سهامی خاص

شرکت آگه پردازان هوشمند

راه‌های ارتباطی

تهران شهر تهران-سعادت آباد-بلوار فرهنگ-خیابان پیوند دوم-پلاک 8-طبقه دوم--
1997748310
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 47 : 2

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۵/۰۶/۰۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شماره ثبت:  
 497156
کد اقتصادی:  
 411516736147
شناسه ملی:  
 14006105309
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۵/۳۱
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309

نقشه

تهران شهر تهران-سعادت آباد-بلوار فرهنگ-خیابان پیوند دوم-پلاک 8-طبقه دوم--


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 2:47:29 AM

اخبار

(21 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آگه پردازان هوشمند به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 497156 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/03/1401 و مجوز شماره 161407/1401 مورخه 25/4/1401مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1400 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 7073 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 1970 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال (سال مالی 1401) مالی انتخاب گردیدند. 7. آگهی تغییرات شرکت در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد منتشر خواهد شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1400 ومجوز شماره 103344/1401مورخ 17/1/1401وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره؛ - شرکت خودرو پردازش هوشمند (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای شهرام شاهکار به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره؛ - شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای ناصرعلی سعادت به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره؛ -شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید مجید رضوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره؛ - شرکت پردازش الکترونیک پیشگامان آرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای نیما نامداری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره ؛ - آقای اشکان میرآرمندهی با شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از سهامدار ).تعیین شدند ب) درخصوص امضای اسناد و اوراق شرکت مطابق بند 18 ماده 62 اساسنامه، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها تا مبلغ 1.000.000.000 ریال (یک میلیارد ریال) با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت؛ امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها از مبلغ 1.000.000.001 ریال (یک میلیارد و یک ریال) و بیش از آن با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول صرفاً با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل معتبر خواهد بود. کلیه قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مندرج در بند 19 ماده 62 اساسنامه و به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: مراجعه به کلیه مراجع حقوقی، کیفری و انتظامی اعم از دادگاه ها و دادسراهای کشور و اقامه هر نوع دعوا و دفاع از هرنوع دعوا یا تسلیم به دعوا یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، مصالحه، انتخاب وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف مقابل و استرداد سند، تعیین داور یا داوران با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، حق اقرار، خواه در ماهیت دعوا و خواه به امری که کاملا قاطع دعوا باشد، دعوای خسارت، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجراییه و تعقیب اجرا و اخذ محکومٌ به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1400 ومجوز شماره 103343/1401مورخ 17/1/1401وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند : الف) شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی14007776854 ب) شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید ج) شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید د) شرکت خودرو پردازش هوشمند (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید ه) شرکت پردازش الکترونیک پیشگامان آرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی14006755352

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1400 ومجوز شماره 103342/1401مورخ 17/1/1401وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 48 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: اداره امور شرکت به عهده حداقل 3 نفر مدیر می باشد که از بین سهامداران واجد شرایط مقرر در ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 45 این اساسنامه که صلاحیت ایشان برای تصدی سمت مدیریت به تأیید مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است توسط مجمع عمومی مؤسس انتخاب و پس از پایان دوره تصدی یا تصویب استعفا یا عزل آنان در مجمع عمومی عادی یا فوت یا سلب شرایط مقرر، مدیر یا مدیران جدید پس از تأیید صلاحیت ایشان برای تصدی سمت مدیریت در شرکت توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شیوه مقرر در این اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی انتخاب خواهند گردید. تبصره- در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 50 این اساسنامه و همچنین تأیید مجدد صلاحیت مدیران قبلی شرکت توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخاب مجدد تمام یا بعضی از مدیران قبلی شرکت به سمت مدیریت بلامانع است.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1400 و مجوز شماره 241159/1400 مورخ 25/10/1400 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها تا مبلغ 1.000.000.000 ریال (یک میلیارد ریال) با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت؛ امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها از مبلغ 1.000.000.001 ریال (یک میلیارد و یک ریال) و بیش از آن با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.کلیه نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول صرفاً با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل معتبر خواهد بود.کلیه قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1399 به تصویب رسید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/01/1400 وباستنادمجوز شماره 116297/1400مورخ 18/02/1400وزارت فرهنگ وارشاداسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: الف) شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید ب)شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان (سهامی خاص)به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سجاد محمود خانی به شماره ملی وارد شوید ج) شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید مجید رضوی به شماره ملی وارد شوید

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1400 وباستنادمجوز شماره 116295/1400مورخ 18/02/1400وزارت فرهنگ وارشاداسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره 2- شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید مجید رضوی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره 3- شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سجاد محمود خانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره 4- آقای اشکان میرآرمندهی با شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا). امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها تا مبلغ 1.000.000.000 ریال (یک میلیارد ریال) با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت؛ -امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها از مبلغ 1.000.000.001 ریال (یک میلیارد و یک ریال) تا مبلغ 10.000.000.000 ریال (ده میلیارد ریال) با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت؛ -امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها از مبلغ 10.000.000.001 ریال (ده میلیارد و یک ریال) و بیش از آن، با امضاء مدیر عامل همراه با امضای رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت؛ -در همه حالات فوق و در غیاب مدیرعامل امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. - کلیه نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول صرفاً با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل معتبر خواهد بود. - کلیه قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. - امضاء سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) هییت مدیره در راستای اعمال و اجرای ماده 63 اساسنامه و ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به اتفاق آرا تمامی اختیارات راجع به دادرسی مطابق مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی را به استناد اختیارات مندرج در بند 19 ماده 62 اساسنامه و به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: مراجعه به کلیه مراجع حقوقی، کیفری و انتظامی اعم از دادگاه ها و دادسراهای کشور و اقامه هر نوع دعوا و دفاع از هرنوع دعوا یا تسلیم به دعوا یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، مصالحه، انتخاب وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف مقابل و استرداد سند، تعیین داور یا داوران با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، حق اقرار خواه در ماهیت دعوا و خواه به امری که کاملا قاطع دعوا باشد، دعوای خسارت، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجراییه و تعقیب اجرا و اخذ محکومٌ به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1399 و مجوز شمارهد 210853/99 مورخ 09/09/1399 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -ترازنامه، حساب سود و زیان برای سال مالی 1398 به تصویب رسید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1398 ومجوز شماره 108578/99مورخ07/02/1399وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 7073 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 1970 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . پ990410314176627 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1398 ومجوز شماره 108576/99مورخ07/02/1399وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود و زیان سال 1397مورد تصویب قرار گرفت . پ990410200727746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/12/1397 ومجوز شماره 108575/99مورخ07/02/1399وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید مجید رضوی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سجاد محمود خانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره وآقای اشکان میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاء سایر اوراق اداری با امضاء مدیرعامل با حق توکیل به غیربه همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ990410339948153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 497156 و شناسه ملی 14006105309
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/1397 ومجوز شماره 108574/99مورخ07/02/1399وزارت فرهنگ وارشا اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب شدند: گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سجاد محمود خانی به شماره ملی وارد شوید شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید مجید رضوی به شماره ملی وارد شوید موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید به سمت بازرس اصلی وحسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 6769 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد پ990416712828385 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تأسیس شرکت داده کاوان هوشمند هزاردستان منطقه آزاد انزلی(سهامی خاص)
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت داده کاوان هوشمند هزاردستان منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) که در تاریخ 28/7/1398 به شماره ثبت 3777 تحت شناسه ملی14008707464در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/07/1398 از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار روزنامه ابرار آگهی می شود: 1) موضوع شرکت: ایجاد و توسعه بستر ارائه و توزیع برنامه های کاربردی تلفن همراه و نرم افزارهای کامپیوتری، توسعه برنامه های کاربردی تلفن همراه و نرم افزارهای کامپیوتری، توسعه برنامه های کاربردی مربوطه و فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز برای درآمدزایی در بستر فوق الذکر و ارائه خدمات در این رابطه که شامل راه اندازی، فروش و بهره برداری از برنامه های کاربردی تلفن همراه و نرم افزارهای کامپیوتری، از جمله نرم