موسسه

مؤسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله نظامی گنجوی ، کوچه حماسی ، خیابان ولیعصر ، پلاک 2452 ، طبقه همکف
1434843631
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 28 : 15

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
موسسه
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۱/۲۰
شماره ثبت:  
 39593
کد اقتصادی:  
 411519979774
شناسه ملی:  
 14006161642
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۱/۲۰
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39593 و شناسه ملی 14006161642
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39593 و شناسه ملی 14006161642
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۱/۱۶
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39593 و شناسه ملی 14006161642

نقشه

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله نظامی گنجوی ، کوچه حماسی ، خیابان ولیعصر ، پلاک 2452 ، طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 3:28:59 PM

اخبار

(14 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39593 و شناسه ملی 14006161642
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/12/1400 ومجوز شماره 102193/1401 مورخ 16/11/1401 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت 2 سال انتخاب شدند: 1-آقای ایرج تقی پور چنگیز به سمت رییس هییت مدیره دارای کد ملی وارد شوید 2-آقای امیرحسین علم الهدی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره دارای کد ملی وارد شوید 3-آقای سیف اله صمدیان آهنگر به سمت عضوهییت مدیره دارای کد ملی وارد شوید 4-آقای مجید برزگر به سمت عضو هییت مدیره دارای کد ملی وارد شوید 5-آقای هوشنگ گلمکانی به سمت عضو هییت مدیره دارای کد ملی وارد شوید کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای آقای امیرحسین علم الهدی و یکی از آقایان ایرج تقی پورچنگیز رییس هییت مدیره و سیف اله صمدیان آهنگر عضو هییت مدیره همراه با مهر موسسه صورت خواهد پذیرفت

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39593 و شناسه ملی 14006161642
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
آگهی تغییرات موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1399 ومجوز شماره 1247425/1400 مورخ 4/3/1400 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/1399انتخاب گردیدند

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39593 و شناسه ملی 14006161642
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
آگهی تغییرات موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/11/1399 و تاییدیه شماره 250697/99 مورخ 27/11/1399 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله نظامی گنجوی ، کوچه حماسی ، خیابان ولیعصر ، پلاک 2452 ، طبقه همکف کد پستی وارد شوید تغییر یافت

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39593 و شناسه ملی 14006161642
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
آگهی تغییرات موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/05/1399 و مجوز به شماره 245776/99 مورخ 18/11/99 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه، صورت حسابهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/98 به تصویب رسید

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39593 و شناسه ملی 14006161642
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
آگهی تغییرات موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1399 و مجوز به شماره 163477/99 مورخ 02/06/99 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ایرج تقی پور چنگیز کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و آقای جعفر صانعی مقدم کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای امیرحسین علم الهدی کد ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید برزگر کد ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و آقای هوشنگ گلمکانی کد ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای آقای جعفر صانعی مقدم و یکی از آقایان ایرج تقی پورچنگیز رییس هییت مدیره و امیرحسین علم الهدی عضو هییت مدیره همراه با مهر موسسه صورت خواهد پذیرفت .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39593 و شناسه ملی 14006161642
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
آگهی تغییرات موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1398 و به استناد مجوز شماره 163476/99 مورخ 02/06/1399دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند .

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 39593 و شناسه ملی 14006161642
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/09/1398 و مجوز شماره 255053/98 مورخه 25/09/1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید برزگر به کدملی وارد شوید به جای شهرام مکری به کدملی وارد شوید بعنوان عضو جدید هییت مدیره انتخاب گردید. پ981023615188743  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۱۶۴۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1397 و مجوز شماره 299286/97 مورخه 15/05/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ970611872258438  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۱۶۴۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/04/1397 و مجوز شماره 297205/97 مورخه 13/05/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایرج تقی پور چنگیز به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره ـ جعفر صانعی مقدم به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ امیرحسین علم الهدی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ شهرام مکری به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ هوشنگ گلمکانی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای جعفر صانعی مقدم و یکی از آقایان ایرج تقی پورچنگیز رئیس هیئت مدیره و امیرحسین علم الهدی عضو هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پ970611147883664  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۱۶۴۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 06/06/1396 و نامه شماره 324920/96 مورخ 20/12/1396 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حسابهای سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران دارای شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۱۶۴۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/1395 و مجوز شماره 157795/96 مورخه 17/4/96 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/95 انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۱۶۴۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1395 و مجوز شماره 244984/95 مورخ 17/11/1395 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت امنا به شرح ذیل برای مدت پنج سال انتخاب گردیدند: - خانم رخشنده بنی اعتماد برومند به شماره ملی وارد شوید - آقای حجت اله ایوبی به شماره ملی وارد شوید - آقای امیرحسین علم الهدی به شماره ملی وارد شوید - آقای غلامرضا جمال امیدی به شماره ملی وارد شوید - آقای سیف اله صمدیان آهنگر به شماره ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات هنر و تجربه سینمای ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۱۶۴۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1395 و نامه شماره 199527/95 مورخ 23/8/95 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از باغ فردوس، خیابان طوس، نبش تقاطع دوم، کوچه دلبر، پلاک 13، کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. – اساسنامه مؤسسه فرهنگی و هنری «هنر و تجربه سینمای ایرانیان» مشتمل بر سی و دو (32) ماده و چهار (4) تبصره در 3 فصل مورد تصویب قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
تاسیس موسسه غیرتجاری هنر و تجربه سینمای ایرانیان در تاریخ 20/06/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: عقد قرار داد با مالکان فیلم ها، آماده سازی، پخش و نمایش فیلم های هنری و تجربی در سینماهای داخل و خارج از کشور راه اندازی سایت تخصصی، خبری و تحلیلی با موضوع فعالیت مؤسسه و حضور جدی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی خرید، بهره وری و اجاره سالن های سینمایی در داخل و خارج از کشور تالیف و چاپ نشریات و کتاب های مربوط به اهداف موسسه خرید، آماده سازی و پخش فیلم های هنر و تجربه در حوزه نمایش خانگی، درگاه های فضای اینترنتی در داخل و خارج کشور برگزاری مستقل و مشارکتی جشنواره ها و همایش های ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور با اهداف موسسه عقد قرارداد با دفاتر پخش و نمایش فیلم های سینمایی در حوزه بین المللی برای خرید و تهاتر فیلم های ایرانی و خارجی برگزاری جلسات نقد و بررسی و ورک شاپ های تخصصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و تأسیس و انحلال شعب در داخل و خارج از کشور موسسه پس از اخذ مجوز فعالیتهای خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیئت رسیدگی مجاز به انجام فعالیتهای مزبور می باشد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: خیابان دکتر فاطمی غربی بعد از امیرآباد نرسیده به سیندخت پلاک 224 طبقه اول کدپستی وارد شوید دارایی موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای هوشنگ گلمکانی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید و آقای جعفر صانعی مقدم به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید وآقای امیرحسین علم الهدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی وارد شوید و آقای ایرج تقی پورچنگیز به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید وآقای شهرام مکری به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای آقای امیرحسین علم الهدی، مدیرعامل مؤسسه (امضای اصلی در تمامی اسناد و مدارک و قراردادها)، ایرج تقی پورچنگیز عضو هیئت مدیره (منفردا) و جعفر صانعی مقدم عضو هیئت مدیره (منفردا) و ممهور به مهر مؤسسه فرهنگی و هنری سینمای هنر و تجربه معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل مؤسسه صادر خواهد_شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی مؤسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله نظامی گنجوی ، کوچه حماسی ، خیابان ولیعصر ، پلاک 2452 ، طبقه همکف

📅 مؤسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 6 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟

جعفر صانعی مقدم


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.