سهامی خاص

شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه

راه‌های ارتباطی

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-لویزان-خیابان شهید حمیدرضا بیات-خیابان شهید جعفر طجرلو-پلاک 63-ساختمان رفاهی-طبقه همکف-
1678695181
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 14 : 17

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۶/۰۲/۱۷
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۰۶/۰۹
شماره ثبت:  
 509254
کد اقتصادی:  
 411549354483
شناسه ملی:  
 14006753783
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509254 و شناسه ملی 14006753783
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509254 و شناسه ملی 14006753783
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۱۱/۲۰
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509254 و شناسه ملی 14006753783

نقشه

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-لویزان-خیابان شهید حمیدرضا بیات-خیابان شهید جعفر طجرلو-پلاک 63-ساختمان رفاهی-طبقه همکف-


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 5:14:35 PM

اخبار

(15 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509254 و شناسه ملی 14006753783
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 31/06/1399 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار به‎عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‎ های شرکت تعیین گردید

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509254 و شناسه ملی 14006753783
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 31 شهریور1398 مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی مدیریت رهبین به شناسه ملی10100379311 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی10100171271 بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509254 و شناسه ملی 14006753783
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه به شناسه ملی10101564023 به نمایندگی آقای رسول پیروزی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره – عضو اصلی آقای رسول محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره - عضو اصلی آقای علیرضا سعادتی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هییت مدیره ) شرکت آتیه فروز سبحان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدعلی خراسانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 509254 و شناسه ملی 14006753783
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای آرش فرهادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل شرکت برای ادامه دوره تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات تفویضی به مدیرعامل مطابق اساسنامه می باشد. پ981023805352985 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . اعضاء هیئت برای مدت دو سال مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای سعید ابوترابیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی خراسانی فردوانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آتیه فروز سبحان با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواد شیخ به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) . کلیه قراردادها ، اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد جواد شیخ به شماره ملی وارد شوید ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . کلیه اسناد ، اوراق بهادار و تعهد آور و قراردادها با دو امضا شامل یک امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال بدین شرح انتخاب شدند: ـ فروشگاه های زنجیره ای رفاه (شرکت سهامی عام)به شناسه ملی10101564023 ـ آتیه فروز سبحان (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید ـ آقای رسول محمدی دارند کدملی 2291450891
پ970823340106665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سعید ابوترابیان دارنده کدملی وارد شوید به نمایندگی از فروشگاه های زنجیره ای رفاه به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای رسول محمدی دارنده کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی خراسانی فردوانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از آتیه فروز سبحان به شناسه ملی10320323630 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. ـ کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ970823833688177 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/06/1396 بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ970513530806460  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید ابوترابیان ک. م وارد شوید به جای پرویز تجلی زاده به نمایندگی شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران بخش مرکزی - شهر تهران - لویزان - خیابان شهید حمیدرضا بیات - خیابان شهید جعفر طجرلو - پلاک 63 - ساختمان رفاهی - طبقه همکف - با کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از ابتدای فروردین ماه هرسال به ابتدای مهرماه هرسال تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: «سال مالی شرکت ابتدای مهر هر سال آغاز و 31 شهریور سال بعد خاتمه می یابد» پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ 10. 000. 000. 000 ریال به مبلغ 300. 000. 000. 000 ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
پیرو آگهی مکانیزه به شماره وارد شوید سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می باشد: رسول محمدی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل - فرشید گل زاده کرمانی با کدملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره - پرویز تجلی زاده خوب با کدملی وارد شوید به نمایندگی از فروشگاه های زنجیره ای رفاه به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت 2 انتخاب گردیدند که بدینوسیله اصلاح می گردد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مدیریت سرمایه رفاه درتاریخ 17/02/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:. مشارکت در طرح ها و پروژه ها و تاسیس شرکت ها، تاسیس و تحصیل و راه اندازی انواع شرکت های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، شرکت داری و اداره عملیات شرکت ها و نظارت بر اجرای طرح ها و مصارف منابع. مدیریت پروژه شامل مطالعات امکان سنجی، مدیریت پروژه و مهندسی ارزش. مدیریت برنامه ریزی شامل مدیریت با برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی سازمانی و مدیریت مبتنی بر هدف. مدیریت تولید شامل برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد، سیستم انبار و کنترل موجودی، طراحی و جانمایی کارخانه و مطالعه کار و زمان. مدیریت نیروی انسانی شامل تنظیم آیین نامه های استخدامی، ساختار سازمانی، برنامه ریزی نیروی ا نسانی، طرح ریزی آموزش و توسعه منابع انسانی، نیازسنجی آموزشی. مدیریت کیفیت و بهره وری شامل مدیریت با کنترل کیفیت، سیستم های تضمین با مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، کاهش ضایعات، مدل های تعالی سازمانی یا جایزه کیفیت، نظام پیشنهادات، تولید ناب، نظامی مدیریت مشارکتی، بهبود بهره وری، اندازه گیری بهره وری، ارزیابی عملکرد سازمان.. مدیریت نگهداری و تعمیرات شامل برنامه ریزی سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات بهره وری جامع برنامه ریزی بازرسی بر مبنای ریسک. مدیریت مالی شامل خدمات حسابداری، سیستم های مالی، حسابداری بازرگانی، حسابداری صنعتی، طراحی پروژه های سرمایه گذاری، مشاوره مالی و مالیاتی، مدیریت ریسک، مدیریت ترازنامه و سود و طراحی و برنامه ریزی سود و مدیریت هزینه. مدیریت بازرگانی شامل مذاکره و عقد قرارداد، سیستم مدیریت صادرات و واردات، سیستم بازاریابی، سیستم مدیریت امور گمرکی، سیستم مدیریت حمل و نقل. مدیریت اطلاعات، آمار و انفورماتیک شامل سیستم های نرم افزاری، سیستم های سخت افزاری، مدیریت شبکه، سیستم های اطلاعات مدیریت ام. آی. اس نظام های آماری، ثبتی نمودن اقلام آماری. مدیریت انرژی شامل سیستم مدیریت انرژی در صنعت و سیستم مدیریت انرژی غیرصنعتی. مدیریت زیست محیطی شامل تحلیل اثرات زیست محیطی تاسیساتو استانداردهای مدیریت زیست محیطی و سیتسم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای. اخذ نمایندگی شرکت ها و موسسات خارجی و داخلی، ایجاد شرکت های فرعی و وابسته و یا شعبه و ا عطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ارائه خدمات فنی و برگزاری سمینارها، نمایشگاه ها، کارگاه ها و کنفرانس های داخلی و خارجی. اجرا و بررسی مطالعات بازرگانی واقتصادی در زمینه وظایف شرکت ها و تهیه گزارش های توجیهی مربوط. اجرا و بررسی مطالعات بازرگانی و اقتصادی در زمینه وظایف شرکت ها و تهیه گزارش های توجیهی مربوط. خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت. تامین منابع مورد نیاز عملیات پروژه ها، دریافت تسهیلات مالی در چارچوب مقررات و سرمایه گذاری در فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت. تحصیل یا راه اندازی انواع شرکت های داخلی و خارجی مدیریت سرمایه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی و خارجی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ا رزی از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی یا خارجی. اجرای هر نوع مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی. ارائه خدمات مشاوره در خصوص ارزیابی، امکان سنجی، تامین مالی، نقل و انتقال فناوری های نوین در صنعت ساختمان و ا ملاک و مستغلات. ساختاربندی و تجدید ساختار املاک و مستغلات برای بهره برداری و واگذاری. اجرای طرح ها و پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و خدماتی، اجاره، اجاره دهی و اجاره داری و بهره برداری از املاک و مستغلات اجرای کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید باشد، در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و قانونیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر تهران، دانشگاه تهران، خیابان بزرگمهر، خیابان شهید عباس سرپرست، پلاک 19، طبقه همکف، واحد شمالی، کد پستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم آن بانام می باشد و مبلغ وارد شوید ریال به موجب گواهی شماره 179 / 201 / 95 مورخه 12/02/1396 نزد بانک اینده شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای پرویز تجلی زاده خوب به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای پرویز تجلی زاده خوب به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فرشید گل زاده کرمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: اسناد تعهداور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای آرش فرهادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک‎سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه کجاست؟

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-لویزان-خیابان شهید حمیدرضا بیات-خیابان شهید جعفر طجرلو-پلاک 63-ساختمان رفاهی-طبقه همکف-

👨‍⚖️ مدیران شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : رسول پیروزی , رسول محمدی , محمدعلی خراسانی فردوانی

🔍 وضعیت شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.