترونیکی و غیر الکترونیکی، امکان سنجی و بازاریابی در فضای دیجیتال و سنتی (بازار آف لاین) (غیر شبکه ای و غیر هرمی ارائه خدمات آموزشی انجام کلیه خدمات در زمینه نظافت منزل ادارات و شرکتها اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی بصورت ارزی و ریالی اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، برگزاری انواع نمایشگاهها و همایشها و سمینارها و کنفرانس ها در داخل و یا خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ظفر خیابان شهیدعلی اصغرگوی آبادی خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی پلاک 79 بلوک A طبقه پنجم واحد 18 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن با نام عادی می باشد. بموجب گواهی شماره 1491/120/96 مورخ 6/3/96 بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر مبلغ وارد شوید ریال بابت 35 درصد سرمایه شرکت پرداخت گردیده و مبلغ وارد شوید ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای بابک حسین زاده مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی رضائی آشتیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد نوروزی تفرشی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سامان نوریان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم مه سا رفیع زاده شاهی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت فناوران خدمت محور صبا کجاست؟

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ظفر - خیابان شهید محسن عمرانی - کوچه شهید رضابلانیان - پلاک 34 طبقه همکف

👨‍⚖️ مدیران شرکت فناوران خدمت محور صبا چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : تیم لطیف , سهیل پیربسطامی , مهشاد سبحانی

🔍 وضعیت شرکت فناوران خدمت محور صبا چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.