شرکت جامع سیستم هوشمند باباطاهر

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 1 میلیون ریال
Thriva
شرکت جامع سیستم هوشمند باباطاهر
همدان: کوی متخصصین ، خیابان پرستو، خیابان چلچله، کوچه هما، پلاک 26 ، طبقه اول کدپستی 6516836153
  • تاریخ تأسیس  1395/4/6
  • نوع شخصیت حقوقی  بامسئولیت محدود
  • شماره ثبت  12479
  • شناسه ملی  14005953928
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  0
  • آگهی‌ها  1
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
شرکت جامع سیستم هوشمند بابا طاهر در سال 1395 به ثبت رسیده است و نوع فعالیت آن تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی می باشد.

مجوزها

نوپا نوع 1 در حوزه 07- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1398/10/1
وبزی

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   1 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  1
تاریخ
متن آگهی
1395/4/15
آگهی 12877240
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود جامع سیستم هوشمند باباطاهر در تاریخ 06/04/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات کامپیوتری سخت افزار و نرم افزاری (باستثنای امور فرهنگی) شامل: طراحی، تولید، توسعه، نصب، اجرا، نگهداری و همچنین تهیه و توزیع قطعات، دستگاه‌ها، تجهیزات و امکانات سیستم‌های کامپیوتری (پس از اخذ مجوزهای لازم). (ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد). مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: همدان: کوی متخصصین، خیابان پرستو، خیابان چلچله، کوچه هما، پلاک 26، طبقه اول کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای عبدالحمید پیله ور به سمت مدیرعامل ورئیس هیات مدیره به شماره ملی وارد شوید ساکن همدان: خیابان پرستو، خیابان چلچله، کوچه هما، پلاک 26، طبقه دوم دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه و آقای محمد طاهر پیله ور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید ساکن همدان: خیابان پرستو، خیابان چلچله، کوچه هما، پلاک 26، طبقه دوم دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک. قراردادها با امضای آقای عبدالحمید پیله ور (مدیرعامل ورئیس هیات مدیره) و یا آقای محمد طاهر پیله ور (نایب رئیس هیات مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 7 اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi