رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 50 میلیون ریال
Thriva
شرکت مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان
یزد-شهر اردکان-باغستان-بلوار شهید بهشتی-کوچه ( (فیزیوتراپی ) )-پلاک 0-طبقه همکف-- کدپستی 8951796888
  • تاریخ تأسیس  1396/1/17
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  148
  • شناسه ملی  14006689995
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  11
  • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   11
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   50 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1399/11/12
آگهی 15606584
آگهی تغییرات خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 148 و شناسه ملی 14006689995
آگهی تغییرات موسسه خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان غیر تجاری به شماره ثبت 148 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- محمدرضا تابش وارد شوید رییس هییت مدیره و سید اسمعیل شاکر اردکانی وارد شوید نایب رییس هییت مدیره و احمد کمالی اردکانی وارد شوید قایم مقام مدیرعامل و حسین علی محمودیان اردکانی وارد شوید خزانه دار و عضو هیات مدیره و جلیل عفتی وارد شوید منشی هیات مدیره و سید مجتبی حسینی پور اردکانی وارد شوید عضو هیات مدیره و احمد دلبری وارد شوید عضو هیات مدیره و عباس صحرایی اردکانی وارد شوید عضو هیات مدیره برای مدت سه سال و عبدالرضا آسایش اردکانی وارد شوید مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2- مطابق با ماده 28 اساسنامه مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیرعامل و در غیاب او با امضای رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود و مطابق با تبصره یک ماده 20 اساسنامه تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/12
آگهی 15606588
آگهی تغییرات خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 148 و شناسه ملی 14006689995
آگهی تغییرات موسسه خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان غیر تجاری به شماره ثبت 148 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- محمدرضا تابش وارد شوید و سید اسمعیل شاکر اردکانی وارد شوید و عبدالرضا آسایش اردکانی وارد شوید و احمد کمالی اردکانی وارد شوید و حسین علی محمودیان اردکانی وارد شوید و احمد دلبری وارد شوید و سید مجتبی حسینی پور اردکانی وارد شوید و عباس صحرایی اردکانی وارد شوید و جلیل عفتی وارد شوید به سمت عضو اصلی هییت مدیره و سید محمد پور هاشمی اردکانی وارد شوید و حمید رضا پایدارفر وارد شوید اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند 2- نادر هومنیان وارد شوید به سمت بازرس اصلی و عبدالرحیم داوری وارد شوید بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی امتخاب گردیدند 3- روزنامه کثیر الانتشار مروت اردکان جهت درج آگهی انتخاب شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/2/6
آگهی 13374638
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان درتاریخ 17/01/1396 به شماره ثبت 148 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارتقاء وضعیت اجتماعی، بهداشتی، درمانی و کیفیت زندگی سالمندان در سطح منطقه و کشور ارتقاء جایگاه و رتبه علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان اردکان بسط و گسترش تولیدات علمی تولید شده در حوزه سالمندان در سطح منطقه، ملی و بین المللی تامین هزینه طرحها و انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز جامعه در حوزه سالمندی حمایت از محققین ممتاز در حوزه سالمندی کمک و مشارکت در ساخت و تجهیزمرکز تحقیقات سالمندی استان یزد مستقر در اردکان ایجاد بخشهای درمانی، توانبخشی و آزمایشگاهی در مرکز تحقیقات سالمندی استان یزد مستقر در اردکان کمک‌های مالی به سالمندان بی بضاعت تامین هزینه‌های مالی ارتقای نیروی انسانی مرکز تحقیقات سالمندی استان یزد مستقر در اردکان اجرای برنامه‌های آگاهسازی وتوانمندی سازی مردم ومسئولین در حوزه سالمندی جذب کمکهای مردمی بسط، گسترش وارائه خدمات نوین علمی در حوزه سالمندان فعالیت در حوزه پیشگیری و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردکان باغستان بلوار شهید بهشتی کوچه ((فیزیوتراپی)) پلاک 0 طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: 50 , 000 , 000 ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای حمیدرضا پایدارفر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای عباس صحرایی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرولی عضدزاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای جلیل عفتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و منشی هیئت مدیره و حسین علی محمودیان به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره آقای سید محمد پور هاشمی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای محسن برزگری اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای سید مجتبی حسینی پور اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای سید اسمعیل شاکر اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی مقیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به مدت سه سال انتخاب شدند که مدت خدمت مدیرعامل دو سال میباشد. دارندگان حق امضا: حق امضاء بر طبق ماده 20 اساسنامه به محمد رضا تابش به عنوان رئیس هیئت مدیره و محسن برزگری مدیرعامل وحسین محمودیان به عنوان خزانه دار داده شده و با امضای مدیرعامل و در غیاب او رئیس هیئت مدیره وخزانه دار با مهر موسسه معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi