سهامی خاص

شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر

راه‌های ارتباطی

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله حسن آباد - زرگنده ، خیابان مرو. ، خیابان بابک شرقی ، پلاک 30 ، طبقه همکف
1919813113
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 27 : 1

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۵/۱۱/۲۰
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
شماره ثبت:  
 505821
کد اقتصادی:  
 411534137848
شناسه ملی:  
 14006574723
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505821 و شناسه ملی 14006574723
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۴/۰۴
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505821 و شناسه ملی 14006574723
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۴/۰۴
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505821 و شناسه ملی 14006574723

تاریخچه

شرکت فن آوران ایده پرداز سرزمین هنر در سال 1395 تاسیس گردیده و در زمینه ایجاد پلتفرم فروش آنلاین بلیت (سینما، تاتر و...) فعالیت می نماید.
نمایش بیشتر

نقشه

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله حسن آباد - زرگنده ، خیابان مرو. ، خیابان بابک شرقی ، پلاک 30 ، طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 1:27:20 AM

اخبار

(14 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505821 و شناسه ملی 14006574723
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فناوران ایده پرداز سرزمین هنر به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 505821 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1401 و مجوز شماره وارد شوید / 1401 مورخه25/04/1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آریا نیک روش با شناسه ملی وارد شوید بعنواس بازرس اصلی وخانم سیده بهاره نبوی با شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند - صورتهای مالی و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1400 تصویب شد -روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار چهت انتشار آگهی های دعوت تعیین گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505821 و شناسه ملی 14006574723
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/12/1400 و مجوز شماره وارد شوید / 1401 مورخه 9/3/1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی غفاری با کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505821 و شناسه ملی 14006574723
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/12/1400و مجوز شماره وارد شوید / 1401 مورخه 9/3/1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدجواد شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره آقای محمدمهدی شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای مصطفی غفاری به شماره ملی0044430027 به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و برداشت از حسابهای بانکی با امضای دو عضو هییت مدیره مجتمعاً و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505821 و شناسه ملی 14006574723
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/09/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آریا نیک روش با شناسه ملی وارد شوید بعنواس بازرس اصلی وخانم سیده بهاره نبوی با شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند صورتهای مالی برای سال منتهی به 30/12/1399 مورد تصویب قرار گرفت روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505821 و شناسه ملی 14006574723
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/10/1399 و مجوز شماره 227331/99 مورخه 14/10/99 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آریا نیک روش با شناسه ملی وارد شوید بعنواس بازرس اصلی و خانم سیده بهاره نبوی با شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سودوزیان و حسابهای شرکت برای سال های مالی منتهی به تاریخ 30/12/95 و 29/12/96 و 29/12/97 و 29/12/98 تصویب شد -روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505821 و شناسه ملی 14006574723
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/07/1399 و مجوز شماره 197059/99 مورخ 06/08/1399 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدجواد شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره ، آقای محمدمهدی شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد فضل اللهی به شماره ملی0081682743 به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و برداشت از حسابهای بانکی با امضای دو عضو هییت مدیره مجتمعاً و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505821 و شناسه ملی 14006574723
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجواد شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید آقای محمدمهدی شکوری مقدم به شماره ملی وارد شوید آقای محمد فضل اللهی به شماره ملی وارد شوید

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505821 و شناسه ملی 14006574723
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/04/1399 ومجوز شماره 150194/99 مورخ 5/5/99 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ،بخش مرکزی ، شهر تهران ، حسن آباد-زرگنده ، خیابان مرو ، خیابان بابک شرقی پلاک 30 طبقه همکف با کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۴۷۲۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/11/1397 ومجوز شماره 442378/97 مورخ 21/12/1397 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، حسن آباد - زرگنده ، خیابان دکتر علی شریعتی ، بن بست آفتاب ، پلاک 0 ، طبقه دوم ، واحد 8 کدپستی وارد شوید تغییر یافت . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۴۷۲۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/1397 ومجوز شماره 442367/97 مورخ 21/12/1397 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اصغر ترکیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و خانم صدیقه اربابی وحدت به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد فضل اللهی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهاردار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . آقای رشید مصطفوی کاشانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم سیده بهاره نبوی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۴۷۲۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/05/1397 و مجوز شماره 334969/97 مورخ 10/07/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله زرگنده ـ خیابان دکتر علی شریعتی ـ بن بست آفتاب ـ پلاک 0 ـ طبقه دوم ـ واحد 7 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ970718401445213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۴۷۲۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/02/1397 و مجوز شماره 294301/97 مورخ 8/5/1397 مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع فعالیت شرکت تصدی قراردادن اطلاعات و محتوی دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف معرفی عرضه از طریق حاملهای دیجیتالی نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوی دیجیتال شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق شبکه هوشمند مخابرات دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش، تولید و ارائه نرم افزارهای کامپیوتری، طراحی سیستم های مکانیزه فروش بلیط سینما، ارائه خدمات اینترنتی و اینترانت ، طراحی و ارائه نرم افزارهای محتوای ویدئوی و فروش آنها، انجام پروژه های انفورباتیکی و فن آوری اطلاعات و ارائه خدمات پس از فروش، بشرح فوق تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. _ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 91 ماده 25 تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پ970624434868820  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۴۷۲۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران داودیه خیابان دکتر علی شریعتی بن بست دکتر افضل پلاک 20 طبقه پنجم واحد 13 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران ایده پرداز سرزمین هنر درتاریخ 20/11/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و ارائه نرم افزارهای کامپیوترکامپیوتری طراحی سیستم های مکانیزه، ارائه خدمات اینترنتی و اینترانت، طراحی و ارائه نرم افزارهای محتوای ویدئویی و فروش آنها، انجام پروژه های انفورماتیکی و فن آوری اطلاعات و ارائه خدمات پس از فروش موارد فوق انجام موضوع فعالیت فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ظفر خیابان مرو خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی پلاک 217 طبقه اول کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 1000 سهم وارد شوید ریالی بانام می باشد که مبلغ وارد شوید ریال به موجب گواهی بانکی شماره 1075/95 , 120 مورخ 12/10/95 با نک اقتصاد نوین شعبه ظفر تماما پرداخت شد اولین مدیران: آقای علی اصغر ترکیان شماره ملی: وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد فضل اللهی شماره ملی: وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم صدیقه اربابی وحدت شماره ملی: وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه های اداری با امضاء یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا زارع به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل خانم سیده بهاره نبوی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمی شود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر کجاست؟

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله حسن آباد - زرگنده ، خیابان مرو. ، خیابان بابک شرقی ، پلاک 30 ، طبقه همکف

📅 شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تأسیس شده است

🏢 شرکت فناوران ایده پرداز سرزمین هنر چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.