افزارهای کامپیوتری (ضبط شده)، نرم افزارهای کامپیوتری، نرم افزارهای کاربردی کامپیوتر(قابل دانلود)، نرم افزار تلفن همراه، نرم افزارهای آموزشی تحت وب، درایوهای نرم افزاری، نرم افزارهای مربوط به شبکه های ارتباطی، نرم افزارهای مخصوص نوت افزار، نرم افزارهای مربوط به دوربین، نرم افزارهای سیستم های هدایتگر مسیر، نرم افزارهای دستگاه های مخابراتی و زمینی، نرم افزارهای مربوط به وسایل نقلیه، نرم افزارها و ابزارهای الکترونیکی جهت ارتباطات تلفنی و اینترنتی، نرم افزارها و ابزارهای الکترونیکی برای ارسال اطلاعات دیجیتال، نرم افزارها و ابزارهای الکترونیکی برای ساماندهی، نرم افزارها و ابزارهای الکترونیکی برای علامت گذاری داده ها و اطلاعات در شبکه، نرم افزارها و ابزارهای الکترونیکی برای استخراج و علامت گذاری ابرداده، نرم افزارها و ابزارهای الکترونیکی برای استخراج و علامت گذاری مدیریت داده ها از راه دور، ماژول های الکترونیک و نرم افزار جهت خطکشی های دیجیتال، نرم افزارهای کامپیوتری برای ارسال محتوای بیسیم، نرم افزارهای کامپیوتری برای پردازش تصاویر، نرم افزارهای کامپیوتری برای پردازش گرافیک، نرم افزار برای پردازش سیگنال در دستگاه های ارتباطی بیسیم، وسایل مسیریابی برای وسایل نقلیه (کامپیوترهای روی صفحه)، ردیاب فعالیت همراه، نرم افزارهای واقعیت افزوده برای ایجاد نقشه، نرم افزار واقعیت افزوده برای استفاده در دستگاه های تلفن همراه، نرم افزار واقعیت افزوده برای استفاده در دستگاه های تلفن همراه برای یکپارچه سازی داده های الکترونیکی با محیط دنیای واقعی، فروشگاه برنامه های کاربردی و همچنین شرکت در مناقصات مرتبط ارائه خدمات بازاریابی مجاز الکترونیکی و غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه ای خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مجاز توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی، الکترونیکی و غیرالکترونیکی، غیرشبکه ای) توسعه خدمات نوین فنی، طراحی پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت به صورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای وام نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و سایر دارایی ها، ساخت و ساز، مشارکت در امور ساخت و ساز و طراحی مشاوره نظارت فنی و اجرای پروژه های ساختمانی و انبوه سازی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام انواع خدمات پیمانکاری و مشاوره ای، انجام فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی سرمایه گذاری، مدیریت، مشاوره، طراحی، تحقیقات و انتقال فن آوری و اطلاعات، تدارکات و اجرای کلیه امور مربوط به توسعه زیر ساختارهای اقتصادی در داخل و یا خارج از کشور و تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، ارایه مشاوره، توسعه و سرمایه گذاری در زمینه فن آوری های مالی توسعه و بومی سازی سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری پرداخت و انواع تکنولوژی های نوین از جمله پردازش داده های حجیم، هوش مصنوعی و … ارائه مشاوره و راهکارهای جامع فناوری اطلاعات مورد نیاز سیستم های شرکت های مالی، طراحی و اجرای کلیه خدمات رایانه ای مورد نیاز اعم از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری غیرفرهنگی و غیرهنری طراحی و اجرای اتوماسیون اداری نصب و نگهداری و پشتیبانی در زمینه فن آوری ها و نرم افزارهای مالی سامانه های شناسایی و مکان یابی بصورت سخت افزار، نرم افزار، خدمات و محتوا که منجر به راه حل یا محصول یا سامانه قابل ارایه به بازار باشد از جمله سامانه های: ارتباط اشیا، مکان محور، هوشمند مکان یابی، مسیریابی، شهر هوشمند، زندگی هوشمند، سامانه های اطلاعات جغرافیایی، سنجش از راه دور، رادیو شناسه، اینترنت اشیا، تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، انجام خدمات و مشاوره در حوزه فنی و مهندسی، تهیه، نظارت و اجرای پروژه های سنجش از دور (RS) و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) و جی. آی. اس. تحت وب (Web GIS) و نقشه برداری اطلاعات حمل و نقل (درون شهری)، انواع ردیاب و مسیریاب الکترونیکی و ماهواره ای و موقعیت یاب جی. پی. اس. خدمات شرکت در زمینه ـ RS. GIS انجام مطالعات نیازسنجی و امکان سنجی در زمینه ـ GIS جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای GIS به کمک سیستم های همراه (موبایل و تبلت)، آماده سازی داده های مکانی و توصیفی برای ورود به سیستم ـ GIS طراحی و پیاده سازی پایگاه های داده مکانی ـ Geodatabase، تهیه نرم افزارهای کاربردی در زمینه ـ GIS انجام پروژه های مکان یابی ـ مسیریابی بهینه شهری و خطوط انتقال نیرو ـ تحلیل تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه ـ تحلیل های مکانی و جغرافیایی ـ راه اندازی سامانه های اطلاعات جغرافیایی در سازمان ها ـ تهیه نقشه های کاربری اراضی و به روز کردن نقشه های موجود ـ نقشه های هادی و ترسیم انواع نقشه های کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس با بهترین نرم افزارهای روز جهان و پلانی کردن هر نوع نقشه، تبدیل نقشه های مختلف به مقیاس های مختلف و خرید و فروش انواع دوربین های نقشه برداری و لوازم جانبی و خرید و فروش نرم افزارهای مورد نیاز برای ترسیم نقشه های فوق نشان دهنده نقشه مسیر راه، مساعی و نقشه برداری. انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته است؛ کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح در چارچوب مقررات منطقه آزاد انزلی می ¬باشد. 2) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3) مرکز اصلی شرکت: استان گیلان، منطقه آزاد انزلی، دهستان لیچارکی حسن رود، آبادی منطقه آزادتجاری انزلی، منطقه آزاد انزلی، جاده (زیباکنار)، خیابان منطقه آزاد انزلی، پلاک 0، ساختمان کاسپین، طبقه همکف, کدپستی وارد شوید شعبه: ندارد 4) سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم با نام که مبلغ وارد شوید ریال سرمایه نقداً طی گواهی شماره وارد شوید مورخ 8/7/1398 بانک کشاورزی شعبه سیروس قایقران پرداخت گردید. 5) اولین مدیران شرکت و سمت آنها: آقا / خانم اشکان میرآرمندهی نماینده شرکت آگه پردازان هوشمند (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و آقا / خانم حسام میرآرمندهی نماینده شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقا / خانم سیدابوالفضل فراستی با کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و آقا / خانم سیدمجید رضوی نماینده شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6) دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه نامه ها و اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر خواهند بود. 7) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شرکت. 8) بازرس اصلی و علی البدل: آقا/خانم شهاب الدین خدابخش به شماره ملی 0078539935به سمت بازرس اصلی و آقا/خانم سیاوش کسروی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ش980812974892534  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۰۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1397 و نامه شماره 316898/97 مورخ 12/06/1397 مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه رهنو حساب مبین به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ970912473254270  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۰۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/12/1396 و مجوز شماره274275/7 مورخه 11/04/97 مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اشکان میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) 2 ـ آقای حسام میر آرمندهی به کد ملی0453419763 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3 ـ آقای امین رضا وهوش اصفهانی به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 4 ـ شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای فرید خواهشی حسن کیاده به کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاء سایر اوراق اداری با امضاء مدیرعامل با حق توکیل به غیر به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره در راستای اعمال و اجرای ماده 44 اساسنامه، به اتفاق آراء تمامی اختیارات مندرج در بند 13 ماده 40 اساسنامه به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
پ970805143284616 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۰۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسام میر آرمندهی به کدملی0453419763 و امین رضا وهوش اصفهانی به کدملی وارد شوید و شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند
پ970717485604294  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۰۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/12/1396 و مجوز شماره 249665/97 مورخ 1/3/97 مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت به شرح ذیل تغییر کرد: " تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام کلیه فعالیت ها در زمینه خدمات سخت افزاری کامپیوتری، نرم افزار کامپیوتر (پس از اخذ مجوز های لازم) خدمات اداری (تایپ و تکثیر)، خدمات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال، ابنیه، برق راه آب، صنایع انرژی (نفت و گاز و پتروشیمی)، امکان سنجی و بازار سنجی و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط، سرمایه گذاری در جهت اهداف شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینار ها و کنفرانسها در داخل و خارج از کشور. (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم). اساسنامه جدید در 91 ماده و 25 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۰۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه رهنو حساب مبین به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ایشان را به هیات مدیره تفویض نمود. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آگه پردازان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۱۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۰۹
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان پیوند دوم - پلاک 8 - طبقه دوم کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
تاسیس شرکت سهامی خاص آگه پردازان هوشمند درتاریخ 01/06/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه خدمات سخت افزاری کامپیوتری، نرم افزار کامپیوتر (پس از اخذ مجوزهای لازم) خدمات اداری (تایپ و تکثیر)، خدمات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال، ابنیه، برق راه آب، صنایع انرژی (نفت و گاز و پتروشیمی)، امکان سنجی و بازارسنجی و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط، سرمایه گذاری در جهت اهداف شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینارها و کنفرانسها در داخل و خارج از کشور. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک بالاتر از میدان ونک کوچه نگار برج نگار طبقه 23 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ صد میلیون ریال منقسم به وارد شوید سهم 10 ریالی که تعداد وارد شوید سهم بانام میباشد که مبلغ صد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1102/814/95 مورخ 05/05/1395 نزد بانک سامان شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: حسام میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. اشکان میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت آگه پردازان هوشمند کجاست؟

تهران شهر تهران-سعادت آباد-بلوار فرهنگ-خیابان پیوند دوم-پلاک 8-طبقه دوم--

👨‍⚖️ مدیران شرکت آگه پردازان هوشمند چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : حسام میر آرمندهی , شهرام شاهکار , ناصر سعادت

🔍 وضعیت شرکت آگه پردازان هوشمند چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.